Новини

Print This Post

Вимоги до заяви (скарги), яка може бути підставою порушення дисциплінарного провадження стосовно адвоката і притягнення його до дисциплінарної відповідальності, та наслідки недотримання зазначених вимог формалізовані Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність (рішення РАУ від 30.08.2014 №120).

Втім, Рада адвокатів України своїм рішенням від 25.10.2014 №183 затвердила роз’яснення «Щодо формалізації скарг стосовно неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність», текст яких оприлюднений на офіційному сайті НААУ.

У документі наголошується, що згідно пункту 14 Положення, у заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено:

– найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга);

– ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи – для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти (за наявності);

– ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

– зміст дисциплінарного проступку адвоката, згідно зі статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

– виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку;

– вимоги заявника (скаржника);

– виклад обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника);

– зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, викладену у заяві (скарзі);

– перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Також звертається увага, що відповідно до пункту 15 Положення, заява (скарга), оформлена без дотримання зазначених вимог до заяви (скарги), подана за межами строку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності або така, що не містить відомостей про зміст дисциплінарного проступку адвоката, без викладу обставин, якими обґрунтовуються вимоги заявника (скаржника) та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, повертається заявникові (скаржникові) з відповідними роз’ясненнями, не пізніше десяти днів від моменту її надходження.

Таке рішення про повернення заяви (скарги) приймає Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, якому адресовано заяву (скаргу), про що повідомляється особі, яка її подала (пункт 19 Положення).

Звернення громадян до органів адвокатського самоврядування з відповідними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян», без дотримання всіх формальних вимог, визначених Положенням, не може бути підставою для порушення дисциплінарного провадження

Такі звернення громадян підлягають розгляду відповідними головами органів адвокатського самоврядування, яким вони адресовані, в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 

Нагадаємо, правила оформлення скарги до ВКДКА можна переглянути тут.