РІШЕННЯ № V/10-156 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Музики Юрія Васильовича на відповідь Президента Громадського об`єднання адвокатів Личаківського району м.Львова «Палата адвокатів» про відсутність підстав для притягнення адвоката Детинича П.І. до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/10156


 


13 лютого 2009 року                                                                                                      м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,    Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павлової М.А.,     Панасенко Т.П., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Музики Юрія Васильовича на відповідь Президента Громадського об`єднання адвокатів Личаківського району м.Львова «Палата адвокатів» про відсутність підстав для притягнення адвоката Детинича П.І. до дисциплінарної відповідальності,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Музика Юрій Васильович звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на відповідь Президента Громадського об`єднання адвокатів Личаківського району м.Львова «Палата  адвокатів» про відсутність підстав для притягнення адвоката Детинича П.І. до дисциплінарної відповідальності, згідно з якою після проведення перевірки по скарзі на неправомірні дії адвоката жодних підстав для порушення дисциплінарного провадження не встановлено.


В своїй скарзі Музика Ю.В. посилається на те, що адвокат Детинич П.І. на порушення вимог Правил адвокатської етики прийняв участь у проведенні слідчих дій в кримінальній справі за обвинуваченням його сина, Музики А.Ю., без жодних правових підстав та незважаючи на відмову обвинуваченого від надання правової допомоги цим адвокатом. Жодної угоди з адвокатом Детинич П.І. на захист інтересів ні Музика Ю.В., ні його син не укладали. На момент вступу адвоката в справу правову допомогу в ній вже надавав адвокат Заплатинський В.Б., з яким в квітні 2008 року було укладено відповідний договір.


Також Музика Ю.В. повідомляє, що безпідставне прийняття адвокатом Детинич П.І. участі в слідчих діях вплинуло на подальше утримання обвинуваченого під вартою та призвело до пред’явлення незаконного обвинувачення, чим істотно порушило права та інтереси обвинуваченого та законодавство про адвокатуру.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Музики Ю.В. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


 


У відповідності зі ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93, до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури належить розгляд скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури про відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів, відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, анулювання рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, накладення на адвоката дисциплінарного стягнення, припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також скарг на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або членів палат, вчинені з порушення чинного законодавства. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право скасовувати або змінювати рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


 


Перевіркою витребуваних з Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури матеріалів встановлено, що в жовтні 2008 року Музика Ю.В. звернувся до дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на дії адвоката Детинич П. І., в якій вказував на безпідставність участі адвоката в проведенні слідчих дій по кримінальній справі по обвинуваченню його сина, Музики А.Ю.


Постановою голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.11.2008 року в порушенні дисциплінарного провадження  відносно адвоката Детинич П.І. відмовлено за відсутністю підстав.


 


Однак, предметом оскарження Музики Ю.В. стала не постанова голови дисциплінарної палати від 20.11.2008 року, а відповідь Президента  Громадського об’єднання адвокатів Личаківського району м.Львова «Палата адвокатів» про відсутність підстав для притягнення адвоката Детинича П.І. до дисциплінарної відповідальності, тобто документ, розгляд якого, у відповідності з вимогами діючого законодавства про адвокатуру, не входить до компетенції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та не може бути предметом оскарження.


При цьому, детально розглянувши надані матеріали, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури прийшла до висновку, що копія постанови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на порушення вимог п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.1993 № 155/93 року, на адресу скаржника не спрямована, що позбавило скаржника можливості оскаржити вказану постанову в передбаченому законом порядку.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Музики Юрія Васильовича на відповідь Президента Громадського об`єднання адвокатів Личаківського району м.Львова «Палата адвокатів» про відсутність підстав для притягнення адвоката Детинича П.І. до дисциплінарної відповідальності залишити без задоволення.


2.      Голові Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Павлишину Б.Я. вжити заходів по виконанню вимоги, передбаченої пунктом 24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, щодо надання копії рішення скаржнику.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.