РІШЕННЯ № V/2-040 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянки Тертишної Любові Іванівни на адвокатів Кулініча Сергія Анатолійовича та Нілова Олександра Сергійовича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-40


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянки Тертишної Любові Іванівни на адвокатів Кулініча Сергія Анатолійовича та Нілова Олександра Сергійовича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Громадянка Тертишна Любов Іванівна звернулася із скаргою до дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на неправомірні дії адвокатів Кулініча С.А. та Нілова О.С.


В скарзі Тертишна Л.І. покликається на те, що вона звернулася до суду з позовом до Тертишного Ю.В. про розподіл майна подружжя, а саме грошового вкладу в банку. В забезпечення позову судом було накладено арешт на майно відповідача – однокімнатну квартиру за адресою м.Слов’янськ, пров.Парковий, 3, кв.20.


02.11.2005 року, рішенням Слов’янського міськрайонного суду в задоволенні позову їй було відмовлено та арешт на квартиру знято.


10.02.2006 року по скарзі Тертишної Л.І. Донецький апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та постановив нове рішення, яким задовольнив позов Тертишної Л.І. при цьому рішення стосовно забезпечення позову апеляційною інстанцією не приймалося.


Під час виконання вказаного рішення виконавчою службою було проведено публічні торги, переможцем яких було визнано громадянина Холостова Т.Ю.


16.09.2006 року Матвєєв С.І. звернувся з позовом до Тертишного Ю.В. про визнання дійсним договору купівлі-продажу кв.20, д.3 по пров.Парковому в м.Слов’янську та визнання за ним права власності на вказану квартиру.


Рішенням Слов’янського міськрайонного суду від 21.09.2006 року позов Матвєєва С.І. було задоволено.


Скаржниця вважає, що адвокати Кулініч С.А. та Нілов О.С., представлявши інтереси сторін під час розгляду позову Матвєєва С.І. до Тертишного Ю.В. самим фактом прийняття участі в справі порушили закон, так як задоволення позову Матвєєва С.І. призвело до усунення гарантій по забезпеченню позову.


Скаржниця вважає, що дії вчинені адвокатами призвели до тяганини процесу по виконанню судового рішення про стягнення грошових коштів з Тертишного Ю.В. на її користь.


Скарга Тертишної Л.І. була розглянута дисциплінарною палатою Донецької обласної КДКА 11.04.2007 року.


Адвокат Кулініч Сергій Анатолійович по суті обставин, викладених в скарзі пояснив, що у вересні 2006 року до нього звернувся Тертишний Ю.В. і попросив представити його інтереси в суді під час розгляду позову Матвєєва С.І. до нього про визнання договору дійсним та визнання права власності на кв.20, д.3 по пров.Парковому в м.Слов’янську. Адвокат погодився. Приймаючи участь у справі, він притримувався позиції свого довірителя в частині визнання позову. Рішенням суду від 21.09.2006 року позовні вимоги Матвєєва С.І. були задоволені.


Адвокат Кулініч Сергій Анатолійович вважає, що представляючи інтереси свого довірителя Тертишного Ю.В. він не допустив ніяких порушень.


Йому було відомо, що судом 15.07.2005 року в забезпечення позову на квартиру було накладено арешт.


02.11.2005 року Слов’янський міськрайонний суд прийняв рішення про відмову Тертишній Л.І. в позові і звільнив квартиру з під арешту. Тому у нього не було підстав під час розгляду справи за позовом Матвєєва С.І. до Тертишного Ю.В. сприймати предмет спору, як майно яке знаходилось під арештом.


Адвокат Нілов Олександр Сергійович по суті обставин, викладених в скарзі пояснив, що 20.09.2006 року до нього звернувся громадянин Матвєєв С.І. по питанню укладення угоди на представництво його інтересів в суді першої інстанції при розгляді його позову до Тертишного Ю.В. про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним та визнання права власності на квартиру. Він погодився на участь в справі в інтересах Матвєєва С.І.


11.04.2007 року дисциплінарною палатою Донецької обласної КДКА було прийняте рішення припинити дисциплінарну справу відносно адвокатів в зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, про що було повідомлено зацікавлених осіб.


Не погоджуючись з рішенням, Тертишна Л.І. 08.06.2007 року оскаржила рішення до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, у зв’язку із збігом повноважень якої, скаргу тривалий час не розглядали.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Луцюка П.С., перевіривши матеріали справи, вивчивши доводи скарги, викладені громадянкою Тертишною Л.І., дослідивши матеріали, котрі надійшли з Донецької обласної КДКА, проаналізувавши пояснення адвокатів Кулініча С.А. і Нілова О.С., надані ними копії процесуальних документів, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Дисциплінарна палата Донецької обласної КДКА обґрунтовано прийшла до висновку, що матеріали перевірки не дають підстав для притягнення адвокатів Кулініча С.А. та Нілова О.С. до дисциплінарної відповідальності і справу провадженням закрила.


Адвокати під час укладання угоди, а в наступному і в участі в судовому засіданні не допускали порушень діючого законодавства.


Комісія не вбачає жодних перешкод для укладення адвокатами угод на надання юридичної допомоги громадянам Матвєєву С.І. та Тертишному Ю.В.


Адвокат не є самостійним учасником цивільного процесу, він є лише представником сторони в цивільному процесі і зобов’язаний діяти в межах делегованих йому повноважень.


В силу статті 7 Правил адвокатської етики, схвалених Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 1 жовтня 1999 року, адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами колег, партнерів, співробітників та інших осіб, а також будь-якими іншими міркуваннями.


Клієнт Матвєєв С.І. не скаржився на дії адвоката Нілова О.С., котрий представляв його інтереси. Не надійшло скарги і від Тертишного Ю.В. на дії адвоката Кулініча С.А., котрий представляв його інтереси.


Складання позовної заяви та представництво інтересів клієнта в суді виходячи зі змісту ст.5 Закону України „Про адвокатуру” та ст.15, 21 Правил адвокатської етики не може розцінюватися як протиправна поведінка адвоката.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


ВИРІШИЛА:


   1. Рішення дисциплінарної  палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 11.04.2007 року залишити без зміни, а скаргу Тертишної Любові Іванівни на адвокатів Кулініча Сергія Анатолійовича та Нілова Олександра Сергійовича без задоволення.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.
  3. Матеріали справи направити в регіональну КДКА.