РОЗ’ЯСНЕННЯ Про порядок обчислення стажу роботи за спеціальністю юриста

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РОЗ’ЯСНЕННЯ 


Про порядок обчислення стажу роботи за спеціальністю юриста


 


21 березня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О


Рішенням Вищої кваліфікаційної


комісії адвокатури


від 21 березня 2008 року V/3-72


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшло звернення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо порядку обчислення стажу роботи за спеціальністю юриста, необхідного для складання кваліфікаційних іспитів та отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особою, яка до отримання диплома спеціаліста декілька років працювала на посаді юрисконсульта.


Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі   п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури вважає за необхідне роз’яснити наступне.


Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 року,        № 2887-ХII, адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену  дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої  країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою,  склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю.


Згідно з ч.7 п.4 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури України при Кабінеті Міністрів України протоколом від 01 жовтня 1999 року № 6/2 зі змінами, внесеними протоколом від 23 квітня 2004 року № 4/3-2, протоколом від 16 листопада 2005 року № 4/16-2, у стаж роботи за спеціальністю юриста включаються перебування на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявності вищої юридичної освіти, як підстави для заняття такої посади. Крім того, цією ж частиною визначено, що цей стаж набувається після здобуття вищої юридичної освіти з присвоєнням кваліфікації не нижче бакалавра, факт здобуття якої підтверджується відповідним дипломом.


У випадку сумнівів щодо акредитації навчального закладу, в якому здобував вищу юридичну освіту заявник, або щодо набуття ним стажу роботи за спеціальністю юриста, голова комісії (палати) має право звернутись до відповідних установ за належним підтвердженням.


Згідно з п.28 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 року, № 65), нормативний термін навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» визначається програмою, але не може перевищувати чотирьох років.


Роз’ясненням № IV/14-2-10 Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України від 09 вересня 2005 року встановлено, що регіональні Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури мають право вимагати докази того, що стаж роботи на посаді юриста набутий після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».


Вважати, що стаж роботи в галузі права може набуватися в період навчання у вищому навчальному закладі третього і четвертого рівня акредитації протягом останнього року навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”.