ПОСТАНОВА № V/2-002 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Борей О.О. на відмову Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в застосуванні до адвокатів Колесника Є.І., Воронової Н.В. заходів дисциплінарного характеру

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/2-02


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Борей О.О. на відмову Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в застосуванні до адвокатів Колесника Є.І., Воронової Н.В. заходів   дисциплінарного характеру,


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла заява Борей Олени Олексіївни, жит. м.Запоріжжя, вул.Полєтаєва, 9, про незгоду з рішенням дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури стосовно  адвоката  Колесника Є.І.  від 11.01.2007 року.


            Громадянка Борей О.О. в заяві вказує, що адвокат Колесник Є.І., який представляв її інтереси в цивільній справі в Шевченківському районному суді м.Запоріжжя, надав неякісну правову допомогу. Адвокат Воронова Н.В., яка в судовому засіданні представляла інтереси протилежної сторони, на думку Борей О.О., порушила норми адвокатської етики, оскільки раніше надала їй правову допомогу шляхом складання адвокатського запиту.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Соботника В.Й., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скаргу Борей О.О. вирішити неможливо з огляду на наступне.


Відповідно до ст.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 р. № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат, на дії КДКА, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства.


Як видно з матеріалів дисциплінарної справи по скарзі Борей О.О. відносно адвокатів Колесника Є.І. та Воронової Н.В., дисциплінарне провадження відносно адвокатів, як це передбачено п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 р. № 155/93, Головою дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури чи його заступником не порушувалося (відсутня постанова про порушення дисциплінарного провадження чи про відмову в порушенні дисциплінарного провадження).


Більше того, питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів не розглядалося на засіданні дисциплінарної палати (відсутній протокол засідання палати, рішення дисциплінарної палати).


За таких обставин, відсутні підстави для розгляду заяви Борей О.О. Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, оскільки ВККА розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат.


Разом з тим, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури відзначає неналежний розгляд заяви в регіональній КДКА, через що справу слід направити в КДКА Запорізької області для розгляду її по суті.


Під час розгляду вказаної справи регіональна КДКА повинна врахувати наступне.


У випадку наявності інформації про підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або їх відсутності, Голова дисциплінарної палати повинен своїм письмовим рішенням або порушити дисциплінарне провадження або відмовити в його порушенні (п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затверджене Указом Президента України від 05.01.1993 р. № 155 ).


За результатами розгляду скарги приймається рішення (п.38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури).


Крім того, практика діяльності регіональних КДКА, яка склалася, свідчить про необхідність прийняття Головою дисциплінарної палати відповідного рішення про порушення дисциплінарного провадження або про відмову в його порушенні .


 Жодного з таких рішень, як видно з матеріалів дисциплінарної справи, Головою дисциплінарної палати КДКА Запорізької області прийнято не було, з чого слід зробити висновок, що заява Борей О.О. по суті не розглядалась.


Надіслання головою дисциплінарної палати повідомлення заявниці про відсутність підстав для порушення дисциплінарного провадження не може підмінити прийняття постанови про відмову в порушенні дисциплінарного провадження.


Крім того, ч.2 ст. 36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури надає дисциплінарній палаті право закрити дисциплінарну справу, якщо та під час її розгляду переконається в необґрунтованості скарги та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності чи недоцільності накладення стягнення.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п. 10-1, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури


 


ПОСТАНОВИЛА:


   1. Матеріали справи за скаргою Борей Олени Олексіївни відносно адвокатів Колесника Євгена Івановича та Воронової Наталії Вікторівни повернути Голові Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для розгляду по суті.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.
  3. Звернути увагу Голови Запорізької обласної КДКА та Голови дисциплінарної палати на необхідність прийняття законних та обґрунтованих рішень.