ПОСТАНОВА № V/2-007 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Мартинова Сергія Миколайовича на дії адвоката Тарасової Тетяни Олександрівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/2-07


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Мартинова Сергія Миколайовича на дії адвоката Тарасової Тетяни Олександрівни,


ВСТАНОВИЛА:


 


Мартинов Сергій Миколайович звернувся до Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на дії адвоката Тарасової Тетяни Олександрівни, в якій просив повернути йому невідпрацьовані гроші за надання правових послуг.


 В своїй скарзі скаржник посилається на те, що в серпні 2004 року звернувся до Приватного підприємства «Юридичне агентство «Тайгер» з метою отримання  правової допомоги та консультації. Після надання консультації, була укладена угода на представництво інтересів в суді на суму 2000 гривень, які отримала адвокат юридичного агентства «Тайгер» Тарасова Тетяна Олександрівна. Після отримання повістки в судове засідання, мати скаржника офіційно відмовилась від позовної заяви та просила Тарасову Т. О.  повернути їй невідпрацьовані грошові кошти в розмірі 1700 гривень.


 Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В. І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скаргу Мартинова С. М. задовольнити неможливо, з огляду на те, що будь – яке рішення  дисциплінарної палати відсутнє, а Вища кваліфікаційна комісія адвокатури України розглядає лише скарги на рішення.


Разом з тим, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури відзначає неналежний розгляд скарги в регіональній КДКА, з огляду на що справу необхідно направити на новий розгляд.


 Під час нового розгляду Севастопольська міська КДКА повинна врахувати наступні обставини та вимоги чинного законодавства:


1.      У випадку наявності інформації про підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або їх відсутності, голова дисциплінарної палати повинен своїм письмовим рішенням або порушити дисциплінарне провадження або відмовити в його порушенні. До прийняття такого рішення адвоката слід ознайомити з інформацією, яка надійшла до КДКА відносно цього адвоката, і витребувати від адвоката письмове пояснення (п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України № 155 від 05.01.1993 року).


2.      За результатами розгляду скарги виноситься рішення (п.38 Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури).


Комісія вважає за необхідне взяти до уваги повідомлення Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про те, що на момент представництва інтересів та надання послуг Тарасова Тетяна Олександрівна не була адвокатом, проте  практика діяльності  регіональних КДКА свідчить про  необхідність винесення головою дисциплінарної палати відповідного рішення про порушення дисциплінарного провадження або про відмову в порушенні дисциплінарного провадження. Жодного з таких рішень дисциплінарною палатою Севастопольської міської КДКА прийнято не було, з чого слід зробити висновок, що скарга Мартинова С.М. по суті не розглядалась.


З матеріалів справи також видно, що позовні вимоги скаржника Мартинова С.М. до  Приватного підприємства «Юридичне агентство «Тайгер» про розірвання договору на здійснення послуг, стягнення суми рішенням Нахімовського районного в місті Севастополі суду,  а також ухвалою апеляційного суду міста Севастополя залишились без задоволення з підстав необґрунтованості їх заявлення.


Крім того,  ч.2 п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури визначає, що дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається у необґрунтованості скарги та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності чи недоцільності накладення стягнення.


 Відповідно до ч.2 п.23 Положення у рішенні палати повинно бути зазначено: назву кваліфікаційно – дисциплінарної комісії, склад палати, місце і час розгляду заяви, прізвище, ім’я по – батькові особи, яка подала скаргу, її пояснення, зміст заяви (обставини справи), прийняте рішення у зв’язку з заявою (міра дисциплінарного стягнення або мотиви закриття справи).


             Однак відповідь, якою обмежилась КДКА, є порушенням вимог Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки не є ні рішенням про відмову в порушення дисциплінарного провадження, ні рішенням про відмову в задоволенні скарги.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п 10-1, 20, 21,  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


   1. Матеріали справи за скаргою Мартинова Сергія Миколайовича щодо адвоката Тарасової Тетяни Олександрівни направити Голові Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для належного розгляду та прийняття рішення по суті.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  3. Звернути увагу Голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Голови дисциплінарної палати на належну перевірку звернень громадян та необхідність об’єктивного та правильного прийняття рішень.