ПОСТАНОВА № V/2-010 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою засудженого Карики Сергія Володимировича на дії адвоката Сілкіної Ольги Олександрівни та відмову в притягненні її до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/2-010


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою засудженого Карики Сергія Володимировича на дії адвоката Сілкіної Ольги Олександрівни та відмову в притягненні її до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Засуджений Карика Сергій Володимирович звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на повідомлення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 04.07.2007 року в його адресу,  згідно з яким йому відмовлено в притягненні адвоката Сілкіної Ольги Олександрівни до  дисциплінарної відповідальності.


 В своїй скарзі скаржник посилається на те, що вказаний адвокат не приймала фактичної участі в судових засіданнях за його обвинуваченням, не подавала клопотання, не надавала жодної допомоги в написанні касаційної скарги на вирок  Апеляційного суду Запорізької області, не відвідувала засудженого в СІЗО, чим, на його думку, спричинила безперешкодне винесення обвинувального вироку за обвинуваченням Карики С. В. та  істотно порушила його права та інтереси, законодавство про адвокатуру, норми кримінально – процесуального законодавства.


Листом голови дисциплінарної палати від 04.07.2007 року скаржника повідомлено про те, що його скарга розглянута дисциплінарною палатою, проте підстав для притягнення адвоката Сілкіної О. О. до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення палата  не вбачає.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В. І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Карики С. В. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.                     


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  відзначає неналежний розгляд скарги в регіональній КДКА, з огляду на що справу необхідно направити на новий розгляд.


 Під час розгляду  вказаної скарги КДКА Запорізької області повинна була врахувати наступні обставини та вимоги чинного законодавства:


1.      У випадку наявності інформації про підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або їх відсутності, голова дисциплінарної палати повинен своїм письмовим рішенням або порушити дисциплінарне провадження або відмовити в його порушенні. До прийняття такого рішення адвоката слід ознайомити з інформацією, яка надійшла до КДКА відносно цього адвоката, і витребувати від адвоката письмове пояснення (п.33 Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України № 155 від 05.01.1993 року).


2.      За результатами розгляду скарги виноситься рішення (п.38 Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури).


 Крім того, практика діяльності  регіональних КДКА свідчить про  необхідність винесення головою дисциплінарної палати відповідного рішення про порушення дисциплінарного провадження або про відмову в порушенні дисциплінарного провадження. Жодного з таких рішень дисциплінарною палатою КДКА Запорізької області прийнято не було, з чого слід зробити висновок, що скарга Карики С.В. по суті не розглядалась.


             Однак відповідь, якою обмежилась КДКА, є порушенням вимог Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки лист про відсутність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності не є ні рішенням про відмову в порушення дисциплінарного провадження, ні рішенням про відмову в задоволенні скарги.


Крім того,  ч.2 п.36 Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури визначає, що дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається у необґрунтованості скарги та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності чи недоцільності накладення стягнення.


 Відповідно до ч.2 п.23 Положення у рішенні палати повинно бути зазначено: назву кваліфікаційно – дисциплінарної комісії, склад палати, місце і час розгляду заяви, прізвище, ім’я по – батькові особи, яка подала скаргу, її пояснення, зміст заяви ( обставини справи), прийняте рішення у зв’язку з заявою ( міра дисциплінарного стягнення або мотиви закриття справи).


Як вбачається з матеріалів справи, дисциплінарною палатою не прийнято рішення, не вівся протокол, палатою не прийнято відповідне рішення, а з наданих матеріалів не вбачається підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п. 10-1, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури


 


ПОСТАНОВИЛА:


   1. Матеріали справи за скаргою Карики Сергія Володимировича щодо адвоката   Сілкіної Ольги Олександрівни направити Голові Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для належного розгляду та прийняття рішення по суті.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  3. Звернути увагу Голови Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Голови дисциплінарної палати на належну перевірку звернень громадян та необхідність об’єктивного та правильного прийняття рішень.