ПОСТАНОВА № V/4-037 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні скаргу громадянки Серневич Віри Борисівни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01 листопада 2007 року та 17 січня 2008 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВАV/4-037


 


18 квітня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Монастирецької Г.В., Павлової М.А., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу громадянки Серневич Віри Борисівни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01 листопада 2007 року та 17 січня 2008 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянка Серневич Віра Борисівна звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01 листопада 2007 року та 17 січня 2008 року, якими відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката Нестерової Олександри Митрофанівни. Скаржниця просить скасувати зазначені рішення, посилаючись на їх необґрунтованість.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Єзерську А.О., перевіривши матеріали, що надійшли з Дніпропетровської обласної КДКА, доводи скарги, вивчивши додані до скарги копії документів, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


Відповідно до п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року №155/93,  право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності – заступнику голови.


Пунктом 15 вказаного Положення передбачена можливість вирішення зазначеного питання також дисциплінарною палатою КДКА.  Але в такому випадку розгляд питання і прийняття рішення має здійснюватися з дотриманням вимог п.п.19-26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Зокрема, відповідно до п.п.24, 25 названого Положення рішення палати має бути викладено в письмовій формі, підписане головуючим на засіданні і членами палати, які брали участь у засіданні, в рішенні повинно бути зазначено: назву КДКА, склад палати, місце  і час розгляду заяви, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала заяву і щодо якої розглядається справа, її пояснення, зміст заяви і обставини справи, прийняте рішення у зв’язку з заявою.


Згідно приписів  п.п.15, 24, 26 даного Положення не допускається повторне прийняття дисциплінарною палатою рішення щодо дисциплінарної відповідальності адвоката, якщо є чинним  рішення, прийняте з цього ж питання  раніше (за скаргою тієї ж особи стосовно  того ж адвоката та з тих же підстав).


Протокольні рішення дисциплінарної палати від 01.11.2007 року та 17.01.2008 року про відмову в порушені дисциплінарного провадження стосовно адвоката Нестерової О.М. не відповідають зазначеним положенням, у зв’язку з чим, підлягають скасуванню з направленням матеріалів на новий розгляд для прийняття рішення у відповідності з вимогами Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


На підставі наведеного, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п. 10, 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Скаргу Серневич Віри Борисівни на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01 листопада 2007 року та 17 січня 2008 року задовольнити частково.


2.      Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01 листопада 2007 року і 17 січня 2008 року  скасувати, матеріали повернути до Дніпропетровської обласної КДКА на новий розгляд.


3.      Звернути увагу голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та голови дисциплінарної палати на необхідність дотримання вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури при розгляді матеріалів про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката і оформленні рішення.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.