Постанови

Print This Post

ПОСТАНОВА № VІ-001/2018

27 червня 2018 року
cмт. Затока

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Волчо В.В., Вишаровська В.К., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Дуліч Т.В., Кузьмінський О.О., Лучковський В.В., Мельченко В.І., Одновол В.К., Подольна Т.А., Притула О.Б., Приходько О.І., Пшеничний О.Л., Соботник В.Й., Тарасова А.М., Ульчак Б.І., Усманов М.А., Чернобай Н.Б., Чундак М.В., розглянувши у відкритому засіданні питання щодо виправлення описки в Рішенні Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № V-012/2018 від 18.05.2018 року, –

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № V-012/2018 від 18.05.2018 (далі – Рішення ВКДКА) скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 31 січня 2018 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_ – залишено без задоволення, оскаржуване рішення – без змін, у зв’язку з відхиленням скарги на підставі статті 3.45. Регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року №78 (з наступними змінами) (даді – Регламент ВКДКА).

Однак при ухваленні вказаного рішення ВКДКА допущено описку, яка не зачіпає суті рішення, а саме – на другій сторінці у 4-му абзаці тексту рішення зазначено дату надходження до ВКДКА скарги ОСОБА_ «27.02.2017 року» замість «27.02.2018 року».

Також,15.06.2018 за вх. № 10483 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ щодо виправлення технічної описки в рішенні ВКДКА № V-012/2018 під час написання дати «27.02.2017», а також з приводу необхідності приведення у відповідність переліку членів комісії, зазначених у рішенні ВКДКА № V-012/2018 від 18.05.2018.

Враховуючи наведене, та перевіривши доводи скарги і викладені у ній аргументи, ВККДА встановила наступне. Згідно з приписами частини 10 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 6 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого рішенням звітно-виборного з’їзду адвокатів України «09» червня 2017 року (далі – Положення), процедура розгляду ВКДКА скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури визначається Регламентом ВКДА.

Відповідно до пункту 3.48 розділу ІІІ Регламенту ВКДКА у рішенні ВКДКА повинно бути зазначено: назву комісії, її склад, місце, дату проведення засідання, зміст питання, що розглядалося, обґрунтування підстав та мотивів прийнятого рішення, результати розгляду, порядок і строки його оскарження, вказівка про порядок видачі рішення. Таким чином, у прийнятому рішенні зазначено склад членів ВКДКА у відповідності з пунктом 3.48. розділу ІІІ Регламенту ВКДКА. Згідно з частиною 2 статті 52 Закону до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Аналогічні положення містяться в частині 1 та 2 статті 4 Положення.

Таким чином, в рішеннях ВКДКА зазначається склад членів комісії

Окрім того, ВКДКА бере до уваги й те, що в поданій скарзі не наведено аргументів, не додано жодного належного доказу та не зазначено жодного законодавчого обґрунтування, якими б підтверджувалися доводи скаржника щодо некоректного зазначення в рішенні ВКДКА V-012/2018 від 18.05.2018 переліку членів ВКДКА.

Разом із цим, комісія дійшла висновку, що під час виготовлення тексту вказаного рішення ВКДКА було допущено описку, яка не зачіпає суті рішення, а саме – на другій сторінці у 4-му абзаці тексту рішення зазначено дату надходження до ВКДКА скарги ОСОБА_ «27.02.2017 року» замість «27.02.2018 року».

Відповідно до вимог абз. 2 пункту 2.15 Регламенту ВКДКА, з процедурних питань ВКДКА приймає постанови. Згідно абз. 3, 4 пункту 3.46. Регламенту ВКДКА, ВКДКА може з власної ініціативи або за заявою особи, яка брала участь у розгляді скарги, чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в рішенні ВКДКА описки. Питання про внесення виправлень вирішується під час засідання ВКДКА, шляхом прийняття постанови, що підписується головуючим на засіданні ВКДКА та секретарем ВКДКА.

Зважаючи на те, що при виготовлені вказаного рішення ВКДКА допущена описка, яка не зачіпає суті рішення, ВКДКА на засіданні комісії від 27 червня 2018 року розглянула питання про внесення виправлень у рішення № V-012/2018 від 18.05.2018 року.

Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.46 Регламенту ВКДКА, –

ВИРІШИЛА:
  1. Внести виправлення у рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № V-012/2018 від 18.05.2018 року.
  2. В тексті рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № V-012/2018 від 18.05.2018 року на другій сторінці у 4-му абзаці вказати дату надходження до ВКДКА скарги ОСОБА_ «27.02.2018 року» замість «27.02.2017 року».
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняту постанову повідомити заінтересованих осіб.

Постанова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржена до суду протягом тридцяти днів з дня її прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська