РІШЕННЯ № V/12-194 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Чебанного Івана Федоровича на постанову голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тетерки І.П., від 13.01.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Мацея Михайла Михайловича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/12-194


 


22 травня 2009 року                                                                                                   м.Одеса


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Яценко О.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Замедянської Н.М., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Чебанного Івана Федоровича на постанову голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тетерки І.П., від 13.01.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Мацея Михайла Михайловича,


ВСТАНОВИЛА:


 


Чебанний І.Ф. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тетерки І.П., від 13.01.2009 року про відмову в порушенні відносно адвоката Мацея М.М. дисциплінарного провадження.


В своїй скарзі Чебанний І.Ф. повідомляє, що уклав з адвокатом угоду про надання послуг до повного вирішення справи по суті, включаючи представництво в Апеляційному суді, але напередодні судового засідання адвокат зник. Вважає, що він взагалі не мав платити адвокату, тому що «…адвокат через територіальне відділення Всеукраїнської палати адвокатів отримує оплату за виконану роботу з коштів, що надходять на її рахунок з держбюджету в порядку, встановленому Законом «Про адвокатуру» ст.45. Мацей працює при міському суді». Також вважає, що захистивши свого колегу, голова дисциплінарної палати Тетерка І.П. здійснив корупційні дії. Просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури «…не робити спроб перевести його заяву в захисну площину адвоката і його покровителя..», а також допомогти у витребуванні його грошей (500 грн., сплачених за угодою, а також 50 – 100 грн. сплачених за кожну зустріч з адвокатом).


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає що скарга Чебанного І.Ф. до задоволення не підлягає з наступних підстав.


 


Відповідно до наявної в матеріалах справи угоди Чебанного І.Ф. з адвокатом Мацеєм М.М., останній прийняв на себе зобов’язання по захисту прав та інтересів Чебанного І.Ф. – складання та подання апеляційної скарги, – та отримав гонорар 500 грн.


Відповідно до пояснень адвоката, він дійсно консультував Чебанного І.Ф. та після опрацювання наданих матеріалів склав апеляційну скаргу, передав її з додатками та іншими документами Чебанному І.Ф., отримав передбачений угодою гонорар. Домовленості щодо його участі в апеляційній інстанції між ними не було. Оплата відповідає укладеній угоді, затратам часу на надання порад, консультацій, підготовку і складання апеляційної скарги та якості наданих послуг.


Головою дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тетеркою І.П., порушення адвокатом Правил адвокатської етики та вимог  діючого законодавства не встановлено, з огляду на що 13.01.2009 року винесено постанову про відмову в порушенні дисциплінарного провадження.


Оцінюючи законність та обґрунтованість оскаржуваної постанови голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 13.01.2009 року, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку, що воно постановлено у відповідності  до наявних матеріалів перевірки, є законним та обґрунтованим.


 


Листом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 10.04.2009 року, Чебанному І.Ф. роз’яснено, що вирішення питань, пов’язаних з фінансовими відносинами сторін по угодам, в компетенцію дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не входить і є виключно прерогативою суду.


Відповідно до Положень, затверджених Указом Президента України від 05.05.1993 року № 155/93, основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, та вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів, а основним завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Посилання у заяві на вчинення головою дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Тетерком І.П. дій, в яких є ознаки порушення пункту «г» частини першої статті 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією», є безпідставним, оскільки, по перше, голова дисциплінарної палати не є державним службовцем, або особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто він не є суб’єктом корупційних діянь. По друге, зазначений пункт «г» частини першої статті 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» стосується заборони державним службовцям відмовляти фізичним та  юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію, та не має відношення до оскаржуваних дій.


Переконання, що «…адвокат через територіальне відділення Всеукраїнської палати адвокатів отримує оплату за виконану роботу з коштів, що надходять на її розрахунок з Держбюджету у порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру» ст.45…» також є помилковим, тому що Всеукраїнської палати адвокатів не існує, як і статті 45 Закону України «Про адвокатуру», який складається лише з 19 статей.


З огляду на викладене, для повного та об’єктивного розгляду заяви Чебанного І.Ф. йому запропоновано до проведення засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надати доповнення до своєї скарги, а також прийняти безпосередню участь у засіданні, але він цією пропозицією не скористався.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.    Скаргу Чебанного Івана Федоровича на постанову голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,       Тетерки І.П., від 13.01.2009 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Мацея Михайла Михайловича залишити без задоволення, а постанову голови дисциплінарної палати – без змін.


2.    Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.    Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.