ВКДКА надала роз’яснення щодо сплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко звернувся до ВКДКА із запитом про надання роз’яснення, чи є невиконання рішення органу адвокатського самоврядування, а саме несплата щорічних внесків, дисциплінарним проступком адвоката і, якщо так, то яким має бути з цього приводу реагування ДП КДКА регіону.

Питання обговорювалося на черговому засіданні ВКДКА 16 – 17 квітня, за результатами якого члени Комісії ухвалили протокольне рішення про надання відповіді.

Відповідно до ч.7 ст. 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.

Відповідно до п.6 ч.4 ст.55 Закону, Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання).

Рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України відповідно до ч.1. ст. 57 Закону є обов’язковими до виконання всіма адвокатами. Аналогічну за змістом норму містить ч.3 ст. 12 Правил адвокатської етики, затверджених установчим З’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року: адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування, а також порушення Правил адвокатської етики є підставами для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності (пп.3, 6 ч.2 ст. 34 Закону).

На підставі викладеного можна дійти висновку, що Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» наділяє вищий орган адвокатського самоврядування – З’їзд адвокатів України можливістю встановлювати відповідальність за несплату адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Водночас, стаття 34 Закону, не виокремлюючи таку поведінку адвоката як несплата щорічного внеску у якості підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності, визначає дисциплінарним проступком адвоката невиконання рішень органів адвокатського самоврядування. Відтак, за умови наявності усіх необхідних складових, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення обов’язку адвоката по сплаті щорічного внеску та щодо дисциплінарного провадження, така поведінка адвоката, як несплата щорічного внеску може бути набути оцінки дисциплінарного проступку.

Саме з такої позиції виходила Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, ухвалюючи кожне рішення (від 29.05.2014 №II-008/2014, від 20.06.2014 №IV-022/2014, від 07.11.2014 №V-047/2014, від 11.12.2014 №VI-004/2014, від 11.12.2014 №VI-010/2014) за наслідками розгляду скарг на рішення дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів у справах про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за несплату щорічного внеску.

Необхідні і допустимі заходи реагування дисциплінарної палати КДКА у зв’язку із вчиненням адвокатом дисциплінарного проступку, в тому числі такого, як несплата щорічного внеску, визначені Законом.

Відповідно до ст. 33 Закону адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності виключно у порядку дисциплінарного провадження (розділ VI Закону), яке здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України.

Стадії дисциплінарного провадження (проведення перевірки відомостей про проступок, порушення або відмова у порушенні дисциплінарної справи, її розгляд та прийняття рішення), зміст цих стадій та умови накладення дисциплінарного стягнення визначені статтями 37 – 41 Закону.

Недотримання встановленої Законом процедури притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, оскільки це пов’язане із порушенням прав та законних інтересів учасників дисциплінарного провадження, відповідно до ч. 4 ст. 52 Закону може мати наслідком зміну Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури рішення КДКА, скасування та ухвалення нового рішення, направлення дисциплінарної справи для нового розгляду до відповідної КДКА (див. рішення ВКДКА №II-008/2014, №IV-022/2014, №VI-004/2014).

Також необхідно враховувати загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики, встановлені ст. 67 цих Правил: при застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати дисциплінарні стягнення лише за винні порушення. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.