ПОСТАНОВА № V/11-081 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Сабодаша Романа Богдановича на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/11-081


 


20 березня 2009 року                                                                                                       м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Сабодаша Романа Богдановича на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


На адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Сабодаша Р.Б. на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Не погодившись з прийнятим відносно нього рішенням, в своїй скарзі Сабодаш Р.Б. посилається на те, що всі три завдання письмового іспиту були виконані ним правильно та у відповідності до чинного законодавства України, в зв’язку з чим вважає прийняте рішення необґрунтованим, неправильним та таким, що підлягає скасуванню з винесенням нового рішення.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,  Висоцького В.І., доводи Сабодаша Р.Б., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає необхідним перенести розгляд скарги Сабодаша Р.Б. на наступне засідання.


 


Як вбачається з наявних матеріалів справи, рішенням атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року Сабодашу Р.Б. відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, внаслідок недостатнього рівня знань теоретичних та практичних положень чинного законодавства, що знайшло своє відображення при складанні ним письмового та усного іспитів. Зокрема, всі три питання білету № 20 письмового іспиту оцінені членами палати незадовільно, а, відповідно до витягу з протоколу № 11 від 19.09.2008 року засідання атестаційної палати, з 15 питань білету № 11 усного іспиту Сабодаш Р.Б. дав вірні відповіді лише на 8.


Але, до цього часу Сабодаш Р.Б. не отримав від регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняте відносно нього рішення, не був з ним ознайомлений, а мав лише усну інформацію про незадовільно оцінені письмові завдання, вважав усний іспит складеним та не оскаржував рішення атестаційної палати в цій частині.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Відкласти розгляд справи за скаргою Сабодаша Романа Богдановича на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до отримання ним зазначеного рішення і витягу з протоколу засідання атестаційної палати від 19.09.2008 року та надання Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури доповнення до своєї скарги з приводу складання ним усного іспиту.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника, надавши йому завірені копії рішення та витягу з протоколу засідання атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 19.09.2008 року.