РІШЕННЯ № V/11-175 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ДП «Юнітім Україна» компанії «Юнітім Марін Лімітед» на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 15.12.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Сергєєва Юрія Володимировича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/11-175


 


20 березня 2009 року                                                                                                       м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Авраменка Г.М., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Большакова Є.В., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Гордєєва Л.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Павлової М.А., Панасенко Т.П., Паневіна В.О., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ДП «Юнітім Україна» компанії «Юнітім Марін Лімітед» на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 15.12.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Сергєєва Юрія Володимировича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


ДП «Юнітім Україна» компанії «Юнітім Марін Лімітед» звернулась до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 15.12.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Сергєєва Ю.В. В скарзі просить скасувати зазначене рішення дисциплінарної палати та анулювати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Сергєєва Ю.В.


 


Відповідно до матеріалів перевірки дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 27.11.2008 року ДП «Юнітім Україна» компанії «Юнітім Марін Лімітед» звернулась зі скаргою на адвоката Сергєєва Ю.В. щодо порушення ним основних принципів та засад здійснення адвокатської діяльності, а саме рекламування адвокатської діяльності, розголошення адвокатської таємниці та прийняття адвокатом доручення про надання юридичної допомоги клієнту, що призвело до виникнення суперечності інтересів попереднього клієнта


Як вбачається зі змісту скарги та долучених до неї матеріалів, 17.01.2007 року між ДП «Юнітім Україна» компанії «Юнітім Марін Лімітед» та фізичною особою – підприємцем Сергєєвим Ю.В., що дії на підставі свідоцтва про державну реєстрацію від 23.08.2005 року, було укладено договір № 03/07 про надання юридичних послуг.


Згідно листів-замовлень № 1 від 17.01.2007 року, № 2 від 19.01.2007 року та актів  № 1 від 17.02.2007 року, № 2 від 19.03.2007 року прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за договором про надання юридичних послуг № 03/07 від 17.01.2007 року, скаржник замовляв та оплачував роботу саме фізичній особі – підприємцю    Сергєєву Ю.В.


Скаржником не було подано документів про укладання угоди про надання правової допомоги між ним та адвокатом Сергєєвим Ю.В., або інших документів, які б свідчили про прийняття адвокатом Сергєєвим Ю.В. доручень від скаржника.


15.12.2008 року головою дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняте рішення, яким відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Сергєєва Ю.В.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,     Луцюка П.С., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Сергєєва Ю.В. є правомірним, а тому його слід залишити без зміни.


 


Відповідно до п.п.33, 34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмове пояснення.


 


Доводи скаржника, що адвокатом було розголошено інформацію, яка становить адвокатську таємницю, спростовуються листом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за № 13-2203/46-08-75 від 02.12.2008 року, в якому вказано, що документи (копії ліцензійних справ Дочірнього підприємства «ЮНІТІМ УКРАЇНА» та ТОВ «ВІТА МАРІТАЙМ», що здійснювали посередництво при працевлаштуванні українських моряків на судно «Леманн Тімбер» (у т.ч. Ліцензії та Угоди про надання агентських послуг)) були отримані офіційно Сергєєвим Ю.В. від Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який у свою чергу офіційно отримав їх від Міністерства праці та соціальної політики України.


 


Скаржником не надано копію угоди про надання правової допомоги, укладеної між ним та адвокатом Сергєєвим Ю.В., яка відповідно до ст.12 Закону України «Про адвокатуру» та ст.15 Правил адвокатської етики є основною підставою для надання адвокатом правової допомоги та здійснення ним професійних обов’язків.


 


Відповідно до ст.13 Закону України «Про адвокатуру», для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються строком на 3 роки кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.


Пункт 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури визначає повноваження дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або її членів, заяви адвокатських об’єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів.


Норми Закону та Положення не передбачають права дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури досліджувати зміст та тлумачити цивільно-правові угоди і перевіряти належне виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.


    


Рішення головою дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняте обґрунтовано в межах передбачених повноважень та за відсутності підстав для порушення дисциплінарного провадження.


Скаржник посилається як на Закон України «Про адвокатуру», так і на Правила адвокатської етики та роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, що свідчить про його обізнаність із законодавством, яке регламентує адвокатську діяльність, і поряд з цим оскаржує рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, хоча палата такого рішення не приймала. По даній справі рішення приймав голова дисциплінарної палати одноособово, відповідно до наданих йому повноважень.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Рішення голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 15.12.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Сергєєва Юрія Володимировича залишити без змін, а скаргу ДП «Юнітім Україна» компанії «Юнітім Марін Лімітед» – без задоволення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.