Новини

Print This Post

ex-mark - копияЗвертаємо увагу, що з 01.01.2018 року набуло чинності Рішення Ради адвокатів України № 203 від 23.09.2017 року, яким передбачено:

 1. Встановити та затвердити плату за організаційно-технічне забезпечення розгляду:
 • заяв (скарг) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності;
 • скарг на рішення дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, а також
 • скарг на дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на день подання заяви (скарги).
 1. Від плати, вказаної в п. 1. цього рішення, звільняються:
 • заявники (скаржники), які мають відповідні пільги щодо звільнення від оплати судового збору та визначені Законом України «Про судовий збір»;
 • органи адвокатського самоврядування, їх робочі органи (комітети, центри, комісії та ін.);
 • суди, що звертаються з заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності в рамках, наданих їм повноважень процесуальним законодавством України;
 • особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подана через установу, в якій перебуває скаржник.
 1. У разі відмови, або відкликання своєї заяви (скарги) заявником (скаржником) після внесення плати за організаційно-технічне забезпечення розгляду заяви (скарги), така плата скаржнику не повертається.
 2. Заявник (скаржник) має право на відшкодування витрат, понесених за організаційно-технічне забезпечення розгляду його заяви (скарги), у разі притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за рахунок адвоката, стосовно якого прийнято відповідне рішення; у свою чергу у разі задоволення ВКДКА скарги адвоката на рішення КДКА, адвокат має право на відшкодування понесених витрат за організаційно-технічне забезпечення розгляду та підготовку скарги за рахунок заявника (скаржника), який звернувся із заявою (скаргою) до КДКА.

З урахуванням вищевикладеного, звертаємо увагу скаржників, що до скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури/дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури додається копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційно-технічне забезпечення її розгляду.

Всі ці зміни знайшли відображення у оновленій редакції «Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність», з яким можна ознайомитись на нашому сайті.

Банківські реквізити ВКДКА для здійснення плати за ОТЗ:
Назва Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Код ЄДРПОУ 26080214
Р/рахунок 26008431747900
Назва банку АТ «УкрСиббанк»
Код банку 351005
Призначення платежу  

ПІБ або найменування платника,  ІПН або ЄДРПОУ платника, плата за ОТЗ розгляду (заяви) скарги (у разі оскарження рішення КДКА регіону зазначити регіон та реквізити рішення)

Розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб  

01.01.2018 — 30.06.2018 – 1762 грн.

01.07.2018 — 30.11.2018 – 1841 грн.

01.12.2018 — 31.12.2018 – 1921 грн.