РІШЕННЯ № V/10-166 (із змінами, внесеними рішенням ВККА від 20 березня 2009 року № V/11-187)Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні нову редакцію Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю (підсумки доопрацювання), заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Рудницьку Н.А., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10 (п.«б»), 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/10-166


(із змінами, внесеними рішенням ВККА від 20 березня 2009 року № V/11-187)


 


13 лютого 2009 року                                                                                                      м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,    Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павлової М.А.,     Панасенко Т.П., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні
нову редакцію Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю (підсумки доопрацювання), заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Рудницьку Н.А., керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10 (п.«б»), 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Затвердити зміни і доповнення до Програми і Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури особами, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, виклавши їх у новій редакції та ввести їх в дію з 01.06.2009 року.


2.      Головам регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури:


         в строк до 01.06.2009 року на основі Програми складання кваліфікаційних іспитів розробити й затвердити на засіданнях комісій білети для складання письмового та усного іспитів,


         забезпечити безумовне дотримання встановленого Порядку і Програми складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.