Дисциплінарне провадження стосовно адвоката не передбачає проектів рішень, — голова ВКДКА

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Процедура притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, визначена законом, не містить (і не може містити) вимоги щодо складання проектів рішень кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури.

Так голова ВКДКА Сергій Вилков прокоментував лист директора Департаменту моніторингу додержання інформаційних прав Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Андрія Панкова, який був винесений на обговорення під час засідання Ради адвокатів України, що проходило 11 – 12 серпня в Ужгороді.

Опрацьовуючи скаргу громадянина, працівник Офісу Омбудсмана промоніторив сайти КДКА регіонів України та виявив, що там «не оприлюднено проекти рішень, що підлягають обговоренню».

Нагадаємо, згідно із п.2 ч.1 ст. 15 Закону про доступ до публічної інформації, усі розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності. На підставі цього чиновник констатував порушення комісією вимог Закону та поставив вимогу до комісії вжити заходів щодо їх усунення.

«Складається враження, що виконавець з Офісу Омбудсмана просто сплутав органи адвокатського та місцевого самоврядування, відтак, змішав проекти регуляторних актів (рішень ОМС), які за Законом про засади державної регуляторної політики дійсно підлягають оприлюдненню для обговорення з громадськістю, із рішеннями кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, – зазначив голова ВКДКА. – Дисциплінарні палати КДКА є квазісудовими органами і вимагати від комісій оприлюднювати проекти рішень у дисциплінарних справах так само безглуздо, як просити суддів публікувати проекти вироків у кримінальних справах перед судовими засіданнями».

С. Вилков додатково послався на Закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, розділ VI якого встановлює порядок притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. І жодна із стадій дисциплінарного провадження не передбачає складання проектів рішень.

«Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. За законом під час розгляду справи дисциплінарна палата на засіданні заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення інших заінтересованих осіб. І лише за результатами розгляду приймається відповідне рішення, – зауважив голова ВКДКА. – По-перше, ця процедура не передбачає залучення інших осіб до підготовки рішення (так само, як не може бути громадського контролю за ухваленням вироків), а по-друге, оприлюднення проекту свідчило б про порушення принципу змагальності. Тож закон навіть не може містити вимоги складання проектів».

«У даному випадку можна говорити або про некомпетентність чиновника, який обмежився лише моніторингом сайтів та одноосібно зробив такі непрофесійні висновки, або про перевищення ним повноважень з ознаками упередженості та недобросовісності», – резюмував С.Вилков.

Лист-відповідь з роз’ясненнями законодавства Рада адвокатів України надішле Уповноваженому Верховної Ради з прав людини.