РІШЕННЯ № V/10-155 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Летушева Миколи Федоровича на рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/10155


 


13 лютого 2009 року                                                                                                      м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,    Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Дубовика М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Габрука М.А., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павлової М.А.,     Панасенко Т.П., Рафальської І.В., Ромаданової Г.Г., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Летушева Миколи Федоровича на рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Летушев М.Ф. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, внаслідок незадовільного складання письмового іспиту.


В своїй скарзі Летушев М.Ф. посилається на те, що рішення про незадовільне складання ним письмового іспиту повідомлено йому атестаційною палатою лише усно. На звернення щодо надання роз’яснень, який процесуальний документ ним складений невірно, відповідь не надано. Вважає, що письмові завдання, вказані в отриманому ним білеті, він виконав вірно і відповідно до вимог чинного законодавства; з рішенням атестаційної палати від 21.09.2008 року він не згоден, на підставі чого просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури його скасувати та постановити нове рішення, яким допустити його до складання усного іспиту.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Летушева М.Ф. підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.


 


Як вбачається з наданих Житомирською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури матеріалів справи, 08.05.2007 року Летушев М.Ф. звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, до якої додав копії паспорту, диплому про вищу юридичну освіту, трудової книжки, інші документи на підтвердження стажу роботи за спеціальністю юриста, довідку про відсутність судимості, довідку з місця роботи, квитанцію про сплату внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА в розмірі 2500 грн.


03.11.2008 року Летушев М.Ф. знову звернувся до Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск до повторного складання кваліфікаційних іспитів, оскільки минув рік після незадовільно складеного ним 06.11.2007 року попереднього письмового іспиту.


Але в матеріалах справи відсутні складені Летушевим М.Ф. на попередньому іспиті процесуальні документи, протокол засідання і рішення атестаційної палати від 06.11.2007 року про допуск Летушева М.Ф. до складання іспитів та про відмову йому у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; не має відомостей про надання йому зазначених рішень, що є порушенням п.п.7, 11, 12 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.


Не має в справі також рішень атестаційної палати від 21.11.2008 року про допуск Летушева М.Ф. до повторного складання іспитів та про відмову йому у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; не має підтвердження про надання йому цих рішень.


В обох випадках, на порушення п.10 Порядку складання кваліфікаційних іспитів, Летушеву М.Ф. не роз’яснений порядок і терміни оскарження рішення атестаційної палати, що передбачені п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


 


Під час розгляду матеріалів справи також встановлено, що процесуальні документи, складені Летушевим М.Ф. 21.11.2008 року на письмовому іспиті, мають декілька зауважень, зроблених олівцем, без зазначення ким вони перевірялись, а також зараховані вони чи ні.


Відповідно до копії протоколу від 21.11.2008 року № 22 засідання атестаційної палати «Житомирського регіонального відділення КДКА», після допуску Летушева М.Ф. та інших заявників до складання іспитів, виконання ними завдань білетів, оцінки їх членами атестаційної палати, було проголосоване рішення: «Відмовити в видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Бородіну Д.В., Пролигіну В.А., Оримович К.Ю.», – та вирішено:


« 1. Відмовити в видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Бородіну Д.В., Пролигіну В.А., Оримович К.Ю, як таким, що не витримали усний іспит.


2.      Визнати такими, що склали письмовий іспит: Атаманчук В.І., Бондар В.А. …


       Визнати такими, що не склали письмовий іспит: Летушев М.Ф., Лопоха В.Є. …


 


Таким чином, щодо Летушева М.Ф. та інших заявників, що приймали участь у письмовому іспиті, атестаційна палата навіть не голосувала.


З огляду на зазначене, рішення атестаційної палати від 21.11.2008 року про незадовільне складання Летушевим М.Ф. письмового іспиту є безпідставним та підлягає скасуванню, але, виходячи з вимог Порядку складання кваліфікаційних іспитів, вважати письмовий іспит складеним теж не можна.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Летушева Миколи Федоровича на рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю задовольнити частково.


2.      Рішення атестаційної палати Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 21.09.2008 року про незадовільне складання Летушевим М.Ф. письмового іспиту скасувати.


3.      Матеріали справи передати до Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на новий розгляд, звільнивши Летушева М.Ф. від повторної сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності Житомирської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.