Постанови

Print This Post

ПОСТАНОВА № IV-002/2016

21 квітня 2016 р.
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Борсука П.Й., Волчо В.В., Жукова С.В., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Масяк Н.С., Місяця А.П., Мягкого А.В., Одновола В.К., Петренко В.М., Піх І.Б., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., ТаргоніяВ.О., Кітесова А.Я., Удовиченко С.В., Кравченко П.А., Тарасової А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 3 від 11 січня 2016 року про порушення відносно неї дисциплінарної справи та на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 9 від 18 січня 2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, –

ВСТАНОВИЛА:

На адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 25.01.2016 року надійшла скарга адвоката ОСОБА_ (вх.№ 5805) на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 3 від 11 січня 2016 року про порушення дисциплінарної справи відносно неї та на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 9 від 18 січня 2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік.

У зазначеній скарзі адвокат ОСОБА_не погоджується із рішеннями, які прийняті дисциплінарною палатою КДКА Хмельницької області стосовно неї, як про порушення дисциплінарної справи, так і про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік. Скаржниця просить скасувати рішення про порушення дисциплінарної справи та ухвалити нове, яким відмовити в порушенні дисциплінарної справи стосовно неї, а також скасувати рішення про накладення дисциплінарного стягнення у виді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю терміном на один рік.

Терміни оскарження вказаних вище рішень дисциплінарної палати Хмельницької КДКА, передбачені ч.3 статті 33 та ч.1 статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржницею не порушені.

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Масяк Н.С., дослідивши скаргу і матеріали дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, прийшла до висновку про повернення скарги скаржниці адвокату ОСОБА_без розгляду з наступних міркувань.

Із матеріалів дисциплінарної справи, які надійшли з КДКА Хмельницької області, вбачається, що на адресу ВКДКА за № 5567 08.12.2015 року надійшло подання за підписом заступника голови Національної асоціації адвокатів України В.А. Гвоздія (а.с. 3-4), в якому вказано, що адвокат ОСОБА_, яка на цей час була в.о. голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Тернопільської області, станом на 07.12.2015 року не сплатила щорічний внесок на реалізацію повноважень органів адвокатури за поточній рік. До подання додана інформаційна довідка № 27 від 07.12.2015 року головного бухгалтера НААУ ОСОБА_, якою підтверджено факт несплати адвокатом ОСОБА_ щорічного внеску за 2015 рік,

Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної палати Дроздовим О.М. за вих.№ 332/1/16-15 від 21 грудня 2015 року, відповідно до вимог частини 2 статті 63 Правил адвокатської етики, пункту 2.3.18 Регламенту ВКДКА, пункту 23 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року №120, подання заступника голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Гвоздія В.А. від 07 грудня 2015 року стосовно неправомірної поведінки адвоката ОСОБА_, було перерозподілено та направлено до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури іншого регіону, ніж регіон, в якому зазначений адвокат входить до складу органів адвокатського самоврядування, а саме, до КДКА Хмельницької області.

Перевірку подання заступника голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Гвоздія В.А., в порядку статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», здійснювала голова дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області ОСОБА_., яка склала про це довідку ( а.с. 10) .

Як вбачається із представлених матеріалів дисциплінарної справи, на адресу адвоката ОСОБА_, 30.12.2015 р. рекомендованою кореспонденцією за № 413/1/17-15 за підписом голови дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області ОСОБА_була направлена копія подання заступника Голови НААУ В.А. Гвоздія, разом із пропозицією надати свої пояснення (а.с.7), із повідомленням про дату, час і місце розгляду подання.

Будь-яких пояснень адвокат ОСОБА_ з приводу несплати щорічних внесків за 2015 рік, або підтверджень їх сплати, не надала.

За результатом розгляду подання про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки 11 січня 2016 року дисциплінарна палата одноголосно прийняла рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, а рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 18 січня 2016 року адвоката ОСОБА_притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік. Обидва рішення дисциплінарної справи оскаржені адвокатом ОСОБА_до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Разом з тим, в матеріалах дисциплінарної справи є судові документи, які підтверджують, що 14.01.2016 року скаржниця ОСОБА_звернулася на адресу Тернопільського міськрайонного суду із позовом до КДКА Хмельницької області про скасування рішення її дисциплінарної палати № 3 від 11.01.2016 року про порушення стосовно неї дисциплінарної справи. На а.с. 18 є Ухвала від 15.01.2016 року, за підписом судді Дзюбановського Ю.І., про відкриття провадження у цивільній справі за № 607/310/ 16-ц, завірена належним чином. Цим же суддею винесена Ухвала від 15.01.2016 року про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони КДКА Хмельницької області розглядати порушену стосовно неї дисциплінарну справу (а.с. 15-16), яка була направлена на адресу КДКА Хмельницької області звичайним листом від 15.01.2016 року (а.с.1). Скаржниця направила копію цієї Ухвали на адресу КДКА Хмельницької області електронним повідомленням, зареєстрованим за № 14 /1/16-16 18.01.2016 р. КДКА Хмельницької області ( а.с. 11).

20.01.2016 року по цій же справі, суддею Тернопільського міськрайонного суду, Дзюбановським Ю.І., винесена Ухвала про забезпечення позову шляхом заборони органам адвокатського самоврядування та адміністраторам бази даних Єдиного реєстру адвокатів України вносити дані стосовно ОСОБА_щодо зупинення або припинення адвокатської діяльності в Єдиний реєстр адвокатів України до набрання судовим рішенням по даній справі законної сили (а.с. 23). В матеріалах справи також є копія апеляційної скарги, поданої КДКА Хмельницької області від 21.01.2016 року на ухвалу Тернопільського міськрайного суду від 15.01.2016 року ( а.с. 27) , а також повістка апеляційного суду Тернопільської області від 08.02.2016 року про призначення розгляду справи на 17.02.2016 року ( а.с. 32). Ухвалою апеляційного суду Тернопільської області від 16.03.2016 року, скасовано Ухвалу судді Тернопільського міськрайонного суду Дзюбановського Ю.І. від 15.01.2016 року про відкриття провадження у справі та Ухвалу від тієї ж дати про вжиття заходів забезпечення позову. Про наявність судового спору із вказаного питання, вказує також у своєму зверненні, адресованому Раді адвокатів України та ВКДКА, зареєстрованому у ВКДКА за № 595 від 11.02.2016 року, голова ради адвокатів Тернопільської області В.В.Міщенко.

У поданій скарзі на адресу ВКДКА, адвокат ОСОБА_, не оспорюючи факту несплати щорічного внеску у встановлений термін за 2015 рік, тобто до 31.01.2015 року, зокрема, стверджує, що при розгляді подання заступника голови НААУ Гвоздія В.А., дисциплінарна палата КДКА порушила вимоги ст. 43 Конституції України, а також п.2 ч.1 ст. 1, ч. 1 ст. 31, ст.ст. 33, ч.2 ст. 36, ч.2 ст. 38, ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Крім того, нею вказується про те, що при розгляді дисциплінарної справи, дисциплінарна комісія КДКА Хмельницької області вийшла за межі повноважень, оскільки, на її думку, Положення про внески на забезпечення адвокатського самоврядування, є підзаконним актом, а відповідальність за його невиконання прямо суперечить вимогам статті 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Разом з тим, ч. 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Отже, коли 14.01.2016 року скаржниця, адвокат ОСОБА_, подала до Тернопільського міськрайонного суду позовну заяву про визнання незаконним та скасування рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 3 від 11.01.2016 року про порушення стосовно неї дисциплінарної справи (доказом чого є ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 15.01.2016 року, про відкриття провадження у справі за № 607/ 310/16-ц, ), вона реалізувала своє право, передбачене діючою нормою закону на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області у судовому порядку. По вказаних причинах, подана нею скарга від 25.01.2016 року на адресу ВКДКА, на рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 3 від 11.01.2016 року стосовно неї, підлягає поверненню без розгляду.

Крім того, до ВКДКА надійшли докази про те, що скаржниця, адвокат ОСОБА_, подала також адміністративний позов на адресу Тернопільського окружного адміністративного суду до КДКА Хмельницької області, третя сторона Рада адвокатів Тернопільської області про визнання протиправним та скасування рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області № 9 від 18.01.2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльність строком на один рік. Ухвалою Тернопільського окружного суду від 19.02.2016 року (суддя Ходачкевич Н.І. ) позов ОСОБА_ був залишений без руху та наданий строк для усунення недоліків до 03.03.2016 року. Ухвалою Тернопільського окружного суду від 04.03.3016 року відкрито провадження у цій справі за №819/145/16. Ухвалою цього ж суду від 15.03.2016 року позивачці було відмовлено у задоволенні клопотання про забезпечення позову, витребувані матеріали справи у КДКА Хмельницької області, та призначений розгляд на 23.03.3016 року. Однак, адвокат ОСОБА_ 17.03.2016 року подала клопотання, яким відкликала свою заяву.

На даний час також до ВКДКА надійшла також інформація про те, що скаржниця, адвокат ОСОБА_, звернулася з позовом на адресу Тернопільського міськрайонного суду до КДКА Хмельницької області про скасування рішення дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області №9 від 18 січня 2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік. 28.03.2016 року суддею Тернопільського міськрайонного суду Дзюбич В.Л. по справі за № 607/3128/16 винесена ухвала про відкриття провадження у справі, та призначення її до судового розгляду на 27.04.2016 р.

Згідно із вимогами ч.1 статті 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат, чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Із врахуванням викладеного, скарга адвоката ОСОБА_ в частині оскарження рішення дисциплінарної палати Хмельницької КДКА № 9 від 18 січня 2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності також не підлягає до розгляду Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, оскільки її право на оскарження вказаного рішення вже реалізовано в судовому порядку.

На підставі викладеного, керуючись п. 2.7.2, 3.49 Регламенту Вищої кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія, –

ПОСТАНОВИЛА :
  1. Повернути без розгляду скаргу адвоката ОСОБА_на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 3 від 11 січня 2016 року про порушення дисциплінарної справи відносно неї та на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 9 від 18 січня 2016 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на один рік.
  2. Провадження по скарзі адвоката ОСОБА_, закрити.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.
  4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА Хмельницької області.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М.Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Т.О.Дроботущенко