РІШЕННЯ № V/2-001 Про скаргу Федорця В.І. на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної КДКА № б/н від 16.08.2007 року про притягнення адвоката Федорця В.І. до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-1


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Федорця Володимира Івановича на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 16.08.2007 року про притягнення адвоката Федорця Володимира Івановича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Адвокат Федорець Володимир Іванович звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 16.08.2007 року,  згідно з яким його вирішено притягнути до дисциплінарної відповідальності та накладено дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


 В своїй скарзі скаржник, не погодившись з прийнятим відносно нього рішенням, посилається на те, що дисциплінарне провадження відкрито незаконно внаслідок того, що розпочато на підставі повідомлення судді Каменсько-Дніпровського районного суду Запорізької області Юхно Л.М., який в процесі судового розгляду справи за обвинуваченням його підзахисного виявив упередженість та необ’єктивність по відношенню до  адвоката Федорця В.І, що в подальшому призвело до напружених конфліктних стосунків між Юхно Л.М. та Федорцем В.І.


 Крім того, Федорець В.І. зазначає, що при винесенні рішення засідання дисциплінарної палати не було правомочним, що повинно, на думку скаржника, стати додатковою  підставою для скасування рішення.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення Федорці В.І., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Федорця В.І. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 Твердження адвоката Федорця В.І. про те,  що суддя не може внести подання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, є неспроможнім з огляду на наступне. Згідно з п.15 Положення  про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарна палата розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або її членів, заяви адвокатських об’єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів. 


Зважаючи на викладене, скарга судді входить до вказаного переліку в розумінні п.15 Положення.


  В ході перевірки матеріалів скарги Комісія встановила, що в провадженні Каменсько-Дніпровського районного суду Запорізької області знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням Заєць А.В., захисником якого був адвокат Федорець В.І.


 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне не вдаватись в глибоку оцінку окремих дій судді по відношенню до адвоката Федорця В.І., проте зазначає, що з наданих документів вбачається конфліктний характер відносин між Юхно Л.М. та  Федорцем В.І.


 Проте, як вбачається з наданих на розгляд Комісії матеріалів, в судовому засіданні, назначеному на 09 липня 2007 року, приблизно в 18 годин 30 хвилин при розгляді вказаної кримінальної справи адвокат Федорець В.І. допустив нетактовність по відношенню до головуючого судді Юхно Л.М. та інших учасників судового процесу,  після усунення його від участі в справі у якості захисника, на неодноразові  зауваження не реагував, своєю поведінкою порушив норми закону України «Про адвокатуру», Правила адвокатської етики (зокрема, п.п. 11, 13, 17, 18).


 Вказані дії адвоката не може виправдати навіть конфліктний характер відносин, що склались.


 Вказане підтверджується аудіозаписом судових засідань кримінальної справи за участю в якості адвоката Федорця В.І.. Крім того, все це підтверджується поясненнями Ткачева М.М., який пояснив, що перебуваючи в складі конвою, бачив та чув, що адвокат Федорець В.І. висловився в адресу судді ненормативною лексикою, грубо поводився та голосно робив зауваження судді, перебиваючи його в судовому процесі.


Про аналогічне вказують також і працівники суду Заєць А.І. та виконуючий обов’язки старшого конвоїра  Базін Р.А., що спростовує твердження про те, що по факту відкриття дисциплінарного провадження не проведена перевірка.


Крім того, безпосереднє відношення до цього має також  протокол судового засідання від 03 липня 2007 року, де наводиться висловлювання про необхідність захиснику Федорцю В.І. привести свій зовнішній вигляд у відповідність до вимог адвокатської етики.


Це також може стосуватись і оформлення договору доручення з клієнтом, де повіреним є директор юридичної фірми «ЗАХИСНИК» Федорець Володимир Іванович.


 Зокрема, в дорученні на представництво інтересів на ім’я Заєць О.А., на порушення вимог ст.ст. 16, 17 Правил адвокатської етики, ч.1 ст.12 Закону України «Про адвокатуру» не встановлено:


         повної адреси фізичної особи – клієнта;


         повної адреси юридичної фірми та адвоката, який надає правову допомогу;


         сутність правової допомоги, місце її надання;


         розмір гонорару, порядок його обчислення, авансування, оплата, порядок внесення та інші обставини.


Жодного з цих положень у вказаному договорі про надання правової допомоги не вказано.


  В ході перевірки встановлено, що викладені в рішенні дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 16.08.2007 року факти знайшли своє підтвердження, в діях адвоката Федорця В.І. наявні порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики.


Доказів протилежного на розгляд Комісії не надано, заявлена заміснику Голови Апеляційного суду від імені Заєць Наталі Володимирівни скарга на дії судді Юхно Л.М. не містить доводів про відсутність неетичних дій з боку адвоката Федорця В.І.


Твердження Федорця В.І. про те, що при прийнятті оскаржуваного рішення на засіданні дисциплінарної палати не було кворуму, спростовується самим рішенням, за прийняття якого віддали голос 6 членів палати, що відповідає п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури відносно прийняття рішення 2/3 голосів від загальної кількості членів палати, що становить 9 членів.


Одним з видів дисциплінарного стягнення та найбільш м’яким видом дисциплінарного покарання, яке може бути застосоване до адвоката, який порушив вимоги законодавства про адвокатуру є попередження.


В зв’язку з тим, що факт вчинення адвокатом Федорцем В.І. нетактовних та таких, що порушують законодавство про адвокатуру, Присягу адвоката, дій знайшов своє підтвердження, Комісія вважає, що існували всі підстави для притягнення адвоката Федорця Володимира Івановича до дисциплінарної відповідальності та накладення на нього  дисциплінарного стягнення.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 закону України «Про адвокатуру»  та п.п. 10-1, 20, 21,  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


   1. Залишити рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 16.08.2007 року про притягнення адвоката Федорця Володимира Івановича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження без змін.
  2. Скаргу Федорця  Володимира Івановича залишити без задоволення.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                          В.І. Висоцький