РІШЕННЯ № V/3-061 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Зазовського Вадима Анатолійовича та за поданням голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тарасова Андрія Федоровича, на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА від 20.11.2007 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/3-61


 


21 березня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Прядуна В.Б., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина Зазовського Вадима Анатолійовича та за поданням голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тарасова Андрія Федоровича, на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА від 20.11.2007 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


16.10.2007 року до дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла окрема Ухвала Апеляційного суду  м.Севастополя від 05.10.2007 року стосовно адвоката Копчинського О.Ю. В Ухвалі зазначено, що органами досудового слідства громадянин Зазовський В.А. обвинувачувався у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.115, ч.4 ст.152, ч.3 ст.153, ст.185 Карного Кодексу України. Ухвалою Апеляційного суду м.Севастополя від 05.10.2007 року кримінальна справа по обвинуваченню Зазовського В.А. була закрита у зв’язку із відмовою прокурора від обвинувачення. Як зазначено в Ухвалі під час розгляду цієї кримінальної справи по суті судом були виявлені грубі порушення вимог Кримінально-процесуального Кодексу України, у тому числі порушення права Зазовського В.А. на захист.


В основу обвинувачення Зазовського В.А. були покладені тільки його покази на досудовому слідстві, а потім у суді він відмовився від них пояснюючи тим, що  вимушений був оговорити себе в скоєні особливо тяжкого злочину у зв’язку з тим, що відносно нього застосовувались під час досудового слідства протизаконні методи. Про ці факти він заявив слідчому і прокурору Нахімовського району м.Севастополя в присутності адвоката Копчинського О.Ю., але вони не реагували. Безпосередньо адвокат Копчинський О.Ю. переконував підписувати покази, хоча був обізнаний про те, що обвинувачений себе оговорює.


Крім того, в Ухвалі суд зазначив, що адвокат Копчинський О.Ю. був допущений до участі у справі Зазовського В.А. у відповідності із наданою угодою № 04 від 30.12.2003 року, яка долучена до матеріалів кримінальної справи, та в якій вбачається, що особа вступає в справу в порядку ст.ст.44-47 КПК України. Між тим судом встановлено, що з адвокатом Копчинським О.Ю. ні обвинувачений, ні його родичі угоди на захист не укладали, в справі також відсутня постанова слідчого про призначення Зазовському В.А.  захисника, як це вимагає ч.3 ст.47 КПК України. За думкою колегії суддів це є грубим порушенням права Зазовського В.А. на захист. У зв’язку із незаконним обвинуваченням Зазовського В.А. він тривалий час знаходився під вартою.


Колегія суддів вважає, що зазначені вище факти свідчать про вкрай недобросовісне та недопустиме відношення до своїх професійних обов’язків адвоката Копчинського О.Ю. 


05.11.2007 року головою дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА було порушено дисциплінарне провадження відносно адвоката Копчинського О.Ю. та проведена додаткова перевірка.


Дисциплінарна палата Севастопольської міської КДКА дала оцінку всім фактам, про які згадується в окремій Ухвалі Апеляційного суду м.Севастополя і 20.11.2007 року прийняла рішення про застосування до адвоката Копчинського О.Ю. дисциплінарного стягнення у вигляді попередження за допущені порушення ст.7 Закону України „Про адвокатуру”, п.2 ст.10, п.2 ст.32 Правил адвокатської етики.


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою звернувся Зазовський В.А., який вважає, що рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА є занадто м’яким, та просить його скасувати і прийняти більш суворі міри дисциплінарного покарання.


Голова Севастопольської міської КДКА, вивчивши матеріали перевірки фактів, викладених в окремій Ухвалі Апеляційного суду м.Севастополя відносно адвоката Копчинського О.Ю., рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА від 20.11.2007 року також вважає, що дисциплінарна палата дала неповну оцінку діям адвоката, який грубо порушив ст.7 Закону України „Про адвокатуру”, не виконав своїх професійних обов’язків під час захисту на досудовому слідстві громадянина Зазовського В.А., та наполягає про застосування більш суворого дисциплінарного стягнення до адвоката Копчинського О.Ю. – анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Єзерську А.О., вивчивши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Зазовського Вадима Анатолійовича та подання голови Севастопольської міської КДКА підлягають задоволенню.


Як вбачається із матеріалів справи адвокат Копчинський О.Ю. за пропозицією прокурора Нахімовського району м.Севастополя прийняв участь у слідчих діях у зв’язку із затриманням громадянина Зазовського В.А. за підозрою у скоєнні особливо тяжкого злочину.


Не зважаючи на те, що Зазовський В.А. неодноразово скаржився адвокатові на застосування до нього протизаконних методів фізичного насилля, адвокат не заявив письмових клопотань слідчому про медичне обстеження підзахисного. У слідчому ізоляторі не спілкувався з підзахисним віч-на-віч, тільки бачив його безпосередньо при проведені слідчих дій.


Адвокат Копчинський О.Ю. пропонував Зазовському В.А. підписувати покази не зважаючи на те, що він заявив про непричетність до скоєння злочину.


Адвокат  Копчинський О.Ю. у своєму письмовому поясненні посилається на те, що обрав правильну правову позицію, порушення КПК України, які допускав слідчий,  негативно не вплинули на його підзахисного. Така позиція адвоката була погоджена з підзахисним Зазовським В.А. і адвокат мав намір використовувати недоліки слідства у суді з метою його виправдання, а тому він не заявляв ніяких клопотань.


На засіданні дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА адвокат Копчинський О.Ю. підтвердив свою правову позицію під час захисту Зазовського В.А. на досудовому слідстві і вважає, що окрема Ухвала Апеляційного суду м.Севастополя відносно нього є необґрунтованою.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що такі дії адвоката Копчинського О.Ю. є грубим порушенням ст.7 Закону України „Про  адвокатуру”, якою передбачено: „При здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства, використовувати  всі передбачені законом засоби захисту прав і інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.”


Фактично адвокат Копчинський О.Ю. сприяв незаконним діям слідчого, який  позбавив підозрюваного Зазовського В.А. самостійно обрати собі захисника, чим порушив його право на захист.


Підписуючи процесуальні документи, адвокат Копчинський О.Ю. не добросовісно виконував свої професійні обов’язки по захисту громадянина Зазовського В.А., проявив некомпетентність та безпринципність і своєю бездіяльністю відсторонився від захисту, чим було грубо порушено Конституційне право Зазовського В.А. на правову допомогу (ст.59 Конституції України).


Адвокат Копчинський О.Ю., надаючи угоду слідчому на право участі у справі в порядку ст.ст.44-47 КПК України, грубо порушив вимоги ст.ст.15-17 Правил адвокатської етики, які врегульовують порядок укладення угоди на надання правової допомоги. Як вбачається з положень цих статей, підставою для надання правової допомоги може бути угода з клієнтом або призначення адвоката.


З боку адвоката Копчинського О.Ю. також була порушена Присяга адвоката (ст.15 Закону України „Про адвокатуру”), яка зобов’язує адвоката з  високою громадянською відповідальністю виконувати покладені на нього обов’язки, бути завжди справедливим і принциповим, чесним і уважним до людей, сурово зберігати адвокатську таємницю, всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним Присязі.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатуру вважає, що адвокат Копчинський О.Ю., захищаючи громадянина Зазовського В.А. на досудовому слідстві, повинен був вжити всі свої знання, професійну майстерність для належного захисту, не лишати без належної уваги всі скарги, заяви, повідомлення підзахисного. Неналежне виконання своїх професійних обов’язків адвокатом потягнуло за собою знаходження тривалий час Зазовського В.А. під вартою.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку, що оскільки дисциплінарна палата Севастопольської міської КДКА зібрала достатньо матеріалів і в повному обсязі перевірила усі факти, які були зазначені в окремій Ухвалі Апеляційного суду м.Севастополя, тому не має підстав проводити додаткову перевірку і приймає справу адвоката Копчинського О.Ю. до свого провадження.


З цих мотивів (наявності у справі достатніх матеріалів, в тому числі пояснень Копчинського О.Ю., необхідних для прийняття рішення Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури по суті) Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає підстав для перенесення розгляду справи про дисциплінарну відповідальність Копчинського О.Ю. на іншу дату. При цьому Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також виходить з того, що вимоги п.12 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури не порушуються, як і законні права та інтереси осіб, які подали скаргу та подання.


Що ж до заяви Копчинського О.Ю. відносно буцімто порушення його прав, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури звертає увагу на той факт, що він мав можливість прибути на засідання, але своїм правом не скористався, а також не подавав будь-яких скарг до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України „Про адвокатуру” та п.п.10, 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Зазовського Вадима Анатолійовича та подання голови Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тарасова Андрія Федоровича, на рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської КДКА від 20.11.2007 року та задовольнити.


2.      Рішення дисциплінарної палати Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.11.2007 року щодо адвоката Копчинського Олександра Юзіковича – скасувати.


3.      Прийняти справу до свого провадження.


4.      За грубе порушення ст.7 Закону України „Про адвокатуру”, ст.ст.15-17 Правил адвокатської етики, Присяги адвоката, притягнути адвоката Копчинського Олександра Юзіковича до дисциплінарної відповідальності і застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


5.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити Зазовського В.А., голову Севастопольської міської Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тарасова А.Ф., та адвоката Копчинського О.Ю..


6.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА, зобов’язавши направити відповідні повідомлення у встановленому законом порядку.