ПОСТАНОВА № V/3-025 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні матеріали за скаргою Фролової Іраїди Вікторівни на відмову дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в застосуванні до адвоката Піскарьова Сергія Михайловича заходів дисциплінарного характеру

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/3-025


 


21 березня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Прядуна В.Б., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні матеріали за скаргою Фролової Іраїди Вікторівни на відмову дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в застосуванні до адвоката Піскарьова Сергія Михайловича заходів дисциплінарного характеру,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Фролова Іраїда Вікторівна звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із скаргою на повідомлення від 2 липня 2007 року дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яким відмовлено в застосуванні заходів дисциплінарного характеру відносно адвоката Піскарьова Сергія Михайловича.


При цьому скаржниця посилається на те, що адвокат Піскарьов С.М. на підставі договору про юридичні послуги від 17 квітня 2006 року здійснював захист її інтересів, як потерпілої, при розслідуванні прокуратурою міста Севастополя кримінальної справи, порушеної за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України по факту вбивства її доньки. Але, одержавши гонорар у сумі 12370 грн., Піскарьов С.М. участі у досудовому слідстві не приймав, що підтверджується відповіддю старшого слідчого відділу по розслідуванню злочинів проти життя та здоров’я людини СУ УМВС України в м.Севастополі. На час подання заявницею скарги до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури у суді Гагарінського суду м.Севастополя знаходилась цивільна справа за її позовом до адвоката про визнання договору недійсним та стягнення спричиненої їй шкоди, але, незважаючи на результат розгляду цивільної справи, вона звертається до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з проханням про проведення перевірки діяльності адвоката Піскарьова С.М. та притягнення його до дисциплінарної відповідальності згідно діючого законодавства з анулюванням свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скаргу Фролової І.В. задовольнити неможливо з огляду на те, що будь-яке рішення дисциплінарної палати відсутнє, а Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає лише скарги на рішення.


Разом з тим, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури відзначає неналежний розгляд скарги в Севастопольській міській КДКА, з огляду на що справу необхідно направити на новий розгляд.


Під час нового розгляду Севастопольська міська КДКА повинна врахувати наступні обставини та вимоги чинного законодавства.


1.                 У випадку наявності інформації про підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або їх відсутності, голова дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА повинен своїм письмовим рішенням або порушити дисциплінарне провадження або відмовити в його порушенні. До прийняття такого рішення адвоката слід ознайомити з інформацією, яка надійшла до КДКА відносно нього, і витребувати від адвоката письмове пояснення (п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України № 155 від 05.05.1993 року).


2.                  За результатами розгляду скарги виноситься рішення (п.38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури).


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що повідомлення голови дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА, надіслане заявниці Фроловій І.В., про те, що факти порушення адвокатом Піскарьовим С.М. адвокатської етики не підтвердилися, не є рішенням, тобто скарга Фролової І.В. по суті на розглядалася, про що свідчать матеріали справи. Голова дисциплінарної палати обмежився відповіддю, що не відповідає вимогам Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, оскільки немає ні рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження, ні рішення про відмову в задоволенні скарги.


Враховуючи наведене,  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України „Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Матеріали за скаргою Фролової Іраїди Вікторівни щодо адвоката Піскарьова Сергія Михайловича повернути голові Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для належного розгляду та прийняття рішення по суті.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


3.      Звернути увагу голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та голови дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА на неналежну перевірку звернень громадян та необхідність об’єктивного та правильного прийняття рішень.