Новини

Print This Post

vkdka-dnipro-3Зважаючи на суспільну значущість і складність професійних обов’язків адвоката, від нього правилами етики вимагається високий рівень професійної підготовки, ґрунтовне знання чинного законодавства, практики його застосування, опанування тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності. І достатній рівень компетентності майбутнього адвоката покликана забезпечити саме процедура складання кваліфікаційного іспиту.

Існуючі практичні проблеми цієї процедури, а також деякі питання підвищення кваліфікації обговорили під час робочої зустрічі Голова ВКДКА Сергій Вилков з очільниками адвокатського самоврядування Дніпропетровщини.

Учасники зустрічі погодилися з тим, що в контексті запровадження адвокатської монополії процедура допуску до професії набуває особливого значення. Адже в кінцевому рахунку, саме від якості існуючої процедури та сумлінності її застосування регіональними органами професійного самоврядування залежить повнота реалізації конституційної гарантії права кожного на професійну правничу допомогу.

«Питання об’єктивності, неупередженості і прозорості кваліфікаційного іспиту сьогодні є актуальними. Про це свідчить, зокрема, кількість скарг, які ВКДКА опрацьовує кожного засідання, – зауважив С.Вилков. – Однією з типових причин оскарження рішень кваліфікаційних палат КДКА регіонів залишаються претензії правників до оцінювання їхніх знань. І якщо результати письмового іспиту та його оцінки вища комісія може перевірити за наявними у справі матеріалами, то щодо усної частини зробити це практично неможливо».

Вбачається, що одним з можливих шляхів забезпечення належного рівня складання кваліфікаційних іспитів може стати впровадження повної фіксації технічними засобами усної частини. Для цього достатньо внести зміни до існуючого порядку проведення кваліфікаційного іспиту, визначеного рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 № 270.