ПОСТАНОВА № V/4-040 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні звернення адвоката Сторожука Олександра Васильовича про надання офіційного роз’яснення окремих положень Правил адвокатської етики

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА  V/4-040


 


18 квітня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Коворотного В.І., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Монастирецької Г.В., Павлової М.А., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Полонського Ю.М., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні звернення адвоката Сторожука Олександра Васильовича про надання офіційного роз’яснення окремих положень Правил адвокатської етики,


 


                                                             ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Сторожук Олександр Васильович звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі зверненням про надання офіційного роз’яснення окремих положень Правил адвокатської етики, схвалених Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 01.10.1999 року.


 В обґрунтування свого звернення адвокат пояснив, що в його практичній діяльності виникли питання, що стосуються фахово-етичних аспектів взаємин адвоката – члена адвокатського об’єднання з клієнтом та між адвокатами такого об’єднання, в зв’язку з чим виникла необхідність в наданні роз’яснень на поставлені питання.


Як видно зі змісту поставлених адвокатом питань, всі  вони стосуються  підстав правомірності його виключення 24.07.2007 року зі складу «Укрінюрколегії», здійснення ним адвокатської діяльності в її межах, взаємин між керівником адвокатської колегії та адвокатом.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що звернення адвоката Сторожука О.В. на даний момент задовольнити неможливо з наступних підстав.


 


У відповідності з п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує положення, рекомендації, роз’яснення, рішення, обов’язкові для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими об’єднаннями.


  Однак, як стало відомо Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури, питання про  правомірність виключення адвоката Сторожука О.В. зі складу Української іноземної юридичної колегії «Укрінюрколегії» було предметом розгляду Шевченківського районного суду міста Києва. З цього ж приводу судом 08.02.2008 року винесено рішення, яким в задоволенні позову Сторожука О.В. до «Укрінюрколегії» про визнання незаконними та скасування постанов Президії «Укрінюрколегії» від 04.07.2007 року, 24.07.2007 року та 25.07.2007 року відмовлено.


 


Не вдаючись в подробиці відносин, що склались між адвокатом та керівництвом колегії, Комісія бажає відзначити, що надання роз’яснення з приводу поставлених  адвокатом питань є поспішним.


Беручи до уваги ту обставину, що представлені адвокатом на розгляд Комісії  питання розглядаються в судовому порядку, Комісія не вбачає підстав для прийняття та затвердження роз’яснення до моменту вступу в законну силу рішення суду.


 


Після надання заявником рішення суду, яке вступило в законну силу, Комісією буде затверджено відповідне роз’яснення по суті поставлених питань.


 


  Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», та п.п.10-1, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


   1. Відкласти надання роз’яснення з приводу поставлених адвокатом Сторожуком О.В. питань до вступу рішення суду про правомірність виключення адвоката зі складу «Укрінюрколегії» в законну силу.
  2. Запропонувати заявнику надати рішення судів першої та апеляційної інстанції та інші процесуальні акти, що стосуються питання правомірності його виключення зі складу «Укрінюрколегії».
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Сторожука О.В.