Коли адвоката не каратимуть за ослух судді

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Відмова адвоката виконувати вимоги суду, які протирічать законодавству, не може бути дисциплінарним проступком.

Такий висновок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури містить Узагальнення дисциплінарної практики КДКА з питань надання адвокатами безоплатної правничої допомоги, затверджений рішенням № ХІІ-011/2023 від 28 грудня 2023 року.

Комісія посилається на своє рішення у справі, коли регіональний центр за рішенням ВАКС призначив адвоката захисником у кримінальному провадженні, яке здійснювалося як спеціальне судове провадження. Прибувши у судове засідання, з’ясувалося, що відсутня обвинувачена. Адвокат заявив, що без побачення з нею та узгодження правової позиції не може брати участь в засіданні.

Адвокат вважав, що не вступив у дану справу як захисник, оскільки не уклав угоду з клієнтом, не виписував ордер, в подальшому надіслав суду на електронну пошту повідомлення, що не буде брати участь в справі. Однак суд надіслав повістку, в якій були розписані подальші судові засідання. Оскільки у судові засіданні адвокат не з’явився, ВАКС виніс ухвалу, в якій вказав на систематичну неявку захисника, ігнорування ним обов’язків та звернувся з цього приводу до КДКА.

У дисциплінарній палаті зазначили, що судом не було виконано належної правової процедури в частині визначення неправомірної поведінки адвоката та відмовили в порушенні дисциплінарної справи за відсутністю ознак проступку в діях адвоката.

В подальшому, скаржник звернувся до ВКДКА. Так, ВКДКА встановлено, що після винесення рішення щодо залучення захисника у судове засідання одразу прибули захисники за договором, на підставі чого керівник центру скасував своє доручення.

Також ВКДКА врахувала, що у доповідній записці адвоката, яку він адресував до центру, зазначається, що він прибув на перше засідання, де був присутній захисник обвинуваченої. Так, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (в редакції, яка діяла на момент розгляду справи) не допускає можливості одночасної участі захисника за договором та захисника за призначенням. В ст. 23 Закону чітко зазначено, що підставою для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги є та підстава, що особа користується захистом іншого захисника. Вказані обставини свідчать про те, що доручення центру було скасоване (про що зазначили самі судді в ухвалі), відповідно адвокат не мав обов’язку бути присутнім в судових засіданнях та здійснювати захист обвинуваченої. Також судом не було зазначено, що обвинувачена відмовлялася від своїх захисників чи просила їх замінити. Самі адвокати не відмовлялися від виконання своїх обов’язків.

При цьому вимога суду забезпечити безперервну участь призначених захисників незалежно від подальшої участі у судових засіданнях захисників, обраних обвинуваченими, протирічить законодавству та законним правам і інтересам обвинувачених осіб.

Зважаючи на викладене, ВКДКА залишила скаргу ВАКС без задоволення, а рішення КДКА – без змін