Новини

Print This Post

Exclam_redПунктом 6 рішення Ради адвокатів України № 153 від 11 червня 2016 року «Про затвердження Висновку спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва» вирішено визнати відсутність у місті Києві кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, створеної відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також те, що її функції в незаконний спосіб перебрала на себе і наразі здійснює організація, створена на підставі іншого законодавства, яка неправомірно організовувала та проводила кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів, приймала рішення про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала дисциплінарні провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, приймала і зараховувала плату за складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші питання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

Разом з тим, згідно пункту 2 рішення Ради адвокатів України  № 156 від 11 червня «Про деякі питання реалізації Висновків спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва» вирішено дозволити особам, які відповідно до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні мають право складати кваліфікаційний іспит у місті Києві, складати його у будь якому іншому регіоні України до формування, згідно з приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, утвореної відповідно до рішення Ради адвокатів України від 11 червня 2016 року № 154.

Враховуючи зазначене, повідомляємо, що особи, які згідно рішення Ради адвокатів України № 143 від 11 червня 2016 року «Про порядок здійснення плати за складення кваліфікаційного іспиту» здійснили  з 11 червня 2016 року плату за складення кваліфікаційного іспиту в  Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури м. Києва на поточний рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури шляхом перерахування 20% від встановленого розміру плати за складення кваліфікаційного іспиту, для повернення сплачених коштів мають звернутись з відповідною письмовою заявою до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Заява має містити:

—  прізвище, ім’я, по-батькові такої особи (отримувач коштів);
— реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка здійснювала плату за складення нею кваліфікаційного іспиту;
— дата сплати особою вказаних коштів до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
— номер розрахункового рахунку,  назву і код МФО банку, на які слід здійснити безготівкове перерахування сплачених до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  коштів.

Із зазначеними рішеннями Ради адвокатів України можна ознайомитись за посиланням:

Рішення Ради адвокатів України № 143 від 11 червня 2016 року

Рішення Ради адвокатів України № 153 від 11 червня 2016 року

Рішення Ради адвокатів України № 156 від 11 червня 2016 року