Постанови

Print This Post

ПОСТАНОВА № IV-001/2016

21 квітня 2016 р.
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Борсука П.Й., Волчо В.В., Жукова С.В., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Масяк Н.С., Місяця А.П., Мягкого А.В., Одновола В.К., Петренко В.М., Піх І.Б., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Таргонія В.О., Кітесова А.Я., Удовиченко С.В., Кравченко П.А., Тарасової А.М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 4 від 11 січня 2016 року про порушення дисциплінарної справи відносно неї, та на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 14 від 18 січня 2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік,–

ВСТАНОВИЛА :

На адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за вхідним № 5797 від 25.01.2016 року надійшла скарга адвоката ОСОБА_на рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 4 від 11 січня 2016 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи та на рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 14 від 18 січня 2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

У зазначеній скарзі адвокат ОСОБА_, не погоджуючись із вказаними рішеннями, просить їх скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у порушенні відносно неї дисциплінарної справи.

Терміни оскарження вищеназваних рішень, передбачені ч.3 статті 39, ч. 1 статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником не порушені.

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Масяк Н.С., перевіривши матеріали дисциплінарної справи, що надійшли з КДКА Хмельницької області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що на адресу ВКДКА 08.12.2015 року за вхідним № 5571 надійшло подання заступника голови Національної асоціації адвокатів України В.А. Гвоздія (а.с. 3-4), в якому зазначено, що адвокат ОСОБА_, яка є членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Тернопільської області, станом на 07.12.2015 року на сплатила щорічний внесок на реалізацію повноважень органів адвокатури за поточній рік, що є дисциплінарним проступком. До подання додана інформаційна довідка головного бухгалтера НААУ ОСОБА_, якою підтверджено факт несплати адвокатом ОСОБА_щорічного внеску за 2015 рік

21.12.2015 року за № 335/1/16-15 головою ВКДКА Дроздовим О.М., на підставі статті 63 Правил адвокатської етики, пункту 23 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 120, від 30.08.2014 року, пунктів 3.10.2., 3.10.3. Регламенту ВКДКА, подання заступника голови Національної асоціації адвокатів України В.А. Гвоздія з доданою до нього інформаційною довідкою скеровано для розгляду до КДКА Хмельницької області.

Перевірку відомостей, зазначених у поданні заступника Голови НААУ Гвоздія В.А., в порядку, визначеному статтею 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», здійснювала голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області ОСОБА_, яка склала відповідну довідку (а.с. 10) з висновком про наявність в діях адвоката Гудими Л.Р. ознак дисциплінарного проступку.

В письмових поясненнях від 05.01.2016 року (а.с. 14) адвокат ОСОБА_. стверджує, що сплатила щорічний внесок через ПАТ «Надра» у січні 2015 року, однак жодного письмового доказу про це не надала. Проте, додала квитанцію за № 93 від 05.01.2016 р. про сплату суми 365 грн. 40 коп., як сплату щорічного внесу на забезпечення адвокатського самоврядування за 2015 р. ( а.с.15).

За результатом розгляду подання про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки 11 січня 2016 року дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області порушила дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_.

Рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №14 від 18 січня 2016 року притягнуто адвоката ОСОБА_до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Дисциплінарна палати прийшла до висновку, що адвокатом ОСОБА_порушено п. 6 частини 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», а саме, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.

У скарзі на адресу ВКДКА, адвокат ОСОБА_, не оспорюючи факту підтвердження щорічного внеску у встановлений термін, тобто до 31 січня 2015 року. зокрема, стверджує, що при розгляді подання заступника Голови НААУ Гвоздія В.А., дисциплінарна палата КДКА порушила вимоги статтю 43 Конституції України, а також п.2 ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 31, ст.ст. 33, ч.2 ст. 36, ч.2 ст. 38 , ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Крім того, нею вказується про те, що при розгляді дисциплінарної справи, дисциплінарна палата КДКА Хмельницької області вийшла за межі повноважень, оскільки, на її думку, Положення про внески на забезпечення адвокатського самоврядування, є підзаконним актом, відповідальність за невиконання якого прямо суперечить вимогам статті 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Разом з тим, в матеріалах дисциплінарної справи є судові документи, які свідчать, що скаржниця ОСОБА_звернулася до Збаразького районного суду із цивільним позовом до КДКА Хмельницької області про скасування рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 4 від 11 січня 2016 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи. На а.с. 33 є Ухвала від 18.01.2016 року, за підписом судді ОСОБА_, про відкриття провадження у цивільній справі за № 598/37/16-ц, яка завірена належним чином, а також ухвала цього ж суду від 15.01.2016 року про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони КДКА Хмельницької області розглядати порушену стосовно неї дисциплінарну справу ( а.с. 19-20 ).

Вказана ухвала була направлена на адресу КДКА Хмельницької області звичайним листом від 15.01.2016 року (а.с. 18), на конверті стоїть поштовий штемпель м. Хмельницького від 18.01.2016 року ( а.с. 17). Скаржниця направила цю ж копію ухвали на адресу КДКА Хмельницької області електронним повідомленням, зареєстрованим за № 15 /1/16-16 18.01.2016 року КДКА Хмельницької області ( а.с. 16).

20.01.2016 року по цій же справі, суддею ОСОБА_, була винесена Ухвала про забезпечення позову шляхом заборони органам адвокатського самоврядування та адміністраторам бази даних Єдиного реєстру адвокатів України вносити дані стосовно ОСОБА_щодо зупинення або припинення адвокатської діяльності в Єдиний реєстр адвокатів України до набрання судовим рішенням по даній справі законної сили (а.с. 35).

В матеріалах справи також є копія апеляційної скарги, поданої КДКА Хмельницької області від 21.01.2016 року, на Ухвалу Тернопільського міськрайного суду від 15.01.2016 року, ( а.с. 38) , а також повістка апеляційного суду Тернопільської області від 08.02.2016 року про призначення розгляду справи на 17.02.2016 р. ( а.с. 44).

Ухвалою апеляційного суду Тернопільської області від 18.03.2016 року скасовано Ухвалу Збаразького районного суду від 15.01.2016 року як про відкриття провадження у цивільній справі, так винесену тією ж датою, про вжиття заходів забезпечення позову.

Про наявність судового спору із вказаного питання, також вказує у своєму зверненні, адресованому Раді адвокатів України та ВКДКА, зареєстрованому за № 595 від 11.02.2016 р., Голова ради адвокатів Тернопільської області ОСОБА_.

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Масяк Н.С., перевіривши матеріали скарги адвоката ОСОБА_, Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скаргу адвоката ОСОБА_ слід повернути без розгляду, із наступних підстав.

Частиною 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», передбачено, що рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Оскільки скаржниця оскаржила рішення дисциплінарної палати Хмельницької КДКА № 4 від 11.01.2016 року про порушення стовно неї дисциплінарної справи до суду, доказом чого є Ухвала Збаразького районного суду від 15.01.2016 року про відкриття провадження у справі за № 598/ 37/16-ц, вона реалізувала своє право, передбачене діючою нормою закону на оскарження рішення дисциплінарної палати Хмельницької КДКА.

По вказаних причинах, подана нею скарга від 25.01.2016 року в цій частині не підлягає до розгляду по суті Вищою кваліфікаційно- дисциплінарної комісією адвокатури, та має бути повернута їй без розгляду.

Під час перевірки скарги адвоката ОСОБА_,до ВКДКА надійшла інформація, що скаржниця звернулася на адресу Тернопільського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до КДКА Хмельницької області та третьої сторони Ради адвокатів Тернопільської області, про визнання протиправними та скасування рішення КДКА Хмельницької області від 18 січня 2016 року про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду від 02.03.2016 р. (суддя ОСОБА_) відкрито провадження у справі за № 819- 148- 16. Ухвалою по цій же справі від 12.03.2016 року задоволено клопотання позивачки, адвоката ОСОБА_, про вжиття заходів забезпечення позову. Розгляд справи триває, справа була призначена до розгляду на 25.03.2016 року, наступне судове засіданні призначене на 14.04.2016 року.

Згідно із вимогами ч. 1 статті 42 Закону України « Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат, або особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Оскільки скаржниця, адвокат ОСОБА_ вже оскаржила до суду рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 18.01.2016 р. № 14 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, вона вже реалізувала своє право, передбачене діючого нормою Закону на оскарження рішення дисциплінарної палати Хмельницької КДКА. .

По вказаних мотивах, подана нею скарга на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області від 18.01.2016 р. № 14 про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік підлягає поверненню скаржниці, без розгляду.

На підставі наведеного, та керуючись п.п. 2.7.2, 3.49 Регламенту Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури, –

ПОСТАНОВИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 4 від 11 січня 2016 р. про порушення стосовно неї дисциплінарної справи, а також на рішення дисциплінарної комісії адвокатури № 14 від 18 січня 2016 р. про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, — повернути скаржниці адвокату ОСОБА_без розгляду. Провадження за поданою скаргою – закрити.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.
  3. Матеріали дисциплінарної справи стосовно ОСОБА_повернути до КДКА Хмельницької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти діб з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М.Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            Т.О.Дроботущенко