Новини

Print This Post

vylkov-gidnist-poriadnistМіжнародні стандарти адвокатської діяльності закріплюють особливий статус представників цієї юридичної професії, який покладає на них додаткові професійні обов’язки, серед яких – гідність та порядність. А ці чесноти не можуть обмежуватися лише роботою.

На окремі положення Кодексу поведінки європейських адвокатів звернув увагу голова ВКДКА Сергій Вилков, коментуючи для газети «Закон і Бізнес» проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо забезпечення прав адвокатів у дисциплінарних провадженнях».

Проектом пропонується закріпити норму, згідно з якою «підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним під час здійснення адвокатської діяльності дисциплінарного проступку».

У зв’язку із цим Голова ВКДКА нагадав, що у Кодексі поведінки європейських адвокатів зазначається, що в будь-якому правовому суспільстві адвокат виконує особливу роль. Відтак, обов’язки адвоката не обмежуються сумлінним виконанням свого обов’язку в межах закону. Адвокат має діяти в інтересах права в цілому.

Саме тому, визначаючи місце адвоката в суспільному житті, Кодекс розрізняє чотири категорії зобов’язань правника, які мають як юридичний, так і моральний характер. До них відносяться зобов’язання:

1) перед клієнтом;

2) перед судом та іншими органами влади, з якими адвокат контактує, виступаючи як довірена особа клієнта або від його імені;

3) перед іншими представниками адвокатської професії в цілому і перед будь-ким з колег зокрема;

4) перед суспільством, для членів якого існування вільної незалежної професії поряд з додержанням правових норм є найважливішою гарантією захисту прав людини перед державною владою та іншими інтересами суспільства.

«І ці зобов’язання не відокремлені – вони тісно пов’язані один з одним, – наголосив С.Вилков. – Так, одним із загальних положень у п. 2.2 Кодексу закріплено принцип довіри і особистої порядності. Він передбачає, що довірчі відносини між адвокатом і клієнтом можуть виникнути лише в разі відсутності сумнівів щодо професійної честі, гідності та порядності адвоката. І для адвоката ці традиційні чесноти є професійними обов’язками!».