ПОСТАНОВА № V/2-012 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Нурищенка Сергія Володимировича на рішення та дії Дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 листопада 2006 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/2-012


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Нурищенка Сергія Володимировича на рішення та дії Дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 листопада 2006 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


20.10.2006 року Нурищенко С.В. подав скаргу до Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на дії адвоката Сердюк Людмили Василівни.


У заяві зазначив, що в провадженні Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська знаходиться справа за позовом Петрошенока до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім.Мечникова про поновлення на роботі та стягнення компенсації за вимушений прогул, у якій він за дорученням представляє інтереси позивача, а адвокат юридичної консультації Красногвардійського району м.Дніпропетровська Сердюк Л.В. – інтереси відповідача.


На думку заявника, за час слухання справи з 17 листопада 2004 року з вини адвоката Сердюк Л.В. слухання справи відкладалось десять разів: 23.12.2004, 23.06.2005, 02.09.2005, 30.09.2005, 17.11.2005, 20.10.2005, 05.12.2005, 31.01.2006, 19.05.2006, 05.10.2006, у зв’язку з чим просив притягнути її до дисциплінарної відповідальності. Заявник просив також витребувати з юридичної консультації докази про перебування адвоката у відпустці та відрядженнях, пояснення у завідуючого консультацією про необхідність направлення адвоката у відрядження, а також надати йому можливість особисто викласти аргументи, брати участь у перевірці, ознайомитися з матеріалами перевірки і бути присутнім при розгляді скарги.


19.02.2007 року на подану скаргу заявник отримав відповідь за підписом Голови Дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з якої довідався, що 16 листопада 2006 року дисциплінарна палата на своєму засіданні розглянула три скарги заявника і не виявила підстав для притягнення адвоката Сердюк Л.В. до дисциплінарної відповідальності.


У поданій до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури скарзі Нурищенко С.В. посилається на допущені порушення Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури з боку дисциплінарної палати, порушення Правил адвокатської етики та Цивільно-процесуального кодексу України адвокатом Сердюк Л.В. і просить прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті, постановити нове рішення, яким притягнути адвоката Сердюк Л.В. до дисциплінарної відповідальності.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Скукіса В.Ф., перевіривши матеріали справи, доводи скаржника, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Нурищенко С.В. підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.


Відповідно до п.15 Положення, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, Голови КДКА, або її членів, заяви адвокатських об’єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів.


Дисциплінарна палата вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, розглядає порушені з цих питань справи і приймає одне з таких рішень: про застосування дисциплінарного стягнення, або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Правом порушення дисциплінарного провадження відповідно до п.33 Положення наділений Голова дисциплінарної палати, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмове пояснення.


Із матеріалів справи вбачається, що скарга Нурищенко С.В. була предметом розгляду на засіданні Дисциплінарної палати 16.11.2006 року. Разом з тим, в матеріалах справи відсутні матеріали перевірки скарги, пояснення адвоката, протокол засідання дисциплінарної палати і прийняте рішення по суті скарги, тобто рішення по заяві Нурищенко С.В. – відсутнє, у зв’язку з чим відсутній і предмет оспорювання.


06.12.2006 року Голова дисциплінарної палати прийняв постанову № 518/ДП про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката Сердюк Л.В. і припинення перевірки по скарзі.


В адресу заявника замість постанови направлена письмова інформація про відсутність підстав для притягнення адвоката Сердюк Л.В. до дисциплінарної відповідальності, що суперечить вимогам п.24 Положення.


При цьому, в порушення вимог ст.18 Закону України „Про звернення громадян” Головою палати не вирішено питання про надання можливості заявнику особисто викласти аргументи особі, яка проводить перевірку, брати участь у перевірці, ознайомитися з матеріалами перевірки і бути присутнім при розгляді заяви.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20, 23-1  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


 


ПОСТАНОВИЛА:


   1. Скаргу Нурищенко Сергія Володимировича задовольнити частково.
  2. Матеріали справи повернути в Дніпропетровську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури для розгляду по суті.
  3. Зобов’язати Голову дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відкликати листа в адресу Нурищенко С.В. № 581/ДП від 06.12.2006 року, розглянути його скаргу з дотриманням вимог діючого законодавства і прийняти рішення по суті.
  4. Звернути увагу Голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на допущені порушення Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Закону України „Про звернення громадян” при розгляді скарги Нурищенко С.В. на дії адвоката Сердюк Л.В.
  5. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.