РІШЕННЯ № V/2-008 Про скаргу Семенюка Ю.В. на рішення дисциплінарної палати Тернопільської обласної КДКА № б/н від 26.01.2007 року про притягнення адвоката Семенюка Ю.В. до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-8


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Семенюка Юрія Васильовича на рішення дисциплінарної палати Тернопільської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 26.01.2007 року про притягнення адвоката Семенюка Юрія Васильовича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


25 грудня 2006 року до Тернопільської обласної КДКА звернувся зі скаргою  адвокат Тернопільської обласної колегії адвокатів Остапчук П.І. і приватний нотаріус Фаїз Н.П. на дії адвоката Семенюка Юрія Васильовича, в якій вказали, що останній розповсюджує неправдиві відомості відносно них (розповідає різним особам, що Остапчук П.І. позбавлений свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, його дочка, яка працює нотаріусом, тяжко хвора та проти неї порушена кримінальна справа.


23 січня 2007 року в КДКА зі скаргою на дії Семенюка Ю.В. звернувся громадянин Лесновський В.О., який вказав, що адвокат Семенюк Ю.В. визначав завідомо високий рівень гонорару за ведення справи, а коли скаржник побажав скористатись послугами адвоката Остапчука П.І, сказав,  що останній позбавлений свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Рішенням дисциплінарної палати Тернопільської обласної КДКА від 26.01.2007 року за порушення ст. 15 Закону України «Про адвокатуру», Присяги адвоката України, ст.ст. 65-67 Правил адвокатської етики, які виявились в  неправдивому розповсюдженні  відомостей щодо адвоката Остапчук П.І та нотаріуса Фаїз Н.П., які принижують їх честь та гідність, зупинена дія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Семенюка Юрія Васильовича  строком на 6 місяців.


В своїй скарзі скаржник, не погодившись з прийнятим відносно нього рішенням, посилається на те, що твердження Остапчука П.І., Фаїз Н.П. та Лесновського В.О. відносно нього  ґрунтуються на неприязних стосунках та стосуються виключно його професійної діяльності та спрямовані  на дискредитацію його, як адвоката та конкурента   дане рішення винесено односторонньо, з порушенням Закону України «Про адвокатуру», Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Правил адвокатської етики.


 Крім того, Семенюк Ю.В. зазначає, що про проведення засідання дисциплінарною палатою, його було повідомлено неналежними чином, клопотання про виклик всіх зазначених в скарзі осіб проігноровано, додаткова перевірка проведена також не була,  питання відповідальності за грубі порушення вимог законодавства про адвокатуру відноситься до компетенції кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, а не до компетенції  дисциплінарної палати.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Семенюка Ю.В. підлягає задоволенню з наступних підстав.


  В ході перевірки матеріалів скарги Комісія встановила, що  оскаржуване рішення дисциплінарної палати постановлене на  підставі пояснень осіб, які подали скаргу, а також пояснень осіб, які підтвердили твердження лише Остапчука П.І., Фаїз Н.П. та Лесновського В.О.


До уваги та розгляду дисциплінарної палати не прийняті пояснення інших осіб, зокрема, Стаднік Л.В., суддей Шумського районного суду Тернопільської області Олійник Т.М. та Томчук С.В., які пояснили про те,  що  про факти, викладені в скаргах, їм відомо не було, розмов про позбавлення адвоката Остапчука П.І свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, хворобу нотаріуса Фаїз Н.П  не існувало.


 Це дозволяє стверджувати, що, в порушення вимог п.37 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, до початку розгляду справи за клопотанням адвоката Семенюка Ю.В.  дисциплінарною палатою не була  проведена додаткова перевірка підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, не витребувані нові документи та матеріали, що також свідчить про односторонність та неповноту розгляду справи.


До того ж, дисциплінарна палата проігнорувала клопотання адвоката Семенюк Ю.В. про присутність Стаднік Л.В., Олійник Т.М. та Томчук С.В при розгляді дисциплінарної справи, що є порушенням п.23 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне не вдаватись в глибоку оцінку стосунків Остапчука П.І., Фаїз Н.П. та Лесновського В.О. з адвокатом Семенюк Ю.В., проте зазначає, що з наданих документів вбачається конфліктний характер  їх відносин.


Дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців накладено на Семенюка Ю.В. за грубе порушення адвокатської етики, за неправдиве розповсюдження відомостей, які принижують честь та гідність адвоката та нотаріуса, проте грубість такого порушення та підстави її визначення дисциплінарною палатою, на порушення вимог п.25 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, не наведені.


Крім того, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що дисциплінарній палаті Тернопільської обласної КДКА не надано право встановлювати факт неправдивого розповсюдження інформації про приниження честі та гідності певних осіб лише на підставі скарг цих осіб, без ретельного та детального  обґрунтування мотивів прийнятого рішення відносно грубості порушення адвокатом Семенюк Ю.В. законодавства про адвокатуру.


Повноваження про встановлення таких фактів належать лише суду.


За таких обставин, відсутність доведених грубих порушень законодавства про адвокатуру адвокатом Семенком Ю.В. та наявність допущених процесуальних порушень є безумовною підставою для скасування оскаржуваного рішення та закриття провадження у справі.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п. 10-1, 20, 21,  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу Семенюка Юрія Васильовича задовольнити
  2. Рішення дисциплінарної палати Тернопільської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 26.01.2007 року про притягнення адвоката Семенюка Юрія Васильовича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців, скасувати .
  3. Провадження у справі закрити.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  5. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький