Постанови

Print This Post

ПОСТАНОВА № ІV-001/2017

20 квітня 2017 року
м. Харків

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Дроботущенко Т.О., Вишаровської В.К., Мельченко В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Подольної Т.А., Кравченко П.А., Стройванса В.Л, Дімчогло М.І., Місяця А.П., Ноцького О.В., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 230 від 12.01.2017 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До ВКДКА надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 230 від 12.01.2017 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржник не згодний з оскаржуваним рішенням, вважає його таким, що винесене з порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту, та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 270 (зі змінами та доповненнями).

У своїй скарзі ОСОБА_ зазначає, що КДКА Черкаської області дала неправильну оцінку його письмовій роботі; вказує на помилкове застосування положень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту, та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 270 зі змінами та доповненнями (надалі – Порядок № 270 від 17.12.2013 року (зі змінами і доповненнями), також на порушення з боку КДКА Полтавської області щодо підготовки, допуску та складення кваліфікаційного іспиту.

Як регламентовано пунктом 13.5 Порядку № 270 від 17.12.2013 року (зі змінами і доповненнями), для виконання трьох завдань із різних галузей права особі, яка складає письмовий іспит, надаються підготовлені кваліфікаційною палатою КДКА фабули справ з зазначенням видів процесуальних документів, які мають бути складені цією особою, або матеріали (судові рішення, інші документи), необхідні для виконання завдань. Фабули і комплекти матеріалів затверджуються рішенням КДКА.

Під час складення 11.01.2017 року письмової частини іспиту йому був наданий лише перелік процесуальних документів, які мають бути підготовлені, жодних фабул справ, інших документів для виконання завдань не надавалось, що є прямим процесуальним порушенням з боку КДКА регіону Порядку № 270 від 17.12.2013 року (зі змінами та доповненнями).

Критерії, за якими КДКА регіону має здійснювати оцінку виконання завдань письмової роботи, визначені пунктом 15 Порядку № 270 від 17.12.2013 року (зі змінами та доповненнями).Оцінюючи результати його роботи та ухвалюючи спірне рішення № 230, КДКА регіону не дотрималась вимог вказаного Порядку, припустилася помилок та необ’єктивного оцінювання його роботи.

У скарзі до ВКДКА ОСОБА_ просить скасувати рішення КДКА Черкаської області № 230 від 12.01.2017 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та зобов’язати КДКА Черкаської області провести повторний письмовий кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення такого іспиту.

17.03.2017 року до ВКДКА надійшла копія ухвали Черкаського окружного адміністративного суду про зупинення провадження від 09.03.2017 року у адміністративній справі № 823/284/17 за позовом ОСОБА_ до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області про визнання протиправним та скасування рішення і зобов’язання вчинити певні дії.

Заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., дослідивши доводи скаржника, матеріали особової справи ОСОБА_, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що провадження у справі підлягає закриттю, зважаючи на наступне.

З досліджених матеріалів особової справи Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури встановлено, що оскаржуваним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 230 від 12.01.2017 року скаржнику було затверджено результати письмового іспиту у 69,5 залікових балів та відмовлено у видачі Свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Зазначене рішення було оскаржено в судовому порядку, про що свідчить копія ухвали Черкаського окружного адміністративного суду про зупинення провадження від 09.03.2017 року у адміністративній справі № 823/284/17 за позовом ОСОБА_ до КДКА Черкаської області про визнання протиправним та скасування рішення і зобов’язання вчинити певні дії, надіслана до ВКДКА для виконання.

З ухвали Черкаського окружного адміністративного суду від 09.03.2017 року у адміністративній справі № 823/284/17 вбачається, що Прокопенко Б.О. звернувся до суду з адміністративним позовом до КДКА Черкаської області, в якому просить:

  • взнати протиправним та скасувати рішення відповідача від 12.01.2017 № 230 про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;
  • зобов’язати відповідача провести повторний письмовий кваліфікаційний іспит позивача у найближчий час проведення такого іспиту.

Відповідно до вказаної ухвали судом витребувано у Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури засвідчені матеріали справи відносно ОСОБА_, надіслані КДКА Черкаської області супровідним листом від 16.02.2017 № 128/0/2-17, та зупинено провадження у справі № 823/284/17 до часу отримання витребуваних доказів.

Відповідно до пункту 3.49 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 7, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 13 листопада 2015 року № 120 із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2015 року № 163, у разі оскарження одного і того ж рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до ВКДКА та до суду, ВКДКА виносить постанову про закриття провадження, виходячи із принципу правової визначеності, встановленого для оскаржень рішень КДКА Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

На підставі викладеного та керуючись пунктом 3.49 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури –

ВИРІШИЛА:
  1. Закрити провадження у справі за скаргою ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 230 від 12.01.2017 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняту постанову повідомити заінтересованих осіб.
  3. Матеріали особової справи повернути до КДКА Черкаської області.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська