Публікації в ЗМІ

Print This Post
ВКДКА-spravy-ne-bude

Для порушення дисциплінарної справи самого лише припущення про можливе порушення адвокатом ПАЕ недостатньо. Скарга обов’язково повинна містити відомості про наявність ознак конкретного дисциплінарного проступку.

На це звернули увагу члени ВКДКА під час оцінки рішення дисциплінарної палати регіональної КДКА, що порушила проти адвоката дисциплінарну справу.

За версію первинного скаржника, адвокат мав з ним зустріч як з потенційним клієнтом у справі про поділ майна з дружиною, і саме з нею потім уклав угоду про надання правової допомоги. При цьому отриману під час попередньої зустрічі інформацію про сімейні та побутові стосунки, в тому числі, щодо обставин придбання спільно нажитого майна, адвокат згодом використав проти чоловіка. Зокрема, начебто на підставі цієї інформації було звернення до поліції та прокуратури із заявами про вчинений злочин.

Перевіркою у ДП КДКА регіону було встановлено, що адвокат здійснює представництво інтересів колишньої дружини скаржника щодо ряду майнових питань, в тому числі щодо поділу спільно нажитого під час шлюбу майна.

Надаючи пояснення, адвокат заперечував, що під час зустрічі дізнався якихось нових обставин, що були йому невідомі раніше, а скаржник також не вказав, які саме факти з сімейного життя були ним розголошені. Тому правник розцінював скаргу як тиск, спрямований на усунення його зі справи.

Порушуючи справу, у дисциплінарному органі виходили з того, що наявні у скарзі та матеріалах перевірки відомості свідчать про можливий конфлікт інтересів, а також про можливе неправомірне порушення адвокатом адвокатської таємниці. Але достовірно підтвердити або спростувати це можна виключно в межах процедури розгляду дисциплінарної справи.

У ВКДКА з такими висновками не погодились. Там наголосили, що згідно з ч. 2 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.

Відповідно до п.7 Положення про порядок прийняття та розгляд скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність (рішення РАУ від 30.08.2014 №120) адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку. Обов’язок доказування покладається на особу, яка ініціює питання про дисциплінарну відповідальність. Звинувачення не може грунтуватися на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності тлумачаться на користь адвоката.

З урахуванням цього, а також низки інших процедурних порушень, вища комісія зробила висновок про те, що регіональний дисциплінарний орган на першій стадії провадження провів перевірку відомостей не повно та поверхнево, а висновок про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку є передчасним. То ж рішення ДП про порушення справи було скасоване з поверненням матеріалів на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок.

ЮРЛІГА