РІШЕННЯ № V/3-064 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Мельниченка Сергія Павловича на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 квітня 2006 року про притягнення адвоката Мельниченка Сергія Павловича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/3-64


 


21 березня 2008 року                                                                                                     м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В., Бивалькевича В.П., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Прядуна В.Б., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Яроша І.І., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Мельниченка Сергія Павловича на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 квітня 2006 року про притягнення адвоката Мельниченка Сергія Павловича до дисциплінарної відповідальності та накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження,


ВСТАНОВИЛА:


 


07 лютого 2006 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області ухвалив окрему постанову, якою довів до відома Одеської обласної колегії адвокатів те, що адвокат Мельниченко С.П., який був призначений підсудному Рубаненку Є.С. в порядку ст. 47 КПК України, неодноразово не з’являвся в судові засідання, про причини неявки суд не сповіщав, хоча своєчасно був повідомлений про час і місце розгляду справи судовими повістками.


Вказана окрема постанова надійшла до президії АО “ООКА” 15 лютого 2006 року і була зареєстрована під вхідним № 31. В цей же день адвокат Мельниченко С.П. надав письмові пояснення голові АО “ООКА”, Коваленку Б.М., в яких зазначив, що повідомлень про день та час слухання справи за обвинуваченням Рубаненка Є.С. від суду він не отримував і в матеріалах справи такі повідомлення відсутні.


В матеріалах дисциплінарної справи також знаходиться лист судді Ізмаїльського міськрайсуду Одеської області, Пепеляшкова С.М., від 07 березня 2006 року про надіслання адвокатському об’єднанню Одеської області додаткових матеріалів: доповідної записки секретаря судових засідань, копії постанови суду від 07 лютого 2006 року про призначення захисника підсудному Рубаненку Є.С., реєстрів на відправку простої кореспонденції та копії ордеру про призначення адвоката до участі в кримінальній справі за обвинуваченням Рубаненка Є.С.


19 квітня 2006 року голова дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Бронз Й.Л., прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката Мельниченка С.П., зазначивши в рішенні, що ним розглядалися тільки матеріали листування відносно адвоката Мельниченка С.П. по окремій постанові Ізмаїльського міськрайсуду Одеської області.


Рішенням дисциплінарної палати Одеської обласної КДКА від 27 квітня 2006 року за допущені порушення, а саме за неявку в судове засідання 07.02.2006 року без поважних причин, прояв неповаги до суду до адвоката Мельниченка С.П. застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


В своїй скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури адвокат Мельниченко С.П., не погоджуючись з рішенням дисциплінарної палати Одеської обласної КДКА від 27.04.2006 року, вказує, що докази про повідомлення його судом про день та час слухання справи за обвинуваченням Рубаненка Є.С, яке було призначено на 07.02.2006 року, відсутні. Крім того, вважає, що пропущений строк притягнення його до дисциплінарної відповідальності.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Авраменко Г.М., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката Мельниченка С.П. підлягає задоволенню з наступних підстав.


Вважаючи доведеними обставини сповіщення Ізмаїльським міськрайсудом Одеської області адвоката Мельниченка С.П. про день слухання справи за обвинуваченням Рубаненка Є.С., дисциплінарна палата послалася в рішенні на доповідну записку секретаря суду Смокиної Н.І., яка начебто вказувала адвокату Мельниченку С.П. напередодні слухання справи про день її розгляду, та що із реєстру простих поштових відправлень вбачається, що Мельниченку С.П. 19 січня 2006 року надсилалося повідомлення про день слухання справи.


Але, як вбачається з доповідної записки Смокиної Н.І., датованої 07.02.2006 року, вона підтвердила, що лише бачила адвоката Мельниченка С.П. в приміщенні суду і на її питання, чи буде він приймати участь у розгляді справи Рубаненка Є.С, Мельниченко С.П. відповів, що він про це нічого не знає “… і в справу не піде”. Чи було це напередодні, чи в день слухання справи з доповідної записки не вбачається.


Крім того, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури виходить з того, що відповідно до ч.3 ст.254 КПК України адвокат має бути повідомлений про день слухання справи не напередодні, а не пізніше як за три доби до дня розгляду справи в суді. Докази такого повідомлення в дисциплінарній справі відсутні.


Не може Вища кваліфікаційна комісія адвокатури погодитися і з посиланням дисциплінарної палати на реєстр простих поштових відправлень, як на доказ належного повідомлення судом адвоката Мельниченка С.П. про день слухання справи, оскільки сам Мельниченко С.П. заперечує отримання будь яких повідомлень, а з реєстру не вбачається, на яку адресу надсилалася кореспонденція Мельниченку С.П., якого вона була змісту і чи пов’язана вона взагалі з повідомленням про день і час слухання справи за обвинуваченням Рубаненка Є.С.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приймає також до уваги, що відповідно до змісту п.15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарна палата КДКА вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та розглядає порушені з цих питань справи на підставі скарг громадян, окремих ухвал судів, постанов суддів, подань слідчих органів, заяви адвокатських об’єднань, які надійшли до КДКА або до її дисциплінарної палати.


Як вбачається з матеріалів дисциплінарної справи, окрема постанова Ізмаїльського міськрайсуду Одеської області від 07 лютого 2006 року, адресована Одеській обласній колегії адвокатів і отримана Президією АО “ООКА” 15 лютого 2006 року. Заява адвокатського об’єднання до КДКА або до її дисциплінарної палати про притягнення адвоката Мельниченка С.П. до дисциплінарної відповідальності не надходила і в матеріалах дисциплінарної справи відсутня.


При таких обставинах Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає недоцільним розглядати питання про пропущення строку притягнення адвоката Мельниченка С.П. до дисциплінарної відповідальності, оскільки встановити дату надходження заяви адвокатського об’єднання до КДКА або її дисциплінарної палати неможливо у зв’язку з відсутністю такої заяви.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру”, п.п. 10, 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката Мельниченка Сергія Павловича задовольнити.


2.      Рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 квітня 2006 року про притягнення адвоката Мельниченка Сергія Павловича до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді попередження скасувати.


3.      Провадження у дисциплінарної справі закрити.


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


5.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА, звернувши увагу її голови на неналежне оформлення дисциплінарної справи (частина документів не підшита, не пронумерована та не внесена до опису).