Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № VІІ-020/2017

13 липня 2017 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А. та Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Жукова С.В., Мельченка В.І., Чундак М.В., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Борсука П.Й., Волчо В.В., Подольної Т.А., Удовиченка С.В., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Місяця А.П., Дроботущенко Т.О. та Ноцького О.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 07.02.2017 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_,-

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_, із подальшими доповненнями до неї, на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області від 07.02.2017 про закриття дисциплінарної справи стосовно адвоката ОСОБА_ у зв’язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Скаржник не погоджується з оскаржуваним рішенням дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 07.02.2017 та вважає його незаконним. Свою скаргу мотивує тим, що адвокат ОСОБА_ неналежним чином та не на користь скаржника виконував обов’язки представника позивача у цивільній справі про стягнення боргу з відповідача ОСОБА_, навмисно допускав затримку в розгляді справи та вирішенні питань, пов’язаних із виконанням рішення суду, що суттєво вплинуло на своєчасне виявлення та арешт майна боржника. Така затримка у виконанні рішення суду з вини адвоката ОСОБА_ надала змогу боржнику ОСОБА_ провести протиправне відчуження одного з належних йому об’єктів нерухомості. За твердженням ОСОБА_ адвокатом ОСОБА_ порушено вимоги Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правила адвокатської етики, у зв’язку з чим, просить дати оцінку професійним діям адвоката ОСОБА_ та можливості продовжувати йому адвокатську діяльність.

Заслухавши доповідача – заступника Голови Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури Крупнову Л.В., перевіривши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з даними Єдиного реєстру адвокатів України адвокат ОСОБА_ має таку адресу робочого місця: ____________________.

Наприкінці 2012 року ОСОБА_ звернувся до адвоката ОСОБА_ щодо вирішення питання повернення боргу та надання правової допомоги у подальшому та надав довіреність на представництво інтересів в суді.

На виконання доручення адвокатом ОСОБА_ було складено та подано позовну заяву до Суворовського районного суду м. Одеси. В подальшому 25.03.2013 Суворовським районним судом м. Одеси по справі №__________ було постановлено заочне рішення про стягнення на користь ОСОБА_ боргу в розмірі __________ грн. та судові витрати у розмірі _____ грн.

Адвокат ОСОБА_ 24 квітня 2013 року в Суворовському районному суді м. Одеси отримав виконавчий лист, який передав скаржнику з роз’ясненням подальших дій щодо звернення до виконавчої служби, однак останній 13.05.2013 зателефонував адвокату ОСОБА_ та попросив допомоги у складанні заяви до виконавчої служби.

В подальшому 20.05.2013 адвокат ОСОБА_ отримав іншу довіреність, в межах якої було ініційовано звернення ДВС до Суворовського районного суду м. Одеси з вимогою заборони виїзду боржнику за межі країни, яке було задоволено судом 03.09.2013. Під час повторного розгляду справи Суворовським районним судом м. Одеси за ініціативою адвоката 12.09.2013 накладено арешт на майно боржника, про що свідчить ухвала від 23.12.2013. Таким чином, на час розгляду справи у апеляційній інстанції вже було відкрито виконавче провадження, накладено арешт на майно боржника та запроваджено інші заходи примусового стягнення адвокатом ОСОБА_, що підтверджується наявністю низки процесуальних документів, які є у відкритому доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 11.09.2013 заочне рішення від 25.03.2013 скасовано. Рішенням Суворовського районного суду м. Одеси від 17.09.2013 позов ОСОБА_ задоволено частково, на його користь було стягнуто борг у сумі __________ грн., відсотки за користування позикою та судові витрати.

Апеляційним судом Одеської області 23.12.2013 постановлено нове рішення, яким у частині стягнення відсотків в сумі __________ грн. позивачу відмовлено та змінено рішення в частині стягнення судових витрат. Крім цього, адвокатом ОСОБА_ було надано інші процесуальні документи щодо забезпечення заходів примусового виконання судових рішень на користь скаржника.

Під час розгляду даної справи, дисциплінарною палатою КДКА Одеської області щодо хибної правової позиції по цивільній справі адвоката ОСОБА_, було зазначено, що відповідно до положень ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлені гарантії адвокатської діяльності, а саме: п.п.11 п.1 зазначеної статті забороняється втручання у правову позицію адвоката.

Крім того, згідно п.2 ст. 67 Правил адвокатської етики щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості. Будь-яких доказів, які б свідчили на користь твердження скаржника про дії адвоката ОСОБА_ в інтересах боржника (ОСОБА_) не надано.

Разом з тим, за результатами перевірки було встановлено, що адвокат ОСОБА_ при виконанні першого та другого доручення скаржника не укладав відповідний договір про надання правової допомоги, що унеможливлює визначити об’єм доручення, оскільки текст довіреності не містить предмету, щодо якого надано повноваження адвокату, а також порушує встановлений порядок оформлення договірних відносин між Клієнтом та адвокатом.

Відповідно до вимог ст.26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Статтею 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» зазначено, що договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі та до нього застосовуються загальні вимоги договірного права.

Ст.14 Правил адвокатської етики передбачає, що адвокат надає правову допомогу відповідно до законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність на підставі договору про надання правової допомоги.

Отже, адвокат ОСОБА_ допустив порушення положень п. 1 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо дотримання адвокатом присяги та правил адвокатської етики.

Враховуючи викладене, в діях адвоката ОСОБА_ вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, передбачених п. 2, 3 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до п. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Проте з часу вчинення адвокатом ОСОБА_ дисциплінарного проступку пройшло більше року.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

 ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_ залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати КДКА Одеської області від 07.02.2017 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_,– залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                К.В. Котелевська