ПОСТАНОВА № V/3-023 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Бочковського Андрія Сергійовича на рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31.01.2008 року про накладення на адвоката Бочковського А.С. дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/3-023


 


21 березня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Прядуна В.Б., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Бочковського Андрія Сергійовича на рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31.01.2008 року про накладення на адвоката Бочковського А.С. дисциплінарного стягнення у вигляді  анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


18 лютого 2008 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на  прийняте відносно нього рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31.01.2008 року звернувся адвокат Бочковський Андрій Сергійович.


Вказаним рішенням Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31.01.2008 року за грубе порушення Присяги адвоката України в частині дотримання адвокатської етики, ст.17 Закону України «Про адвокатуру», ст.ст. 5, 6, 7, 8, 10, 29 Правил адвокатської етики, які виявились в поданні до суду процесуальних документів, які не відповідають вимогам закону, складених представником протилежної сторони, зміст та правові наслідки яких адвокату невідомі, анульована дія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Бочковського А.С., чим припинена його адвокатська діяльність.


В своїй скарзі скаржник, не погодившись з прийнятим відносно нього рішенням, посилається на необґрунтованість тверджень про подачу процесуальних документів з порушенням вимог закону, складення їх представником протилежної сторони та про те, що зміст та правові наслідки цих документів йому невідомі.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Бочковського Андрія Сергійовича  підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.


 


04 вересня 2007 року на адресу Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла окрема ухвала Вищого Господарського суду України щодо  притягнення адвоката  Бочковського А.С. до дисциплінарної відповідальності.


 


  В ході перевірки матеріалів скарги Комісія встановила, що 05.11.2007 року, на підставі вказаної ухвали Вищого господарського суду України, постановою голови дисциплінарної палати КДКА відносно адвоката Бочковського А.С. відкрито дисциплінарне провадження.


На підставі ст.17 Закону України «Про адвокатуру», ст.ст. 5, 6, 7, 8, 10, 29 Правил адвокатської етики за грубе порушення законодавства про адвокатську діяльність відносно адвоката Бочковського А.С. прийнято рішення про анулювання свідоцтва та припинення  його адвокатської діяльності.


 


У відповідності зі статтею 17 Закону України «Про адвокатуру», п. 13-1 Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури адвокатська діяльність може бути припинена, а видане свідоцтво анульоване зокрема і у випадку грубого порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.


 


 Як видно з рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31.01.2008 року підставою для притягнення адвоката Бочковського А.С. до дисциплінарної відповідальності стало подання адвокатом до суду процесуальних документів, які не відповідають вимогам закону, складених представником протилежної сторони, зміст та правові наслідки яких адвокату були невідомі.


Разом з тим, відповідно до постанови про порушення дисциплінарного провадження від 05.11.2007 року, підставою для порушення дисциплінарного провадження стала окрема ухвала Вищого господарського суду України від 04.09.2007 року, якою дисциплінарну палату КДКА повідомлено про неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов’язків, яке виявилось в затягуванні процесу у зв’язку з поданням заяв про відвід складу колегії Вищого господарського суду України.


Приймаючи рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю адвоката, Київська міська КДКА не звернула уваги на той факт, що дисциплінарне провадження з підстав складання та подання процесуальних документів, які не відповідають вимогам закону, складання їх представником протилежної сторони та підписання Бочковським А.С. взагалі не порушувалось.


На підставі викладеного, у відповідності до п.20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Комісія вважає за необхідне скасувати рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та направити справу для нового розгляду в Київську міську КДКА.


Під час повторного розгляду справи про дисциплінарну відповідальність адвоката Бочковського А.С. Київській міській КДКА необхідно звернути увагу на відповідність дій адвоката вимогам ст.ст.5, 6, 7, 8, 10, 29 Правил адвокатської етики та строки притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, грубість вчиненого ним дисциплінарного проступку.


На думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, заслуговуючими на увагу та підставними є факти складання процесуальних документів від імені адвоката Бочковського А.С. представником протилежної сторони, однак, слід врахувати ту обставину, що подача у встановлений законом строк та підписання вказаних заяв про відвід складу суддів відповідало інтересам клієнта і в подальшому правова позиція адвоката Бочковського А.С., погоджена з клієнтами, принесла позитивні результати для довірителів. Будь-які скарги на ці дії адвоката Бочковського А.С. відсутні.


Виходячи з цього Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що дії з підписання підготовлених заяв Бочковським А.С. не можна розцінювати як вчинені з грубим порушенням закону.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п 10, 10-1, 20-22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Скаргу  адвоката  Бочковського Андрія Сергійовича задовольнити частково.


2.      Рішення Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31.01.2008 року  про притягнення адвоката Бочковського Андрія Сергійовича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у  вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю скасувати.


3.      Справу передати до Київської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури повідомити скаржника про прийняте рішення.