Публікації в ЗМІ

Print This Post
ВКДКА-претенденти

ЗАВІРЕНОМУ — ВІРИТИ!

Від претендентів на свідоцтво не варто вимагати зайвих паперів, проте стаж роботи слід підтверджувати належними документами

Орест ГАМСЬКИЙ, Закон і Бізнес 42 (1392) 20.10—26.10.2018

Вимоги до охочих приєднатися до адвокатських лав обмежуються профільним законом. Проте ще потрібно виконати суто бюрократичні формальності, аби місцева кваліфікаційна палата погодилася прийняти іспит. І на цьому етапі претенденти на свідоцтво нерідко спотикаються.

Юрпослуги від ФОП

В одній зі скарг, що розглядалася на засіданні Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, йшлося про відмову в допуску до складання кваліфіспиту через спір про наявність необхідного стажу роботи в галузі права. Свою професійну діяльність скаржник спробував підтвердити витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, довідками ДПІ, а також копіями договорів про надання юридичних послуг та актами виконаних робіт. Причому такі копії не були завірені належним чином.

Хоча правник виконав вимоги кваліфікаційної палати регіональної КДКА і подав оригінали документів, все одно отримав відмову в допуску до іспиту.

Як установлено абз.3 п.5 розд.2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту (затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 1.06.2013 №154), при визначенні необхідного стажу роботи слід виходити з документально підтверджених даних про наявність у ФОП відповідного КВЕД (поточний клас 69.10). Також мають бути підтверджені відомості про виконання робіт/надання послуг, що віднесені до видів економічної діяльності у сфері права. Це повинні бути договори про надання послуг та акти приймання-передання наданих послуг.

Ще у 2005 році ВККА при Кабміні роз’яснила, що для включення до необхідного 2-річного стажу індивідуальна підприємницька юридична практика особи має бути постійною, що підтверджується сплатою податків саме за таку практику, правовими документами, досьє у справах, що доводили б провадження цього виду професійної діяльності на постійній основі.

У згаданому ж випадку скаржник надав інформацію щодо сплати єдиного соціального внеску протягом останніх 16 місяців. Проте не довів, що дійсно займався юридичною практикою протягом 2-х років. Надані договори та акти виконаних робіт, як відзначено в рішенні ВКДКА, не дають підстав вважати, що індивідуальна підприємницька юридична практика особи була постійною.

До того ж основний вид діяльності ФОП — неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД 46.90), а діяльність у сфері права є неосновною. Це й спричинило сумніви в наявності достатнього постійного стажу роботи в галузі права. Тож регіональна КП КДКА мала підстави для недопуску скаржника до складання іспиту.

Незгода як перешкода

Окремо наголошено на недотриманні ще однієї формальності: до заяви додана письмова згода на опрацювання персональних даних КДКА… іншої області. Проте заяви, в якій скаржник погоджувався б на опрацювання його персональних даних КДКА, де він збирався складати іспит, не було.

Крім того, не дав він згоди й на перевірку повноти та достовірності наданих ним відомостей та не взяв зобов’язання подати необхідні для перевірки документи на запит КДКА. А відповідно до п.1 розд.2 порядку це також є підставою для недопуску до кваліфіспиту.

Тож відмову в допуску визнано законною, а рішення місцевої КДКА залишено без змін.

А принесіть довідку про довідку…

В іншому випадку ВКДКА розбиралася із суто бюрократичними формальностями. Адже особа, яка мала намір стати адвокатом, та місцева КДКА по-різному оцінили надані документи та їхні копії.

Зокрема, КДКА вказала, що заявниця порушила вимоги пп.3.3 п.3 розд.2 порядку, бо серед документів не було оригіналу паспорту та його копії на підтвердження місця проживання; свідоцтва про шлюб — на підтвердження підстави зміни прізвища в трудовій книжці та нотаріально посвідченої копії трудової книжки (оскільки на день подання заяви не працювала). До того ж довідка про відсутність судимості виявилася «старою», а медична довідка ф.№122-2/0 датована жовтнем 2016-го і не містить запису про відсутність протипоказань для адвокатської діяльності.

Щоправда, у ВКДКА пункт за пунктом спростували всі претензії колег. Так, зазначено, що копія трудової книжки може бути посвідчена за останнім місцем роботи, що заявниця і зробила в день свого звільнення в лютому цього року. Але ж цей день уважається останнім днем роботи, тому така копія відповідає вимогам нормативних актів.

Неправомірно було вимагати й свідоцтво про шлюб. Адже такий запис у трудову вносить роботодавець або уповноважений державний орган. Це, власне, і було зроблено із зазначенням номера і дати складення документа та завірено печаткою та підписом голови райнарсуду.

Що стосується довідки про відсутність судимості, то в ній указується тільки дата, станом на яку власник такого документа не притягувався до кримінальної відповідальності. Зазвичай така довідка діє до одного місяця. І заявниця дотрималася цього строку на момент звернення до КДКА із заявою про допуск до складання кваліфіспиту.

Дійсною визнана й медична довідка 2016 року. Адже, як зазначає ВКДКА, згідно з Порядком проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженим постановою КМ від 27.09.2000 №1465, довідка про проходження обов’язкових попереднього або періодичного психіатричних оглядів діє 5 років.

У ВКДКА не змогли розібратися лише з тим, чи показувала заявниця оригінал паспорту та довідки про реєстрацію місця проживання. Жінка стверджує, що голова КДКА регіону особисто тримав у руках ці документи. Та й на копії заяви про допуск до складання кваліфіспиту міститься відмітка про одержання ним документів.

У додатках до заяви дійсно згадується довідка про реєстрацію місця проживання й зазначено: «Всього додатки на 17 аркушах». Проте в матеріалах особової справи такий документ відсутній, а самі додатки мають тільки 16 аркушів. Тож ВКДКА була позбавлена можливості перевірити твердження заявниці.

Водночас у рішенні зауважено, що така сама адреса проживання вказується в інших документах: медичній довідці, довідці про відсутність судимості, довідці про підтвердження того, що за останні два роки заявник не складав кваліфіспиту.

До того ж у разі сумнівів члени палати можуть самостійно направити запит до компетентного органу й отримати необхідну інформацію для перевірки повноти та достовірності відомостей, наданих особою, яка виявила бажання стати адвокатом.

Урешті-решт ВКДКА констатувала, що відмова в допуску до складання кваліфіспиту була незаконною, і направила матеріали до регіональної КДКА для прийняття рішення.