ПОСТАНОВА № V/4-034 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою Галки Анатолія Кузьмича на постанову голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05.10.2007 року про порушення відносно нього дисциплінарного провадження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/4-034


 


18 квітня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Монастирецької Г.В., Павлової М.А., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні матеріали справи за скаргою Галки Анатолія Кузьмича на постанову голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05.10.2007 року про порушення відносно нього дисциплінарного провадження,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Галка Анатолій Кузьмич звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05.10.2007 року, якою відносно нього було неправомірно відкрито дисциплінарне провадження. 


В обґрунтування своєї скарги Галка А.К наводить ту обставину, що дисциплінарне провадження відносно нього було неправомірно порушено головою дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА, Миргородським Ю.М., на підставі його же подання, як голови «Дніпропетровської обласної колегії адвокатів».


Як видно з постанови про відкриття дисциплінарного провадження від 05.10.2007 року, дисциплінарне провадження відносно скаржника порушено по факту невиконання адвокатом Галкою А.К. рішень загальних зборів адвокатів адвокатського об’єднання «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів», прийнятих 25.11.2006 року та 20.07.2007 року.


В своїй скарзі скаржник посилається на те, що дисциплінарне провадження відкрите неправомірно, так як набуло законної сили  рішення Першого третейського суду Асоціації «Правопорядок» від 21.05.2007 року,  у відповідності з яким позовні вимоги скаржника про поновлення його на посаді Голови Президії Адвокатського об’єднання «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів» задоволені  внаслідок неправомочності та недійсності загальних зборів адвокатів адвокатського об’єднання від 25.11.2006 року, які прийняли незаконне рішення про його звільнення.


При цьому, на момент відкриття дисциплінарного провадження відносно  Галки А.К., вказане рішення набуло законної сили та підлягало негайному виконанню.


Таким чином, на думку скаржника, провадження відносно нього порушено без достатніх правових підстав, з грубим порушенням норм законодавства про адвокатуру та незаконним складом Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скаргу Галки А.К. задовольнити неможливо з наступних підстав.


 


   У відповідності з п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року,  № 155/93, право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а у разі його відсутності – заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією та вимагає від нього письмового пояснення.


Пунктом 10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури передбачено, що Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат.


При цьому, постанова голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про порушення дисциплінарного провадження від 05.10.2007 року не є рішенням в розумінні п.10 вказаного Положення.


Така постанова є лише початковим етапом в процесі притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та накладення на нього дисциплінарного стягнення.


 


Разом з тим, вирішення справи про накладення дисциплінарного стягнення відносно адвоката Галки А.К. повинне розглядатись в регіональній КДКА, з огляду на що надіслані матеріали необхідно направити на розгляд Дніпропетровської обласної КДКА для прийняття  відповідного рішення.


Дії голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної КДКА, Миргородського Ю.М., будуть оцінені з точки зору порушень діючого законодавства після прийняття рішення по суті.


Слід зазначити, що дисциплінарною палатою, на порушення  п.п.34, 35 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішення про накладення дисциплінарного стягнення або про відмову в накладенні такого стягнення до цього часу так і не прийнято, на що необхідно звернути належну увагу.


У випадку прийняття рішення, яке не задовольнить скаржника, він матиме право оскаржити рішення дисциплінарної палати до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури в  порядку, передбаченому вказаним Положенням.


             


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», та п.п.10, 10-1, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


   1. Матеріали справи за скаргою Галки Анатолія Кузьмича на постанову голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05.10.2007 року про порушення відносно нього дисциплінарного провадження направити голові Дніпропетровської обласної КДКА для належного розгляду та прийняття рішення по суті.
  2. Звернути увагу голови Дніпропетровської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та голови дисциплінарної палати на необхідність належної перевірки звернень громадян та дотримання встановлених законом строків прийняття рішень.

3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.