Публікації в ЗМІ

Print This Post
za-mezge

Адвоката, яка під час судового спору надіслала опоненту листа, дисциплінарна палата КДКА Київської області позбавила права на професію на 1 рік. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не погодилася із застосованим стягненням, змінивши його на попередження.

Справа розглядалася на квітневому засіданні ВКДКА.

Згідно з матеріалами провадження адвокат, надаючи правову допомогу під час спору в суді, пов’язаного з поділом майна подружжя, надіслала протилежній стороні листа з пропозицією позасудового вирішення конфлікту. Адресат оцінила лист як такий, що принижує її честь і гідність, а дії захисника — як втручання в особисте життя (лист містив інформацію про факти пропонування нею інтимних послуг за гроші) та подала скаргу на адвоката до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Дослідивши обставини справи, ДП КДКА вирішила, що в діях адвоката є склад одноразового грубого порушення Правил адвокатської етики, яке полягає у використанні незаконних і неетичних засобів виконання доручення клієнта, в тому числі протиправних методів тиску на протилежну сторону. На підставі цього було ухвалено застосувати щодо адвоката дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.

Адвокат оскаржила це рішення. У ВКДКА визнали, що в дисциплінарній палаті зробили передчасні висновки про неправомірність дій захисника, адже вважали встановленими ті обставини, які на момент розгляду скарги у ДП залишалися нез’ясованими через наявність судового спору із цього приводу (врешті-решт суд виніс рішення на користь сторони, яку представляла адвокат).

На думку ВКДКА, дисциплінарна палата мала процесуальну можливість об’єктивно розглянути скаргу, враховуючи всі фактичні обставини, в тому числі встановлені судовим рішенням. З огляду на те, що в цьому випадку одним зі спірних питань була інтерпретація подій, судове рішення у справі, предметом якої і була така інтерпретація, могло б стати належним аргументом для правильної оцінки дій адвоката й ухвалення законного вердикту.

Крім цього, в комісії звернули увагу на те, що в рішенні ДП не було чітко зазначено, що саме вони вважають незаконним і неетичним засобом тиску, а також не вказувалося, в чому саме виражався тиск. Проаналізувавши зміст листа, ВКДКА констатувала, що в ньому не йшлося про неправові вимоги та застосування незаконних методів вирішення спору у випадку невиконання вимог, а тому викладена позиція не може бути сприйнята як тиск на протилежну сторону.

Разом із цим ВКДКА вирішила, що правник, надсилаючи листа на адресу опонента під час розгляду справи, порушила вимоги ч.2 ст.45 ПАЕ, відповідно до яких адвокату слід уникати позапроцесуального спілкування по суті справи, що є предметом судового розгляду, з учасниками провадження, які не є його клієнтами, і вести таке спілкування лише у формах та з метою, що не суперечать чинному законодавству та цим правилам, і тільки у випадках, коли це є необхідним для належного виконання доручення.

Зваживши на особу адвоката (яка має на утриманні двох неповнолітніх дітей), ВКДКА вирішила змінити рішення ДП КДКА Київської області в частині накладення стягнення, застосувавши до адвоката попередження.

Також комісія вказала, що ДП КДКА Київської області не розкрила зміст складу дисциплінарного проступку, а також, на порушення вимог абз.2 ч.1 ст.41 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не зазначила, на підставі якої саме частини ст.31 закону (повторне протягом року вчинення дисциплінарного проступку, порушення адвокатом вимог щодо несумісності, систематичне або грубе одноразове порушення Правил адвокатської етики) ухвалено рішення про застосування такого суворого стягнення, як зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

До речі, ВКДКА планує вивчити та узагальнити практику з питання притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності за грубе одноразове порушення ПАЕ. Для цього створено робочу групу, а секретаріату доручено підготувати та направити до КДКА регіонів відповідні запити щодо надання відповідних матеріалів справ.

ІВАН СЛОБОДЯН, «Закон і Бізнес» №19-20 (1213-1214) 15.05—22.05.2015