Новини

Print This Post

vkdka-uzagalnenniaВища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в рамках реалізації повноважень, передбачених п. 2 ч. 4 ст. 52 Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», завершує підготовку узагальнень дисциплінарної практики КДКА з чотирьох питань:

  1. Конфлікт інтересів. За Законом конфліктом інтересів вважається суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності. Уникнення конфлікту інтересів є одним з принципів здійснення адвокатської діяльності. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню прямо забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів. У разі його виникнення під час надання правничої допомоги, адвокат зобов’язаний невідкладно повідомити клієнта.
  2. Направлення ВКДКА дисциплінарних справ на новий розгляд до КДКА регіонів. Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 52 Закону ВКДКА за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, зокрема, має право направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.
  3. Дотримання строків оскарження рішень КДКА. Згідно з ч. 8 ст. 50 Закону рішення КДКА може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття, зокрема, до ВКДКА. За рішенням ВКДКА цей строк може бути поновлено згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску (п. 3.30 Регламенту ВКДКА).
  4. Відводи членам КДКА/ВКДКА. Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають право заявляти відводи (ч. 2 ст. 40 Закону). Відвід має бути мотивованим і викладеним у письмовій формі до початку розгляду відповідного питання. Якщо обставини, які слугували підставою для відводу, стали відомі після початку розгляду питання, відвід може бути заявлений в будь-який час до прийняття рішення (п. 3.24 Регламенту ВКДКА).

Ці узагальнення практики планується затвердити під час жовтневого засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Відповідне рішення ВКДКА ухвалила сьогодні, 5 вересня, під час засідання, що проходило у с. Залізний Порт Херсонської області. Для завершення роботи над узагальненнями з числа членів ВКДКА раніше було утворено відповідні робочі групи.

Нагадаємо, висновки, викладені у рішенні ВКДКА з питань узагальнення практики, носять рекомендаційний характер для кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури при розгляді справ. За наслідками узагальнення практики ВКДКА розміщує інформацію про прийняті рішення та рекомендації на офіційному веб-сайті ВКДКА та НААУ.