РІШЕННЯ № V/12-190 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Сабодаша Романа Богдановича на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № V/12-190


 


22 травня 2009 року                                                                                                   м.Одеса


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови комісії – Висоцького В.І., заступника Голови комісії – Єзерської А.О., секретаря комісії – Ковбасінської Г.В., членів комісії: Афанащенка С.І., Башенка С.В.,     Бивалькевича В.П., Варфоломеєвої Т.В., Верби М.І., Хоміка С.Г., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Олійника О.П., Павлишина Б.Я., Павліченко О.В., Яценко О.А., Горощенко Л.В., Рафальської І.В., Замедянської Н.М., Рудницької Н.А., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф., Соботника В.Й., Ященко Н.В.,  розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Сабодаша Романа Богдановича на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


04.12.2008 року на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Сабодаша Р.Б. на рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року, яким йому відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Не погодившись з прийнятим відносно нього рішенням, в своїй скарзі Сабодаш Р.Б. посилається на те, що всі три завдання письмового іспиту були виконані ним правильно та у відповідності до чинного законодавства України, в зв’язку з чим вважає  прийняте рішення необґрунтованим, неправильним та таким, що підлягає скасуванню з винесенням нового рішення.


Під час засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 20.03.2009 року встановлено, що Сабодаш Р.Б. своєчасно не отримав від регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняте відносно нього рішення, не був з ним ознайомлений, а мав лише усну інформацію про незадовільно оцінені письмові завдання, вважав усний іспит складеним та не оскаржував рішення атестаційної палати в цій частині. З огляду на це, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури своєю постановою від 20.03.2009 року № V/11-081 перенесла розгляд справи за скаргою Сабодаша Р.Б. до отримання ним зазначеного рішення і витягу з протоколу засідання атестаційної палати від 19.09.2008 року та надання Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури доповнення до своєї скарги з приводу складання ним усного іспиту.


10.04.2009 року Сабодаш Р.Б. надав Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури доповнення до своєї попередньої скарги, в якому виклав свою думку з приводу незадовільної оцінки Івано-Франківською обласною КДКА його відповідей на питання №№ 4, 5, 6, 7, 8, 14.


Скаржник вважає, що при визначенні питань, на яки він нібито не надав відповіді, Івано-Франківська обласна КДКА виходила з того, чи зробив він письмові нотатки з цих питань. Пояснює, що при підготовці відповідей з цивільного права, цивільного процесу, сімейного права, господарського права і процесу він не робив письмових нотаток у зв’язку з відсутністю необхідності: у 2006 році він склав на юридичному факультеті Київського національного університету ім..Т.Шевченка кандидатський іспит зі спеціальності 12.00.03 (цивільне право, цивільний процес, сімейне і міжнародне приватне право) і в 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03, що спростовує висновки КДКА про відсутність в нього теоретичних знань з цивільного права і процесу.


По питанню № 5 «Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Надання адвокатом правової допомоги по таким справам.» він також не робив письмових записів у зв’язку з тим, що особисто неодноразово готував процесуальні документи і представляв інтереси фізичних і юридичних осіб при перегляді справ за нововиявленими та винятковими обставинами, для підтвердження чого надав копії постанов Вищого господарського суду України та Господарського суду Київської області, які свідчать про наявність у нього знань про особливості перегляду рішень за нововиявленими обставинами у цивільному та господарському процесах та успішний досвід їх застосування.


Висновок КДКА про ненадання відповідей на питання №№ 6, 7, 14 скаржник вважає нелогічним з огляду на те, що для підготовки до складання усного іспиту в порядку, передбаченому п.1 розділу IV Порядку складання кваліфікаційних іспитів, йому дозволялось користуватись офіційними текстами Кодексів України, наданих атестаційною палатою.


На підтвердження наявності знань по питанню № 8 «Розгляд справ по суті у господарських судах» Сабодаш Р.Б. надав копії рішень по господарським справам, в яких він виступав представником однієї із сторін.


З огляду на зазначене, відповідно до ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.п.10, 17, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Сабодаш Р.Б. вважає, що рішення Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 19.09.2008 року про відмову у видачі йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю підлягає скасуванню, та просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури ухвалити нове рішення про видачу йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


 


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,  Висоцького В.І., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Сабодаша Р.Б. не підлягає задоволенню з наступних підстав.


 


Як вбачається з наданих матеріалів справи, рішенням атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року Сабодашу Р.Б. відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Підставою для відмови стала недостатня теоретична підготовка та знання національного законодавства України заявником, що знайшло своє відображення при складанні письмового іспиту.


Відповідно до виписки з протоколу № 11 від 19.09.2008 року засідання атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, після допуску до складання кваліфікаційного іспиту Сабадаш Р.Б. отримав білет № 11 для  складання усного іспиту, з 15 питань якого заявник дав вірні відповіді лише на 8 питань.


Після цього заявнику запропоновано білет № 20 для складання письмового іспиту   в складі 3 питань, кожне з яких атестаційною комісією оцінено незадовільно.


Враховуючи ту обставину, що складені процесуальні документи наявні у витребуваних  матеріалах справи, бажаємо зазначити, що висновки комісії в частині незадовільного складання документів повністю відповідають наданим матеріалам справи.


Зокрема, білет № 20 письмового іспиту містив 3 питання:


1. Заява про вжиття запобіжних заходів до пред’явлення позову та забезпечення доказів в цивільній справі.


2. Позов про визнання недійсним акту ненормативного характеру (наприклад, рішення податкового органу про донарахування податку до штрафних санкцій).


3. Скарга на дії слідчого про відмову у задоволенні клопотання.


Відповідно до матеріалів справи перше завдання письмового іспиту виконано заявником не в повному обсязі, питання висвітлено тільки на половину, так як заява про забезпечення доказів у цивільній справі взагалі складена не була, а складена заява про вжиття запобіжних заходів до пред’явлення позову не має достатнього правового обґрунтування.


При цьому, Сабодаш Р.Б., на обґрунтування своєї скарги зазначає, що заява про забезпечення доказів взагалі не передбачена нормами Цивільного процесуального кодексу України, що суперечить законодавству та вказує на неналежний рівень оволодіння  правовими знаннями.


Складена позовна заява про визнання нечинним дозволу на виконання будівельних робіт складена без належного обґрунтування порушення законних прав та інтересів позивача, через що, вочевидь, також оцінена незадовільно.


Скарга на дії слідчого про відмову в задоволенні клопотання не містить чітких підстав незаконності задоволення клопотання та не містить відомостей стосовно того, в задоволенні якого клопотання відмовлено, з яких підстав. Не зрозумілі також підстави для одночасного скасування постанови слідчого та закриття  кримінальної справи і т.п.


 


Відповідно до п.3 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури протоколом від 01.10.1999 року № 6/2, з наступними змінами, заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включених до білета з усного іспиту та скласти правові документи, зазначені у білеті з письмового іспиту.


 Пункт 9 вказаного Порядку визначає, що усна відповідь зараховується у випадку, коли заявник задовільно відповів на всі питання білета.


При цьому, на підставі наданих Івано-Франківською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури матеріалів встановлено, що заявником не надано правильні відповіді на декілька питань усного іспиту та незадовільно виконано завдання письмового іспиту, з огляду на що підстави для скасування рішення та задоволення скарги Сабодаша Р.Б. відсутні.


Посилання скаржника на використання ним офіційних текстів Кодексів України під час складання усного іспиту, зокрема підготовки відповідей по питанням №№ 6, 7, 14, свідчить також про порушення ним Порядку складання кваліфікаційних іспитів, відповідно до якого право користування Кодексами надається лише під час складання письмового іспиту.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.2, 14 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Рішення атестаційної палати Івано-Франківської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № б/н від 19.09.2008 року про відмову Сабодашу Роману Богдановичу у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю залишити без змін, а скаргу Сабодаша Р.Б. – без задоволення.


2.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


3.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.