Новини

Print This Post

43453ВКДКА за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право скасувати рішення КДКА регіону та ухвалити нове рішення з урахуванням стадії дисциплінарного провадження.

Такого висновку дійшов Восьмий апеляційний адміністративний суд у справі № 807/291/18. Текст постанови нещодавно оприлюднено в ЄДРСР.

Через певні висловлювання та заяви адвоката у суді, людина звернулася із скаргою до регіональної КДКА. Попри наявний технічний запис судового засідання, місцева дисциплінарна палата вирішила, що даних для порушення дисциплінарної справи недостатньо.

Але у ВКДКА, куди звернувся скаржник, була інша думка: людина навела конкретні відомості щодо неправомірної, на її думку, поведінки адвоката (запис судового засідання містив висловлювання адвоката про те, що скаржник надав неправдиві показання стосовно себе та іншої особи) з посиланням на відповідні пункти Правил адвокатської етики. Тож скарга була достатньо обґрунтованою і в діях адвоката були ознаки дисциплінарного проступку. Відтак, висновок ДП був передчасним.

На підставі цього у Вищій комісії ухвалили нове рішення (№ ІІ-018/2018), яким порушили дисциплінарну справу відносно адвоката, а матеріали дисциплінарної справи направили до КДКА на стадію розгляду дисциплінарної справи. Також було зазначено, що при розгляді скарги по суті слід врахувати та дати оцінку всім наявним обставинам та доказам у справі, в тому числі і доданому до матеріалів технічному запису судового засідання, з’ясувати, чи наведені висловлювання адвоката мають характер свідомого повідомлення неправдивої інформації (є завідомо неправдивими) або ж є оціночними судженнями адвоката щодо тих чи інших обставин, а також прийняти законне та обґрунтоване рішення.

З цим не погодився адвокат. Він звернувся з позовом до адміністративного суду, який скасував рішення, вирішивши, що ВКДКА не наділена повноваженнями порушувати дисциплінарну справу відносно адвоката. Але суд апеляційної інстанції, проаналізувавши положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дійшов протилежного висновку.

Зокрема, суд звернув увагу на те, що установчим документом ВКДКА є положення. Згідно з п. 2 розділу 6 ухвалення нового рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури передбачає прийняття нею рішень, які має право відповідно до законодавства приймати КДКА регіону з урахуванням стадії дисциплінарного провадження.

З аналізу норм статей 37, 39, 52 Закону апеляційним судом було встановлено, що Вища комісія за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність КДКА має право скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення з урахуванням стадії дисциплінарного провадження.

Оскільки рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката було ухвалене дисциплінарною палатою на стадії розгляду питання про порушення дисциплінарної справи, оскаржуване рішення ВКДКА про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката було прийнято на підставі та у межах повноважень, що передбачені законодавством України.

Також суд наголосив, що сам факт порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката жодним чином не встановлює в його діянні факту вчинення ним дисциплінарного проступку. При цьому, оскаржуване позивачем рішення про порушення дисциплінарної справи містить лише попередні висновки щодо наявності в його діях ознак дисциплінарного проступку та не встановлює факт вчинення конкретного дисциплінарного проступку. Порушення дисциплінарної справи свідчить лише про те, що у процесі перевірки виявлені ознаки дисциплінарного проступку, які потребують більш детального дослідження на предмет їх підтвердження або ж спростування.

«Питання правомірності порушення Вищою комісією дисциплінарних справ не піднімалося до останнього часу, – звернув увагу голова ВКДКА Сергій Вилков. – Як на мене, ця проблема є штучно створеною. Так, якщо йти від зворотного і припустити, що ВКДКА має право лише скасовувати рішення місцевих дисциплінарних палат, тоді що вкладається у зміст норми про право ухвалення нового рішення? З іншого боку, ми розуміємо, що ВКДКА є свого роду апеляцією у системі органів адвокатського самоврядування. І без можливості ухвалювати нове рішення (відповідно до стадії дисциплінарного провадження) ВКДКА просто б дублювало функції судового перегляду. А у такому випадку доцільність існування вищої комісії, як свого роду досудового фільтру, взагалі позбавлене сенсу. Але у будь-якому випадку, вбачається, що для запобігання зловживанням позивачами своїми процесуальними правами остаточно питання реалізації повноважень ВКДКА має вирішити Верховний Суд».