ПОСТАНОВА № V/3-020 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою в.о. Генерального директора державного підприємства “АМА”ІНФЛОТ”, Махріна В.О., на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24.10.2007 року відносно адвоката Сивих Сергія Федоровича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/3-020


 


21 березня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Прядуна В.Б., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою в.о. Генерального директора державного підприємства “АМА”ІНФЛОТ”, Махріна В.О., на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24.10.2007 року відносно адвоката Сивих Сергія Федоровича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


В.о. Генерального директора державного підприємства “АМА”ІНФЛОТ”, Махрін В.О., звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24.10.2007 року, яким була припинена дисциплінарна справа відносно адвоката Сивих С.Ф. в зв’язку з недоцільністю накладення на нього дисциплінарного стягнення. Свою скаргу Махрін В.О. мотивував тим, що дії адвоката Сивих С.Ф. порушують основні принципи адвокатської етики, крім того, його діями завдано шкоду інтересам державного підприємства, що було залишено без правового захисту.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Ромаданову Г.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга в.о. Генерального директора державного підприємства “АМА”ІНФЛОТ”, Махріна В.О., підлягає задоволенню з наступних підстав.


Як видно з матеріалів дисциплінарної справи, 26.09.2007 року за рішенням голови дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Котельва М.А., відносно адвоката Сивих С.Ф. було порушено дисциплінарну справу за заявою Махріна В.О. від 20.09.2007 року.


В заяві вказувалось про те, що адвокат адвокатського об’єднання “Маріупольська адвокатська фірма “Інтерсив”, Сивих С.Ф., надавав правову допомогу ДП “АМА”ІНФЛОТ” згідно договору № 8-об від 12.07.2004 року та додаткових угод від 01.02.2005 року та 25.05.2006 року. Пунктом 6.2 договору передбачено, що в разі закінчення строку договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, він вважається продовженим на невизначений строк.


В квітні 2007 року, приймаючи участь в цивільній справі в Приморському районному суді м.Маріуполя, Сивих С.Ф. представляв інтереси не підприємства, з яким заключений договір про правову допомогу, а інтереси звільненого з роботи колишнього Генерального директора, Лісовенка С.А.


Згідно рішення суду від 27.04.2007 року Лісовенко С.А. поновлений на посаді Генерального директора ДП “АМА”ІНФЛОТ”, і з підприємства на користь Лісовенка С.А. стягнуто середній заробіток за час вимушеного прогулу.


Ухвалою Донецького апеляційного суду від 24.07.2007 року рішення суду першої інстанції змінено відносно розподілу судових витрат, а в іншій частині залишено без змін.


Оцінюючи дії адвоката Сивих С.Ф., дисциплінарна палата припинила дисциплінарну справу відносно адвоката в зв’язку з недоцільністю накладення на нього дисциплінарного стягнення, незважаючи на те, що встановила в його діях дисциплінарний проступок, але врахувала протиріччя між старим та новим керівництвом підприємства, а також ті обставини, що Лісовенко С.А. був звільнений з роботи не ДП “АМА”ІНФЛОТ”, а Державним департаментом морського та річкового транспорту, а ДП ”АМА”ІНФЛОТ” був притягнутий в якості співвідповідача по справі за ініціативою суду.


Вважаємо, що дисциплінарна палата Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не дала належну оцінку порушенням, допущеним адвокатом Сивих С.Ф., тому рішення підлягає скасуванню.


Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 20, 21, 22 Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.        Скаргу в.о. Генерального директора державного підприємства “АМА”ІНФЛОТ”, Махріна В.О., на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24.10.2007 року відносно адвоката Сивих Сергія Федоровича задовольнити, рішення дисциплінарної палати – скасувати, а дисциплінарну справу повернути голові Донецької обласної КДКА для нового розгляду.


2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.