ПОСТАНОВА № V/4-038 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні скаргу громадянина Буракова Віталія Анатолійовича на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 червня 2007 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВАV/4-038


 


18 квітня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Монастирецької Г.В., Павлової М.А., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу громадянина Буракова Віталія Анатолійовича на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 червня 2007 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянин Бураков Віталій Анатолійович звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 27 червня 2007 року, яким відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Ахундова Ріада Аскеровича. Скаржник  просить скасувати зазначене рішення та ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, посилаючись на невиконання адвокатом умов укладеної угоди та неналежне надання  правової допомоги.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали, що надійшли з Дніпропетровської обласної КДКА, доводи скарги, вивчивши додані до скарги копії документів, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


Відповідно до п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року №155/93,  право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – заступнику голови.


Пунктом 15 вказаного Положення передбачено можливість вирішення зазначеного питання також дисциплінарною палатою КДКА. Але в такому випадку розгляд питання і прийняття рішення має здійснюватися з дотриманням вимог п.п.19-26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Зокрема, згідно з п.п.24, 25 названого Положення рішення палати має бути викладено в письмовій формі, підписане головуючим на засіданні і членами палати, які брали участь у засіданні, в рішенні повинно бути зазначено: назву КДКА, склад палати, місце і час розгляду заяви, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала заяву і щодо якої розглядається справа, її пояснення, зміст заяви і обставини справи, прийняте рішення у зв’язку з заявою.


Оскаржене рішення дисциплінарної палати від 27.06.2007 року, що викладене у вигляді постанови, не відповідає викладеним вимогам. В рішенні (постанові) не зазначено склад палати, пояснення адвоката, стосовно якого подано скаргу, обставини справи; воно не підписано членами палати, які брали участь у засіданні.


За викладених обставин постанова дисциплінарної палати від 27.06.2007 року підлягає скасуванню з направленням матеріалів на новий розгляд для прийняття рішення у відповідності з вимогами Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


На підставі наведеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Скаргу Буракова Віталія Анатолійовича на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 червня 2007 року задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 червня 2007 року, ухвалене за результатами розгляду скарги Буракова Віталія Анатолійовича, скасувати, матеріали повернути до Дніпропетровської обласної КДКА на новий розгляд.


3.      Звернути увагу голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та голови дисциплінарної палати на необхідність дотримання вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури при розгляді матеріалів про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката і оформленні рішення палатою.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.