РІШЕННЯ № V/2-036 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України,розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою слідчого СВ Слов’янського МВ ГУ МВС України у Донецький області Давидченкова П.Т. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 лютого 2007 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Д’яченко Олега Валентиновича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/2-36


 


8 лютого 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Варфоломеєвої Т.В., Миргородського Ю.М., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Радковського Б.Т., Мультяна В.В., Островської Л.В., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою слідчого СВ Слов’янського МВ ГУ МВС України у Донецький області Давидченкова П.Т. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 лютого 2007 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Д’яченко Олега Валентиновича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Слідчий Слов’янського МВ ГУ МВС України в Донецький області Давидченков П.Т. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 лютого 2007 року, яким йому відмовлено у задоволенні подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Д’яченка Олега Валентиновича в зв’язку з відсутністю підстав.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Давидченкова П.Т. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


В поданні слідчий вказує, що адвокат Д’яченко О.В. був допущений до участі у кримінальній справі по обвинуваченню Овсиєнка М.І. в якості представника потерпілої Яковенко Т.В.


При виконанні вимог ст.217 КПК України адвокат Д’яченко О.В. неодноразово необґрунтовано заявляв клопотання та писав скарги, як від свого імені, так і від імені потерпілої Яковенко Т.В.


На думку слідчого, клопотання та скарги адвоката по своєму змісту були направлені не на захист інтересів потерпілої, представником якої він був, а на поліпшення долі обвинуваченого Овсиєнка М.І.


Слідчий також вважає, що факти, викладені в скаргах адвоката, не відповідають дійсності.


На погляд слідчого адвокат спонукав потерпілу та обвинуваченого не з’являтися на виклик слідчого та формував думку потерпілої по справі.


Дисциплінарна палата Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вивчивши матеріали перевірки подання слідчого, пояснення адвоката Д’яченка О.В. та надані їм матеріали, прийшла до вірного висновку, що адвокат, представляючи інтереси потерпілої в кримінальній справі, не допустив порушення норм діючого законодавства.


Згідно п.2 ст.32 Правил адвокатської етики при виконанні доручень адвокат повинен використовувати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби для виконання ефективної правової допомоги.


Відповідно до ст.217 КПК України потерпілий та його представник мають право знайомитися з матеріалами справи та заявляти клопотання про доповнення слідства, щодо яких слідчий зобов’язаний приймати рішення за правилами, передбаченими статтею 129 КПК України.


Свою незгоду із заявленими клопотаннями слідчий вправі висловити у відповідній постанові.


Ствердження слідчого, що адвокат формував думку потерпілої по справі та спонукав потерпілу та обвинуваченого не з’являтися на його виклик також не знайшло належного підтвердження.


Враховуючи викладене, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10, 20  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу слідчого СВ Слов’янського МВ ГУ МВС України у Донецький області Давидченкова П.Т. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20 лютого 2007 року залишити без задоволення, а рішення – без зміни.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.
  3. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.