Затверджено Узагальнення дисциплінарної практики КДКА щодо звернень з адвокатським запитом

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури під час засідання 23 лютого 2023 року затвердила Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо звернень з адвокатським запитом.

Документ містить аналіз рішень дисциплінарних палат КДКА регіонів у контексті застосування ними норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність, Правил адвокатської етики під час розгляду скарг на поведінку адвокатів, що була пов’язана із підготовкою, направленням та використанням адвокатських запитів.

Зокрема, розглядаються проблеми порушення вимог оформлення адвокатського запиту, в тому числі додатків до нього, ситуації, коли факт направлення або не направлення запиту може бути доказом проступку адвоката, а також практичні аспекти дотримання інших гарантій (адвокатської таємниці, конфіденційності, уникнення конфлікту інтересів).

«Адвокатський запит – один із ключових інструментів збирання доказів в роботі адвоката. Аби він був дійсно ефективним, крім іншого, не можна також допускати зловживань відповідним правом, – зауважив голова ВКДКА Сергій Вилков. – Тому висновки, що напрацьовані комісією в рамках узагальнення, покликані забезпечити єдиний підхід до розуміння дисциплінарними органами критеріїв належної реалізації адвокатом права на звернення з адвокатським запитом».

Нагадаємо, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» висуває кілька вимог до форми і змісту адвокатського запиту, які повинні дотримуватися адвокатом. Так, адвокатський запит – це письмове звернення. Його предметом є вимога про надання інформації та копій документів.  Предмет адвокатського запиту визначається потребою надання правової допомоги клієнту. Тобто, запитувати можна лише таку інформацію та документи, які необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги. При цьому в адвокатському запиті не можна вимагати надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

До адвокатського запиту мають додаватися посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів заборонено.

Праву адвоката звертатися із адвокатським запитом кореспондує обов’язок його отримувачів надати запитувану інформацію та/або копії документів.

Неправомірна відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит є адміністративним правопорушенням, відповідальність за яке встановлена ч. 5 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.