РІШЕННЯ № V/12-193 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Музики Юрія Васильовича на постанову голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.11.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Детинича Петра Івановича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/12-193


 


22 травня 2009 року                                                                                                   м.Одеса


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Яценко О.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Замедянської Н.М., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Музики Юрія Васильовича на постанову голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.11.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Детинича Петра Івановича,


ВСТАНОВИЛА:


 


В лютому 2009 року Вища кваліфікаційна комісія адвокатури за результатом розгляду скарги Музики Ю.В. відносно адвоката Детинича П.І. прийняла рішення             № V/10-156, яким скаргу залишено без задоволення, а Львівську обласну Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури зобов’язано вжити заходів по виконанню вимоги, передбаченої пунктом 24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, щодо надання копії рішення скаржнику.


Підставою для прийняття такого рішення Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури була та обставина, що предметом оскарження Музики Ю.В. до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури була не постанова голови дисциплінарної палати від 20.11.2008 року, а відповідь Президента Громадського об’єднання адвокатів Личаківського району м.Львова «Палата адвокатів» про відсутність підстав для притягнення адвоката Детинича П.І. до дисциплінарної відповідальності, тобто документ, розгляд якого, у відповідності з вимогами діючого законодавства про адвокатуру, не входить до компетенції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури та не може бути предметом оскарження.


Повторно звернувшись до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Музика Ю.В., повідомив, що рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 13.02.2009 року       № V/10-156 є помилковим, тому що предметом оскарження була саме постанова голови дисциплінарної палати Львівської обласної КДКА від 20.11.2008 року, яку він своєчасно отримав, а не відповідь Президента Громадського об’єднання адвокатів Личаківського району м.Львова «Палата адвокатів».


З цих підстав скаржник просить повторно розглянути його скаргу і застосувати надані Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури повноваження до адвоката Детинича П.І., який, на його думку, порушив адвокатську етику та процесуальне законодавство. Посилається на те, що адвокат Детинич П.І. на порушення вимог Правил адвокатської етики прийняв участь у проведенні слідчих дій в кримінальній справі за обвинуваченням його сина, Музики А.Ю., без жодних правових підстав та незважаючи на відмову обвинуваченого від надання правової допомоги цим адвокатом. Жодної угоди з адвокатом Детинич П.І. на захист інтересів ні Музика Ю.В., ні його син не укладали. На момент вступу адвоката в справу правову допомогу в ній вже надавав адвокат Заплатинський В.Б., з яким в квітні 2008 року було укладено відповідний договір.


Також Музика Ю.В. повідомляє, що безпідставне прийняття адвокатом Детинич П.І. участі в слідчих діях вплинуло на подальше утримання обвинуваченого під вартою та призвело до пред’явлення незаконного обвинувачення, чим істотно порушило права та інтереси обвинуваченого та законодавство про адвокатуру.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Музики Ю.В. до задоволення не підлягає з наступних підстав.


 


Головою дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не встановлено порушення адвокатом Правил адвокатської етики та вимог  діючого законодавства.


Оцінюючи законність та обґрунтованість оскаржуваної постанови голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.11.2008 року, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку, що воно постановлено у відповідності  до наявних матеріалів перевірки, є законним та обґрунтованим.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України “Про адвокатуру” та п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.    Скаргу Музики Юрія Васильовича на постанову голови дисциплінарної палати Львівської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 20.11.2008 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Детинича Петра Івановича залишити без задоволення, а постанову голови дисциплінарної палати – без змін.


2.    Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.    Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.