РІШЕННЯ № V/2-013 Про скаргу Складчикова І.І. щодо адвоката Соколенко В.К.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-13


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Складчикова Івана Івановича щодо адвоката Соколенко Василя Констянтиновича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянин Складчиков І.І. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної КДКА від 20 вересня 2007 року, яким провадження по дисциплінарній справі про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Соколенко Василя Констянтиновича закрито у зв’язку з закінченням строку накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого ст.34 Положення про КДКА. Складчиков І.І. просить надати допомогу у вирішенні питання про повернення адвокатом суми гонорару. Скаржник посилається на те, що адвокат недобросовісно виконував свої обов’язки по угоді, не виконав прийняте доручення.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Ісакова М.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.


У відповідності з п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше як через місяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


Як вбачається з витребуваних Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури матеріалів, провадження по дисциплінарній справі про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Соколенко Василя Констянтиновича закрито у зв’язку з закінченням строку накладення дисциплінарного стягнення, передбаченого ст.34 Положення про КДКА.


Питання про повернення гонорару не відноситься до компетенції Вищої  кваліфікаційної комісії адвокатури, і у випадку виникнення спору може бути вирішено в судовому порядку у відповідності з діючим цивільним законодавством.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України „Про адвокатуру”, п.п. 10, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


 


 


 


ВИРІШИЛА:


   1. Закрити провадження по справі за скаргою громадянина Складчикова І.І. на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 вересня 2007 року щодо адвоката Соколенко В.К. в зв’язку з закінченням строку для накладення дисциплінарного стягнення.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький