Валентин Загарія наголосив на неприпустимості порушення гарантій адвокатської діяльності під час проведення обшуку робочих місць адвокатів

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

У листопаді 2013 року на адресу Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДКА) Валентина Загарія надійшов ряд звернень з приводу грубого порушення співробітниками правоохоронних органів гарантій адвокатської діяльності під час проведення оперативно-слідчих дій.

Зокрема, 13 листопада 2013 року було проведено обшук робочого місця адвоката Ганни Миколаївни Колесник (за адресою вул. Естонська, 120); 22 листопада 2013 року було проведено обшук робочих місць адвокатів Олександра Васильовича Зінченка, Сергія Володимировича Максименка, Олександра Миколайовича Лисака і Тетяни Володимирівни Костіної (за адресою вул. Дніпровська набережна, 7).

Ухвали про проведення обшуку від 06.11.13 та від 13.11.13, на підставі яких були здійснені зазначені оперативно-слідчі дії в офісах адвокатів, видані не за клопотаннями Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи міста Севастополя, а за клопотанням слідчого, чим порушено пункт 3 частини першої статті 23 Закону.

Відповідно до  пункту 6 частини 3 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук, у клопотанні про проведення обшуку, повинні міститися відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої знаходиться таке майно. Проте, слідчими, в порушення пункту 6 частини 3 статті 234 КПК України, в клопотаннях про проведення обшуку не було встановлено у фактичному володінні якої особи знаходяться частини приміщень за адресою м. Київ, вул. Естонська, буд. 120 та за адресою м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 7.

Водночас, слідчі, які безпосередньо проводили  обшуки робочих місць адвокатів, не повідомляли про проведення обшуку раду адвокатів регіону за місцем проведення обшуку, не допускали до обшуку представників Ради адвокатів регіону,  чим грубо порушили вимоги частини другої статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Голова ВКДКА наголосив на неприпустимості порушення основних гарантій здійснення адвокатської діяльності.

Відповідно до пункту третього частини першої статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Згідно з абзацом першим частини другої статті 23 Закону у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2 – 4 частини першої статті 23 даного Закону.

Водночас, частиною другою статті 23 Закону встановлено, що під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

Але наведені приклади проведення оперативно-розшукових заходів в приміщеннях адвокатів свідчать про численні порушення працівниками правоохоронних органів вимог статті 23 Закону. Обшуки робочих місць адвокатів здійснюються на підставі рішення суду, ухваленого за клопотанням неналежних осіб; без повідомлення ради адвокатів регіону; без допуску представників ради адвокатів до самого обшуку.

Відтак, голова ВКДКА Валентин Загарія направив офіційне звернення до Генерального прокурора України та Міністра внутрішніх справ України з проханнями провести перевірку фактів порушень працівниками правоохоронних органів  вимог статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час проведення  обшуків робочих місць адвокатів Колесник Г.М., Зінченка О.В., Лисака О.М., Костіної Т.В., Максименка С.В., надати їм відповідну оцінку та вжити передбачених чинним законодавством заходів реагування.

Також у зверненні йдеться про необхідність застосування відповідних заходів щодо недопущення в майбутньому порушень працівниками правоохоронних органів вимог Закону.