ПОСТАНОВА № V/3-028 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою підсудного Душенка Павла Юрійовича на дії адвокатів, відмову в притягненні Шершньова Едуарда Анатолійовича до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/3-028


 


21 березня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Прядуна В.Б., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою підсудного Душенка Павла Юрійовича на дії адвокатів, відмову в притягненні  Шершньова Едуарда Анатолійовича до дисциплінарної відповідальності,


ВСТАНОВИЛА:


 


Підсудний Душенко Павло Юрійович звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на повідомлення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 08.11.2007 року в його адресу, згідно з яким йому відмовлено в притягненні адвоката Шершньова Едуарда Анатолійовича до дисциплінарної відповідальності.


В своїй скарзі скаржник посилається на те, що вказаний адвокат, уклавши угоду з його родичами та отримавши гонорар, фактично не здійснював його захист від обвинувачення у кримінальній справі, лише надав до справи свої документи (копію договору та свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю), у судових засіданнях участі не приймав, крім того скаржнику стало відомо, що у 2002 році Шершньов Е.А. був засуджений за ст.366 КК України і на час укладення угоди про надання правової допомоги у справі скаржника, адвокатом не був.


Крім того, скаржник зазначає, що його захист здійснював адвокат Пушкін Олександр Валерійович, до дій якого скаржник претензій не має.


Як вбачається з матеріалів дисциплінарної справи, постановою голови дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 13.08.2007 року порушена дисциплінарна справа відносно адвоката Пушкіна О.В., одночасно зазначеною постановою відмовлено у притягненні до дисциплінарної відповідальності адвоката Шершньова Е.А. у зв’язку із недоцільністю за спливом строків притягнення до дисциплінарної відповідальності.


При цьому, як вбачається із відповідей, направлених скаржнику Запорізькою обласною КДКА, його скарги на дії адвоката Шершньова Е.А. неодноразово розглядалися дисциплінарною палатою комісії, проте документи (протоколи, рішення), які б свідчили про такий розгляд у справі відсутні, а також відсутнє рішення палати про закриття провадження у дисциплінарній справі адвоката Пушкіна О.В., оскільки листом Запорізької обласної КДКА скаржник повідомлений про відсутність підстав про притягнення адвоката Пушкіна О.В. до дисциплінарної відповідальності.


Крім того, з пояснень адвоката Шершньова Е.А. вбачається, що у квітні 2005 року він дійсно здійснював захист скаржника у кримінальній справі за угодою; у липні 2005 року угода була розірвана; одночасно з відповіді Харківської обласної КДКА від 23.10.2007 року вбачається, що рішенням Харківської обласної КДКА від 12.07.2006 року адвокат Шершньов Е.А. включений до реєстру адвокатів Харківської області.


Таким чином, питання притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності відноситься до компетенції Харківської обласної КДКА.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Рафальську І.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури відзначає неналежний розгляд скарги в регіональній КДКА, з огляду на що справу необхідно направити на новий розгляд.


Під час розгляду вказаної скарги Запорізька обласна КДКА повинна була врахувати наступні обставини та вимоги чинного законодавства:


1. У випадку наявності інформації про підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або їх відсутності, голова дисциплінарної палати повинен своїм письмовим рішенням або порушити дисциплінарне провадження або відмовити в його порушенні. До прийняття такого рішення адвоката слід ознайомити з інформацією, яка надійшла до КДКА відносно цього адвоката, і витребувати від адвоката письмове пояснення (п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України № 155 від 05.05.1993 року).


2. За результатами розгляду скарги виноситься рішення (п.38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури).


Крім того, практика діяльності регіональних КДКА свідчить про необхідність винесення головою дисциплінарної палати відповідного рішення про порушення дисциплінарного провадження або про відмову в порушенні дисциплінарного провадження. Жодного з таких рішень дисциплінарною палатою Запорізької обласної КДКА прийнято не було, з чого слід зробити висновок, що скарга Душенка П.Ю. по суті не розглядалась.


Відповідь, якою обмежилась КДКА, є порушенням вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки лист про відсутність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності не є ні рішенням про відмову в порушенні дисциплінарного провадження, ні рішенням про відмову в задоволенні скарги.


Крім того, ч.2 ст.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури визначає, що дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається у необґрунтованості скарги та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності чи недоцільності накладення стягнення.


Відповідно до ч.2 п.23 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури у рішенні палати повинно бути зазначено: назву кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, склад палати, місце і час розгляду заяви, прізвище, ім’я, по-батькові особи, яка подала скаргу, її пояснення, зміст заяви (обставини справи), прийняте рішення у зв’язку з заявою (міра дисциплінарного стягнення або мотиви закриття справи).


Як вбачається з матеріалів справи, дисциплінарною палатою не здійснювалось ведення протоколу, не прийнято відповідне рішення.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру”  та п.п.10-, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Матеріали справи за постановою голови дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 13.08.2007 року щодо адвоката Пушкіна Олександра Валерійовича направити голові Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для належного розгляду та прийняття рішення по суті.


2.      Матеріали справи за скаргою Душенка Павла Юрійовича щодо адвоката Шершньова Едуарда Анатолійовича направити голові Харківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для належного розгляду та прийняття рішення по суті.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.                                    


4.      Звернути увагу голови Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та голови дисциплінарної палати на належну перевірку звернень громадян та необхідність об’єктивного та правильного прийняття рішень.