ПОСТАНОВА № V/10-062 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Барінової Марини Анатоліївни на рішення атестаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 26.09.2008 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

ПОСТАНОВА № V/10-062


 


13 лютого 2009 року                                                                                                      м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,    Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павлової М.А.,     Панасенко Т.П., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Барінової Марини Анатоліївни на рішення атестаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 26.09.2008 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянка Барінова М.А. звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою, у якій просить скасувати рішення атестаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 26.09.2008 року про відмову у видачі їй свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Свої вимоги мотивує наступним.


26.09.2008 року атестаційна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим допустила її до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на  заняття адвокатською діяльністю.


Для складання письмового іспиту вона отримала білет № 21, який містив наступні питання: 1. Апеляційна скарга на рішення (ухвалу) в цивільній справі. 2. Позов про відшкодування збитків, завданих суб’єкту господарювання невиконанням або неналежним виконанням господарського договору. 3. Скарга на постанову про порушення кримінальної справи.


Складені нею процесуальні документи атестаційною палатою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим оцінені незадовільно.


Не погоджуючись із зазначеним, скаржниця вважає оцінку необ’єктивною та посилається на те, що складені нею документи за своєю формою відповідають процесуальним вимогам.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,  Рафальську І.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Барінової М.А. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


 


З наданих Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури АР Крим матеріалів вбачається, що складені Баріновою М.А. процесуальні документи об’єктивно оцінені кваліфікаційною палатою, як такі, що виконані незадовільно.


Так, скарга на постанову про порушення кримінальної справи складена від імені адвоката Баринова Олега Анатолійовича не містить даних в інтересах якої особи вона подається, яким органом досудового слідства, слідчим, прокурором винесено постанову про порушення кримінальної справи, який процесуальний документ він оскаржує. З тексту процесуального документу вбачається, що кандидатка не розрізняє стадію оскарження постанови про порушення кримінальної справи, в порядку ст.236-8 КПК України щодо наявності приводів та підставі для її винесення, а також законності джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови про порушення кримінальної справи в сенсі положень ст.ст.94, 98 КПК України, із стадією оцінки доказів, які містяться в матеріалах кримінальної справи, при розгляді по суті.


Та обставина, що кандидатка не має достатніх знань у даній категорії справ, також підтверджується прохальною частиною скарги, яка викладена дослівно наступним чином: „уголовное дело в отношении Петренко Г.И. прекратить за отсутствием в ее деяних состава преступления”, що не відповідає вимогам ст.236-8 КПК України.


По першому питанню білета Баріновою М.А. обрано оскарження ухвали місцевого суду про відмову у забезпеченні позову.


З тексту апеляційної скарги вбачається, що не зважаючи на те, що Барінова М.А. послалася на положення ст.293 ЦПК України, з положеннями цієї статті вона не  достатньо знайома. Крім того, скарга не відповідає вимогам ст.295 ЦПК України, зокрема, містить посилання на підставу оскарження: „нарушение судом процессуального права”, – проте які саме норми процесуального закону судом порушені, не зазначає.


На виконання третього завдання, Баріновою М.А. складена позовна заява до господарського суду про відшкодування збитків, пов’язаних з невиконанням господарського договору.


Нею обрана наступна фабула: 01.03.2007 року у приміщенні позивача скоєна крадіжка, відповідачем на відшкодування збитків за позовною заявою авторкою документу визначена охоронна фірма, з якою договір закінчився за рік до зазначених у позові подій, проте, послуги з охорони позивачем сплачувалися.


Вона зазначає, що за таких обставин договірні відносини між сторонами продовжуються, проте не посилається на відповідні положення договору, які визначають відповідальність відповідача, розмір, інші обставини, які є суттєвими для вирішення спору.


Крім того, Барінова М.А. посилається у мотивувальній частині позовної заяви на обставину, яка в загальному контексті виглядає непослідовною, а саме: „общество с ограниченной ответственностью „Заря” (позивач) внесено в ЕДРПОУ как государственное учреждение, которое является юридическим лицом.”


У прохальній частині вона просить стягнути відшкодування на користь управління товариства, а державне мито, витрати на ІТЗ на користь держави, хоча останні сплачені (згідно тексту) позивачем. Крім того, у мотивувальній частині позову відсутні посилання на докази, якими обґрунтовуються позовні вимоги, тобто, позовна заява не відповідає вимогами ст.54 ГПК України. 


 


За таких обставин, висновок атестаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим про незадовільне виконання скаржницею письмового іспиту є правильним, проте його оформлення не відповідає вимогам п.п.11, 12 розділу ІV Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, якими визначено, що за наслідками складання кваліфікаційних іспитів члени атестаційної палати вносять пропозиції про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі такого свідоцтва. У випадку відмови заявнику у видачі свідоцтва, йому роз’яснюється порядок та терміни оскарження рішення палати, передбачені п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


У матеріалах, отриманих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури від  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим, таке рішення атестаційної палати відсутнє.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ПОСТАНОВИЛА:


 


1.      Матеріали справи за скаргою Барінової Марини Анатоліївни на рішення атестаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим від 26.09.2008 року надіслати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури АР Крим для прийняття відповідного рішення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.