УЗАГАЛЬНЕННЯ дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань надання адвокатами безоплатної правничої допомоги

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № ХІІ-011/2023

28 грудня 2023 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., секретаря засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Клечановської Ю.І., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Василевської О.А., Котелевської К.В., Темнохудової З.В., Прокопчука О.М., Мягкого А.В., Приходька О.І., Чернобай Н.Б., Ульчака Б.І., Одновола В.К., Подольної Т.А., Притули О.Б., Соботника В.Й., Дуліч Т.В., Пшеничного О.Л., Волчо В.В., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., розглянувши у відкритому засіданні, дистанційно – в режимі відеоконференції, довідку, яка містить пропозиції та узагальнення з актуальних для вирішення питань дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, –

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Формування однакових загальних підходів дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури у питанні практичного застосування норм права з питань надання адвокатами безоплатної правничої допомоги потребує відповідних узагальнень практики.

Заслухавши доповідь та пропозиції голови ВКДКА Вилкова С.В., відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 52 Закону, п/п. 2 п. 3 розділу 2 Положення про ВКДКА, п. 4.1, п. 4.4. Регламенту ВКДКА, а також з метою забезпечення правильного й однакового застосування законодавства при розгляді кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури дисциплінарних справ, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:

Затвердити узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань надання адвокатами безоплатної правничої допомоги.

Додаток: Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань надання адвокатами безоплатної правничої допомоги.

Висновки з питань узагальнення практики носять рекомендаційний характер для кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   Ю.І. Клечановська

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
№ ХІІ-011/2023 від 28.12.2023

УЗАГАЛЬНЕННЯ
дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань надання адвокатами безоплатної правничої допомоги

 1. Відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу», адвокати є суб’єктами надання безоплатної первинної та вторинної правничої допомоги. Цим законом визначається порядок та умови їх залучення до надання такої допомоги.

На адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правничої допомоги (далі – БПД), в повній мірі поширюються усі вимоги Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики (далі – ПАЕ) та рішень Ради адвокатів України.

Разом із тим, встановлена особлива процедура участі у наданні БПД зумовлює додаткові обов’язки адвокатів, відтак і певні вимоги до поведінки. Неналежна поведінка, пов’язана із наданням адвокатом БПД, може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

 1. Аналіз практики застосування кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури вимог законів під час розгляду справ, пов’язаних з наданням адвокатами БПД, дає змогу зробити низку висновків, які можуть бути використані під час розгляду дисциплінарними палатами кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури (далі – КДКА) аналогічних питань.
 2. Адвокат має вжити усіх можливих заходів для узгодження позиції із підзахисним.

Слідчий суддя розглядав клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо особи. Підозрюваний залишив місце відбування цілодобового домашнього арешту, у зв’язку з чим його було оголошено в розшук.

Зважаючи на обов’язкову участь захисника, відповідно до положень ст. 49 КПК України, була винесена ухвала про забезпечення участі захисника для розгляду даного клопотання.

Оскільки, на думку особи, адвокат була присутня в судовому засіданні лише формально, то вона порушила право на захист, в тому числі підтримавши клопотання сторони обвинувачення.

Підзахисний наполягав, що адвокат повинна була невідкладно після отримання доручення вжити всіх можливих заходів для встановлення, з’ясування причин відсутності зв’язку з адвокатами, які представляють його у цій справі, погодити особливості позиції захисту. Крім цього, адвокат мала можливість виконати свій обов’язок – відмовитися від захисту в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії за наявності підстав, що таке залучення через конкретні об’єктивні причини може потягнути порушення прав і законних інтересів особи чи зашкодити її позиції захисту.

КДКА в рішенні зазначила, що відсутність можливості фізично і фактично з об’єктивних підстав узгодити позицію з клієнтом на окремій слідчій дії надає право захиснику лише реагувати на наявну невідповідність матеріалів клопотання вимогам закону, ґрунтуючись на власному досвіді і знаннях. При цьому твердження адвоката щодо намагань зв’язатись із адвокатами, які здійснюють захист скаржника, так і з самим скаржником, матеріалами перевірки спростовані не були.

Приймаючи до уваги всі встановленні обставини, дисциплінарна палата дійшла висновку, що в діях адвоката відсутні ознаки дисциплінарного проступку.

Скаржник оскаржив рішення до ВКДКА. У ВКДКА звернули увагу на те, що КДКА не надала оцінку тому факту, що адвокат погодилася з клопотанням слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо особи без врахування позиції свого підзахисного. Так, рішення КДКА було скасоване, а матеріали справи направлені на новий розгляд на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката (рішення ВКДКА № V-007/2023 від 26.05.2023).

 1. Адвокат вправі відмовитися від виконання доручення у випадках, передбачених ПАЕ. Разом із тим, відмова не повинна порушувати порядок судового засідання.

Регіональний центр призначив адвоката для надання безоплатної правової (правничої) допомоги обвинуваченому у кримінальній справі на стадії підготовчого судового провадження у Вищому антикорупційному суді. Адвокат попросив відкласти судове засідання, оскільки не встиг ознайомитись з матеріалами кримінального провадження. ВАКС у задоволенні цього клопотання відмовив. Обвинувачений заявив клопотання про відмову від захисника за призначенням – суд відмовив.

Тоді адвокат заявив відвід головуючому судді. ВАКС знову залишив це без задоволення. При цьому, виходячи з нарадчої кімнати встановив, що адвокат самовільно покинув зал судових засідань.

Вищий антикорупційний суд звернувся до КДКА зі скаргою на адвоката. Відсутність захисника після нарадчої суд розцінив як неприбуття захисника на виклик. Будь-яких заяв з приводу неможливості подальшої участі в судовому засіданні адвокат не надав. Таким чином, скаржник дійшов висновку, що захисник залишив клієнта, який обвинувачується в особливо тяжкому злочині, без захисту.

Адвокат пояснив, що він залишив залу, оскільки обвинувачений склав письмову заяву про те, що відмовляється від послуг призначеного йому захисника, і він повинен був поінформувати регіональний центр про цей факт (центр згодом повідомив, що той має продовжувати захист обвинуваченого незважаючи на письмову відмову). Адвокат також виходив з домінантності інтересів саме обвинуваченого, а не суду, оскільки його подальша участь в підготовчому судовому засіданні могла мати наслідком проведення підготовчого засідання за присутності безоплатного захисника і призначення справи до судового розгляду.

У КДКА послалися на ч. 2 ст. 329 КПК України, згідно з якою особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані дотримуватися порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у судовому засіданні.

Адвокат міг відмовитися від доручення, наданого йому центром відповідно до абз. 2 ст. 41 ПАЕ, якщо бачив, що його клієнт за дорученням бажає залучити іншого захисника за договором. Однак, залишення адвокатом зали судового засідання до закінчення судового розгляду було неналежним виконанням професійних обов’язків, порушенням порядку судового засідання та проявом неповаги до суду.

Встановивши ознаки дисциплінарного проступку, КДКА порушила дисциплінарну справу. З даним рішенням погодилися і у ВКДКА (рішення ВКДКА №IV-008/2022 від 29.04.2022).

 1. Адвокат має інформувати клієнта про звернення до регіонального центру з надання БВПД із заявою про припинення дії доручення.

Адвокат надавала правничу допомогу у кримінальному провадженні згідно доручення регіонального центру з надання БВПД, здійснюючи захист за призначенням.

Зокрема, адвокат склала і подала скаргу слідчому судді про скасування повідомлення про підозру.

Однак, після того як слідчий виніс постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваного, адвокат подала заяву до центру про припинення дії доручення. При цьому, не повідомила про це ані клієнта, ані його батька, хоча продовжувала спілкуватися з ними.

За 13 хвилин до початку чергового судового засідання, в якому мали оголосити рішення щодо оскарження повідомлення про підозру, адвокат написала у месенджер, що не може здійснювати захист, оскільки її доручення припинене і це унеможливлює відвідування нею судових засідань.

Тоді колишній клієнт звернувся до КДКА зі скаргою на адвоката. Він вважав, що оскаржуючи повідомлення про підозру (будучи присутньою в судовому засіданні), адвокат зобов’язана була отримати повний текст ухвали про відмову в задоволенні скарги. Сам скаржник зробити це не міг, а строк для оскарження становить лише 5 днів. Тому адвокат мала отримати та передати документ, аби підозрюваний міг оскаржити його. Своєю відмовою в отриманні повного тексту ухвали, адвокат позбавила права на захист свого підзахисного.

У КДКА відмовили в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Там послалися на вимоги п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (в редакції, яка діяла на момент розгляду справи), який передбачає, що надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється за рішенням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі, якщо особа, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, оголошена в розшук у кримінальному провадженні. Також дисциплінарна палата дійшла висновку, що адвокат належним чином здійснювала захист у межах відповідного законодавства та у належний правовий спосіб.

В подальшому підозрюваний оскаржив рішення до ВКДКА. ВКДКА звернула увагу на ст. 18 ПАЕ, згідно з якою адвокат інформує клієнта щодо ведення дорученої йому справи, у тому числі щодо правової позиції у справі. Адвокат повинен неупереджено й об’єктивно повідомити клієнту наявність відомих йому фактичних і правових підстав, які можуть позитивно або негативно впливати на ймовірне виконання певного доручення, і поінформувати в загальних рисах, який час і обсяг роботи вимагатиметься для виконання цього доручення та які правові наслідки досягнення результату, що бажає клієнт.

Також відповідно до ст. 26 ПАЕ адвокат зобов’язаний інформувати клієнта про його законні права та обов’язки. Адвокат повинен з розумною періодичністю інформувати клієнта про хід та результати виконання доручення і своєчасно відповідати на запити клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання.

Тож, прийнявши рішення про звернення до регіонального центру із заявою про припинення дії доручення, адвокат була зобов’язана проінформувати клієнта про прийняте нею рішення, а також про рішення регіонального центру щодо припинення дії доручення, з метою не порушення права на захист. З урахуванням цього, ВКДКА скасувала рішення КДКА та ухвалила нове рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката (рішення ВКДКА № V-011/2023 від 26.05.2023).

 1. Невиконання доручення клієнта через відсутність правових підстав щодо його виконання не є порушенням ПАЕ.

Особа звернулась до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової (правничої) допомоги з метою отримання допомоги у справі про відновлення її трудових та майнових прав. Адвокат отримав відповідне доручення.

Для досягнення очікуваних результатів особа доручала адвокату представництво її інтересів під час судового провадження, а також складання позову до виконавчого комітету міської ради.

Однак адвокат на підставі матеріалів попередніх судових проваджень у справі та інформації, наданої безпосередньо клієнтом, склав письмовий висновок про відсутність фактичних та правових підстав для виконання доручення.

Оскільки адвокат відмовився складати процесуальні документи у даній справі, особа звернулася зі скаргою до КДКА. Вона вважала, що відмова адвоката у складанні позову є відмовою їй у праві на звернення до суду.

При цьому, в КДКА регіону дійшли висновку, що в діях адвоката відсутні ознаки дисциплінарного проступку. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури при дослідженні матеріалів справи також не виявила будь-яких порушень адвокатом Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чи Правил адвокатської етики. Порушення порядку надання безоплатної вторинної правової (правничої) допомоги адвокатом також не було встановлено (рішення ВКДКА № І-015/2020 від 31.01.2020).

 1. Відсутність підстав для виконання доручення, засвідчена правовим висновком адвоката та актом надання вторинної правничої допомоги, виключає наявність ознак дисциплінарного порушення.

Місцевий центр з надання БВПД видав адвокату доручення для надання правової (правничої) допомоги зі складання процесуальних документів та представництва інтересів у суді щодо скасування державної реєстрації земельних ділянок для подальшої приватизації.

Адвокат дійшов висновку, що в особи були відсутні докази, які б свідчили про порушення її прав і рекомендував звернутись до землевпорядної організації з метою виготовлення технічної документації із землеустрою спірних земельних ділянок (така документація не виготовлялася). Також адвокат склав відповідний правовий висновок, який направив особі.

Втім особа звернулася зі скаргою на адвоката до КДКА, оскільки вважала, що не отримала правничої допомоги.

У дисциплінарній палаті, дослідивши обставини, звернули увагу на те, що адвокат подав до центру акт надання вторинної правової (правничої) допомоги, складений на підставі вищезазначеного висновку, який було оплачено.

У КДКА дійшли висновку, що правовий висновок адвоката та акт надання вторинної правової (правничої) допомоги, поданий адвокатом, підтверджують факт надання послуг і свідчать про завершення надання особі безоплатної вторинної правової (правничої) допомоги і виконання доручення центру. На підставі цього було відмовлено у порушенні дисциплінарної справи.

У ВКДКА, куди звернувся скаржник, додатково послалися на п. 5 розділу 1 Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі (наказ Міністерства юстиції України від 21.12.2017 №4125/5) згідно з яким, у разі, якщо адвокат дійде висновку про відсутність фактичних та правових підстав для виконання доручення, він невідкладно та з урахуванням процесуальних строків складає письмовий правовий висновок у трьох примірниках, перший з яких залишається у адвоката, другий надається (надсилається, передається) клієнту, третій – центру. Адвокат ознайомлює клієнта з правовим висновком, роз’яснює його суть та правові наслідки.

Зі змісту рішення дисциплінарної палати про відмову у порушенні дисциплінарної справи вбачається, а матеріалами перевірки підтверджується, що відсутні будь-які докази, які б свідчили про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката (рішення ВКДКА № І-017/2022 від 31.01.2022).

 1. Наявність у особи адвоката за договором не виключає можливості участі адвоката за призначенням, у разі наявності діючого доручення центру з надання безоплатної правничої допомоги.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, незважаючи на наявність в обвинуваченого адвоката за договором, через систематичні зриви останнім розгляду кримінальної справи постановила ухвалу, якою доручила регіональному центру призначити адвоката для здійснення захисту. Одночасно доручено забезпечити безперервну участь призначеного захисника незалежно від подальшої участі у судових засіданнях захисників обраних обвинуваченим.

Після призначення адвоката за дорученням, обвинувачений розірвав договір про надання професійної правничої допомоги із своїм захисником, оскільки не бачив сенсу у витрачанні коштів.

Адвокат за договором подав скаргу до КДКА. Він вважав, що адвокат за дорученням мав відмовитися від надання правничої допомоги його клієнту, оскільки той вже мав захисника за договором. І таким чином було порушене конституційне право особи на вільний вибір захисника. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (в редакції, яка діяла на момент розгляду справи), надання такої допомоги припиняється за рішенням центру у разі, якщо особа користується захистом іншого захисника або залучила іншого представника у справі, за якою їй призначено захисника чи представника відповідно до цього Закону.

У дисциплінарній палаті, проаналізувавши обставини справи, серед іншого відзначили, що адвокатом не було оцінено можливість припинення надання правової (правничої) допомоги за дорученням. Крім того, адвокат не оцінив, чи не зашкодить інтересам клієнта його участь цій справі. У сукупності з іншими обставинами, КДКА дійшла висновку про вчинення адвокатом грубого дисциплінарного проступку та застосувала до адвоката стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк шість місяців.

Адвокат за дорученням оскаржив дане рішення до ВКДКА. У ВКДКА звернули увагу, що згідно зі статтею 23 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється саме за рішенням центру. Отже, адвокат не може без відповідного рішення центру припинити надавати допомогу особі, визначеній в дорученні. Адвокат надав до ВКДКА роздруківку його електронного листування з регіональним центром, з якої вбачається, що він направив доповідну про наявність в обвинуваченого захисника за договором. Також адвокат просив анулювати доручення.

Втім, центр надав відповідь, що не має підстав для внесення змін у форму доручення, оскільки воно було видане на підставі ухвали судді ВАКС. З урахуванням інших обставин справи у ВКДКА зробили висновок про відсутність в діях адвоката порушення вимог ПАЕ, скасували рішення КДКА та закрили дисциплінарну справу (рішення ВКДКА № ХІІ-007/2021 01.12.2021).

 1. Відмова виконувати вимоги суду, які протирічать законодавству, не може бути дисциплінарним проступком.

За рішенням Вищого антикорупційного суду регіональний центр призначив адвоката захисником у кримінальному провадженні, яке здійснювалося як спеціальне судове провадження. Прибувши у судове засідання, з’ясувалося, що відсутня обвинувачена. Адвокат заявив, що без побачення з нею та узгодження правової позиції не може брати участь в засіданні.

Адвокат вважав, що не вступив у дану справу як захисник, оскільки не уклав угоду з клієнтом, не виписував ордер, в подальшому надіслав суду на електронну пошту повідомлення, що не буде брати участь в справі. Однак суд надіслав повістку, в якій були розписані подальші судові засідання. Оскільки у судові засіданні адвокат не з’явився, ВАКС виніс ухвалу, в якій вказав на систематичну неявку захисника, ігнорування ним обов’язків та звернувся з цього приводу до КДКА.

Однак в дисциплінарній палаті зазначили, що судом не було виконано належної правової процедури в частині визначення неправомірної поведінки адвоката та відмовили в порушенні дисциплінарної справи за відсутністю ознак проступку в діях адвоката.

В подальшому, скаржник звернувся до ВКДКА. Так, ВКДКА встановлено, що після винесення рішення щодо залучення захисника у судове засідання одразу прибули захисники за договором, на підставі чого керівник центру скасував своє доручення.

Також ВКДКА врахувала, що у доповідній записці адвоката, яку він адресував до центру, зазначається, що він прибув на перше засідання, де був присутній захисник обвинуваченої. Так, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» (в редакції, яка діяла на момент розгляду справи) не допускає можливості одночасної участі захисника за договором та захисника за призначенням. В ст. 23 Закону чітко зазначено, що підставою для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги є та підстава, що особа користується захистом іншого захисника. Вказані обставини свідчать про те, що доручення центру було скасоване (про що зазначили самі судді в ухвалі), відповідно адвокат не мав обов’язку бути присутнім в судових засіданнях та здійснювати захист обвинуваченої. Також судом не було зазначено, що обвинувачена відмовлялася від своїх захисників чи просила їх замінити. Самі адвокати не відмовлялися від виконання своїх обов’язків.

При цьому вимога суду забезпечити безперервну участь призначених захисників незалежно від подальшої участі у судових засіданнях захисників, обраних обвинуваченими, протирічить законодавству та законним правам і інтересам обвинувачених осіб.

Зважаючи на викладене, ВКДКА залишила скаргу ВАКС без задоволення, а рішення КДКА – без змін (рішення ВКДКА № ХІ-007/2021 від 30.11.2021).

 1. Оцінюючи виконання адвокатом обов’язків, дисциплінарна палата може брати до уваги висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами БПД (у разі його наявності).

Згідно з дорученням місцевого центру адвокат надавав правничу допомогу громадянці, яка полягала в підготовці позовної заяви про захист честі та гідності та стягнення моральної шкоди. На підставі наданих документів він підготував позовну заяву, яку передав особі для погодження, підписання та подачі до суду. Однак, клієнтка цю заяву не підписала та в суд не подала.

Натомість, вона звернулася до КДКА. У скарзі вона стверджувала, що адвокат поставився недбало до виконання своїх обов’язків. Вона вважала надану правову (правничу) допомогу неякісною, неповноцінною, некомпетентною, непрофесійною, несвоєчасною та такою, що не відповідає встановленим стандартам якості надання правової допомоги.

Оскільки скаржниця до звернення в КДКА зверталася зі скаргою до Ради адвокатів області, в справі був висновок Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги щодо перевірки скарги на дії адвоката при наданні БПД. Згідно з висновком, інформація про неякісність надання допомоги не знайшла свого підтвердження. Комісія дійшла висновку, що складена адвокатом позовна заява (проект) не суперечить вимогам закону. Також комісією було встановлено, що саме жінка відмовилась від підписання та подання позовної заяви та вилучила у адвоката довіреність на представництво її інтересів.

Вивчивши та перевіривши ці та інші відомості, дисциплінарна палата відмовила у порушенні дисциплінарної справи. ВКДКА констатувала, що оскаржуване рішення є правильним по суті і підстав для його скасування немає (рішення ВКДКА № Х-010/2021 від 01.10.2021).

В іншій справі КДКА, посилаючись на підпункт 12 розділу 1 пункту 4 Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 25.02.2014 №386/5, яким встановлено, що у разі перебування клієнта під вартою захисник має відвідувати його в ізоляторі тимчасового тримання, слідчому ізоляторі або установі виконання покарань, визнала, що поведінка адвоката свідчить про порушення норм ПАЕ та обов’язків адвоката, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і законодавством про надання безоплатної правової (правничої) допомоги, та застосувала до адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

У ВКДКА вирішили, що рішення КДКА прийнято без урахування пояснень адвоката, всупереч фактичним обставинам справи, а тому справа підлягає закриттю у зв’язку із відсутністю в діях адвоката складу дисциплінарного проступку. ВКДКА серед іншого звернула увагу, що відповідно до висновків Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги надана адвокатом безоплатна правова допомога в цілому відповідала вимогам Загальних стандартів надання безоплатної вторинної правової допомоги (рішення ВКДКА № VIІ-002/2023 від 27.07.2023).

 1. Відсутність висновку Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги не свідчить про відсутність дисциплінарного проступку.

Особа поскаржилася до КДКА, що адвокат не виконав доручення місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Дисциплінарна палата КДКА, відмовляючи у порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката, мотивувала своє рішення тим, що Скаржницею не було подано до КДКА рішення щодо оцінки якості надання безоплатної вторинної правової (правничої) допомоги адвокатом і що відсутні належні докази (у даному випадку рішення комісії про невідповідність дій адвоката Стандартам чи про його бездіяльність у розумінні Стандартів), на підставі яких можна було б стверджувати про вчинення адвокатом дисциплінарного проступку.

У ВКДКА не погодились з таким висновком КДКА та звернули увагу, що відсутність рішення Комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги не може свідчити про відсутність в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Рішення КДКА було скасоване, а матеріали справи направлені на новий розгляд на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката (рішення ВКДКА  І-001/2023 від 27.01.2023 та рішення ВКДКА  І-002/2023 від 27.01.2023).

 1. Наявність доручень на надання безоплатної вторинної правничої допомоги не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк.

До ВКДКА надійшло клопотання адвоката, яке додано до скарги на рішення КДКА, щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Адвокат просила зупинити дію рішення дисциплінарної палати зокрема тому, що в неї наявні доручення на надання безоплатної вторинної правової (правничої) допомоги, а залишення в дії оскаржуваного рішення не дасть їй можливості виконати взяті на себе зобов’язання та, відповідно, матиме наслідком порушення прав осіб.

Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність (затв. рішенням РАУ від 30.08.2014 № 120) ВКДКА за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.

ВКДКА критично оцінила доводи адвоката, адже надання правової (правничої) допомоги – те, що притаманно адвокатській діяльності в цілому та кожному адвокату зокрема. Тому наявність в адвоката договорів про надання правничої допомоги, а також доручень на надання безоплатної вторинної правової (правничої) допомоги, не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення регіональної КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк.

Згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (у редакції, яка діяла на момент розгляду справи) адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено у разі зупинення або припинення його права на зайняття адвокатською діяльністю, а під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність надання безоплатної вторинної правової допомоги. Саме центр забезпечує участь захисника при здійсненні досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень КПК України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії та приймає рішення про заміну адвоката.

У зв’язку з цим у ВКДКА назвали необґрунтованим твердження, що не зупинення дії рішення дисциплінарної палати порушить право на безоплатну вторинну правову (правничу) допомогу та відмовили у задоволенні клопотання адвоката (рішення ВКДКА № ХІІ-004/2021 від 01.12.2021).